Comunicat al Federației Serviciilor de Securitate

0
1505

Pe data de 5 iulie 2017 a avut loc Adunarea Generală a Federației Serviciilor de Securitate în cadrul căreia a fost prezentat raportul de activitate al Consiliului Director pentru perioada 2015-2017. De asemenea a fost aleasă conducerea organizației și au fost stabilite obiectivele pentru perioada 2017-2019.

Printre cele mai importante decizii ale Consiliului Director al Federației au fost menționate constituirea comitetului sectorial pentru securitate privată la nivel de sector economic, celebrarea ‘Zilei Securității Private în România’ în fiecare an la data de 11 Noiembrie, adoptarea Programului internațional OSPA pentru recunoașterea excelenței profesionale în securitatea privată, organizarea de dezbateri pe probleme de legislație și de achiziții publice.

În ceea ce priveste realizările, au fost menționate organizarea în cooperare cu Confederația Europeană a Serviciilor de Securitate a celui de-al doilea Seminar Best Value pentru achiziția de servicii de securitate pe criterii de calitate precum și a primei ediții a Galei Trofeelor OSPA. Au fost evidențiate de asemenea demersurile fructuoase, cel puțin parțial, în promovarea punctelor de vedere ale industriei în privința legislației achizițiilor publice și a dialogului social.

Domnul Gabriel Badea a fost reconfirmat în funcția de Președinte, în timp ce dl. Liviu Mateescu și dl. Bogdan Șovar au fost votați în funcția de Vicepreședinți ai Federației. Din Consiliul Director mai fac parte în calitate de membri domnii Stelian Arion, Silvian Pena, Cristian Șoricuț, Rene Păsculescu, Marius Grigore și Liviu Vlădulescu, iar domnii Niculae Ungar, Anton Gagiu și Doru Dragne sunt membri supleanți. Durata mandatului Consiliului Director este doi ani.

În perioada următoare Federația Serviciilor de Securitate și-a propus să fie cel puțin la fel de activă și și-a fixat obiective pe linii de acțiune de mare relevanță pentru acest sector economic, respectiv îmbunătățirea mediului de afaceri, promovarea acțiunilor împotriva practicilor ilegale, care viciază mediul concurențial, încurajarea creșterii nivelului profesional și a calității în serviciile de securitate și perfecționarea cadrului legislativ de reglementare, creșterea prestigiului public și a reputației sectorului securității private în România.

Totodată, Federația și-a propus să mențina linii de dialog constructiv cu autoritățile, în special cu autoritatea de reglementare în domeniu, precum și cu instituții și alte categorii de deținători de interese în legatură cu securitatea privată. Nu în ultimul rând promovarea dialogului social la nivelul sectorului este o preocupare importantă a Consiliului Director.

În continuare Federația va urmări cu atenție și va transmite puncte de vedere pe care le va susține pe toate căile în legatură cu toate proiectele legislative curente și viitoare, relevante și de impact pentru securitatea privată, în spiritul urmăririi intereselor legitime ale acestui sector economic.

În acest an cu ocazia Zilei Securiății Private în România, sub egida Federației Serviciilor de Securitate, vor fi organizate trei evenimente de larg interes atât pentru profesioniștii din domeniu, dar mai ales pentru beneficiarii de servicii și publicul larg: a doua ediție a Galei Trofeelor OSPA România pentru Excelența Profesională în domeniul securității private, a treia ediție a seminarului Best Value dedicat promovării Ghidului pentru Achiziții Publice de Servicii de Securitate, precum și Expoziția de Securitate SECURE ROMANIA 2017.

Federația Serviciilor de Securitate este cea mai importantă organizație patronală de nivel federativ a industriei de securitate din România, reunește trei organizații profesionale și patronale și reprezintă 254 de societăți specializate cu un numar de 34.000 de angajați. Federația Serviciilor de Securitate din România este membră a Confederației Naționale Patronale din Industrie, Agricultură și Servicii.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ


+ 2 = 10