Securitatea Privata

Securitate privata
Securitate privata

Deşi securitatea privată este o activitate cu o lungă istorie în spate, atât în România dar inclusiv pe plan internaţional, ea a cunoscut o dezvoltare la scară mare relativ recent şi anume doar în ultimele 2-3 decenii.

Începând cu sfârşitul anilor ’70, în ţări occidentale, în special în spaţiul anglo-saxon serviciile de securitate privată, fie că e vorba de instalări de sisteme de securitate, fie de serviciile prestate cu agenţi de securitate sau detectivi particulari, acestea au devenit din ce în ce mai cerute, s-a format o piaţă consistentă, au apărut şi s-au dezvoltat mari corporaţii în domeniu, s-au investit din ce în ce mai mulţi bani în cercetarea şi dezvoltarea de noi echipamente, tehnologii, servicii. Practic în aceşti ultimi ani, securitatea privată a trecut de la stadiul de activitate economică neesenţială, de mică importanţă, la stadiul de adevărată industrie la scară planetară.

Cauzele care au generat această dezvoltare şi într-o perioadă relativ scurtă sunt multiple, in literatura de specialitate se menţionează în special creşterea criminalităţii şi incapacitatea structurilor poliţieneşti în condiţiile în care acestea trebuie să aloce tot mai multe resurse către criminalitatea de mare pericol social precum crima organizată şi terorismul.

Însă cea mai importantă contribuţie la creşterea spectaculoasă a industriei de securitate privată este atribuită dezvoltării fără precedent a proprietăţii private, dezvoltare care s-a produs tot în ultimele 2 decenii ale secolului 20, atât în ţările dezvoltate dar şi în ţările în curs de dezvoltare.

Evident acest surplus de proprietate privată a creat o cerere masivă pentru servicii de securitate, cerere pe care structurile poliţieneşti de stat nu o puteau şi nu o pot satisface şi care în mod firesc a fost acoperită de un număr tot mai mare de furnizori de securitate privată.

Creşterea nevoii de servicii de securitate s-a manifestat nu numai din punct de vedere cantitativ ci şi în planul complexităţii, o complexitate crescută la care serviciile de securitate trebuie să răspundă, complexitate determinată de specificaţiile şi particularităţile fiecărui client în parte şi a riscurilor cu care acesta se confruntă.

În acest context industria de securitate privată a trebuit să se dovedească aptă să facă faţă acestei cereri complexe şi sa dezvolte o varietate largă de servicii şi produse, furnizate atât de firme mono-specializate dar şi de companii cu un grad mare de diversificare.