Ministrul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei ORDINUL Nr. 2014 din 18.12.2002

0
1911

In conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare,

In temeiul art. 2 pct. 45 si ale art. 4 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei,

Avand in vedere procesul verbal de avizare nr. 28/11.04.2002 al Comitetului Tehnic de Coordonare General,

Ministrul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei emite urmatorul

ORDIN:

Art. 1 – Se aproba reglementarea tehnica “Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de semnalizare a incendiilor si a sistemelor de alarmare contra efractiei din cladiri”, indicativ I 18/2-02, elaborata de Institutul de Proiectare, Cercetare si Tehnica de Calcul in Constructii (IPCT), prevazuta in anexa *) care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2 – Prezentul ordin va fi publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 3 – La aceeasi data isi inceteaza valabilitatea Ordinul ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului nr. 64/N/1997 privind aprobarea reglementarii tehnice “Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor interioare de telecomunicatii din cladiri civile si de productie”, indicativ I 18/1996.

Art. 4 – Directia Generala Tehnica in Constructii va aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei ORDINUL Nr. 2014 din 18.12.2002

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ


6 + 6 =