Paza transporturilor de valori

0
3102

Paza transporturilor de valori

Planurile de pază ale transporturilor de valori interjudeţene şi locale se vor depune, spre avizare, la inspectoratul de poliţie al judeţului, respectiv Direcţia Generală de Poliţiei a Municipiului Bucureşti, pe a cărui rază teritorială se află punctul de plecare al transportului de valori, după semnarea contractului de prestări servicii, înainte de începerea activităţilor, cu anumite excepţii pentru care se solicită derogare.

Derogarea se acordă de inspectoratul judeţean competent, respectiv Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, pentru o singură operaţiune, în situaţiile în care transportul de valori nu suferă amânare sau acesta nu fost cunoscut din timp, cererea de acordare a derogării fiind întocmită conform modelului prevăzut în Anexa nr. 23.

Planurile de pază ale transporturilor de valori interjudeţene derulate în sectoarele din competenţa Poliţei Transporturi se vor depune la Direcţia Poliţiei Transporturi, iar cele locale la Secţiile Regionale. După avizarea planurilor de pază ale transporturilor interjudeţene, Direcţia Poliţiei Transporturi va înştiinţa toate Secţiile Regionale tranzitate în vederea monitorizării transporturilor.

În termen de maxim 30 de zile, poliţistul responsabil pe linia sistemelor de pază, competent teritorial, verifică în teren situaţia operativă la unitatea care a solicitat avizul, fiecare mijloc de transport folosit (certificare, amenajare, dotare şi echipare), existenţa poliţei de asigurare, precum şi atestarea şi dotarea personalului însoţitor al transportului, după care, în baza unui referat, propune avizarea sau restituirea documentaţiei, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 24.

În activitatea de avizare a planurilor de pază a transporturilor de valori, se va lua ca referinţă modelul de plan postat pe site-ul Direcţiei Poliţiei de Ordine Publică.

După avizarea planurilor de pază a transporturilor interjudeţene, inspectoratul judeţean care a avizat trimite adrese de înştiinţare tuturor inspectoratelor de poliţie tranzitate în vederea monitorizării transporturilor, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 25.

Planurile de transport avizate, adresele de înştiinţare primite de la alte inspectorate judeţene şi itinerarele de deplasare vor fi evidenţiate într-un registru la nivelul Serviciului Poliţiei de Ordine Publică, iar în activitatea de control vor fi incluse şi acestea, pentru a se urmări modul de efectuare a transporturilor de valori.

În procedura de monitorizare a transporturilor declarate cu valori importante se vor respecta regulile stabilite prin convenţii ori protocoale între Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Asociaţia Română a Băncilor sau unităţile bancare centrale.

Dacă se vor constata încălcări repetate ale legii de către prestatorii de servicii de pază, inspectoratele de poliţie judeţene, respectiv Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, vor informa Inspectoratul General al Poliţiei Române – Direcţia Poliţiei de Ordine Publică despre aspectele constatate şi măsurile dispuse.

Solicitările pentru aprobarea planurilor de protecţie a persoanelor adresate serviciilor poliţiei de ordine publică vor fi analizate şi bine motivate cu privire la numărul agenţilor de gardare aprobaţi, astfel încât să nu afecteze climatul de siguranţa colectivă ori personală a cetăţenilor.

Planurile de protecţie se vor întocmi folosindu-se modelul postat pe site-ul Inspectoratului General al Poliţiei Române.

Pentru avizarea planurilor de pază sau a planurilor de protecţie nu se percep taxe.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ


+ 3 = 7