Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor – actualizata la 21.07.2008

0
7082

Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor – actualizata la 21.07.2008

Versiunea actualizata include modificarile aduse de:

– Ordonanta de Urgenta nr. 141/2004
– Legea nr. 235/2007
– O.U.G. nr. 26/2008 publicata in MOF nr. 203 din 17.03.2008
– Legea nr. 235/2008 publicata in MOF nr. 544 din 18.07.2008.
CAPITOLUL I
Dispozitii generale
Domeniul de reglementare
Art. 1. – Prezenta lege stabileste categoriile de arme si munitii, precum si conditiile in care detinerea, portul, folosirea si operatiunile cu aceste arme si munitii sunt permise pe teritoriul Romaniei.
Definitii
Art. 2. – In sensul prezentei legi, definitiile si categoriile armelor, munitiilor, persoanelor si documentelor sunt:
I. Definitii generale
1. arma – orice obiect sau dispozitiv a carui functionare determina aruncarea unuia sau mai multor proiectile, substante explozive, aprinse sau luminoase, amestecuri incendiare ori imprastierea de gaze nocive, iritante sau de neutralizare, in masura in care se regaseste in una dintre categoriile prevazute in anexa;.
2. arma de foc – arma al carei principiu de functionare are la baza forta de expansiune dirijata a gazelor provenite din detonarea unei capse ori prin arderea unei incarcaturi; sunt asimilate armelor de foc si ansamblurile, subansamblurile si dispozitivele care se pot constitui si pot functiona ca arme de foc;
21. arma alba – acel obiect sau dispozitiv ce poate pune in pericol sanatatea ori integritatea corporala a persoanelor prin lovire, taiere, impungere, cum ar fi: baionete, sabii, spade, florete, pumnale, cutite, sisuri, boxuri, castete, arbalete, arcuri, bate, maciuci si bastoane telescopice;.
3. munitie – ansamblu format din proiectil si, dupa caz, incarcatura de azvarlire, capsa de aprindere, precum si celelalte elemente de asamblare care ii asigura functionarea si realizarea scopului urmarit;
4. operatiuni cu arme si munitii – producerea, confectionarea, modificarea, prelucrarea, repararea, experimentarea, vanzarea, cumpararea, inchirierea, schimbul, donatia, importul, exportul, transportul, tranzitul, transferul, transbordarea, depozitarea, casarea si distrugerea armelor de foc si munitiilor;
5. uz de arma executarea tragerii cu o arma.

 

II. Categorii de arme si munitii
1. arme si munitii interzise – armele si munitiile prevazute in categoria A din anexa, a caror procurare, detinere, port si folosire sunt interzise persoanelor fizice si juridice, cu exceptia institutiilor publice care au competente in domeniul apararii, ordinii publice si securitatii nationale, a unitatilor aflate in subordonarea sau coordonarea acestora, infiintate prin acte normative, precum si a companiilor nationale si societatilor comerciale constituite prin acte normative in vederea producerii acestui tip de armament si munitie;
2. arme si munitii letale – arme si munitii prin a caror utilizare se poate cauza moartea ori ranirea grava a persoanelor si care sunt prevazute in categoriile B-D din anexa;
3. arme si munitii neletale – armele si munitiile destinate pentru un scop utilitar sau pentru agrement ori autoaparare, confectionate astfel incat, prin utilizarea lor, sa nu se cauzeze moartea persoanelor; sunt asimilate acestei categorii si armele vechi.

 

III. Clasificarea armelor din punct de vedere al destinatiei
1. arme militare – arme destinate uzului militar;
2. arme de aparare si paza – arme de foc scurte, omologate sau recunoscute in conditiile prevazute de lege, destinate sa asigure apararea vietii, integritatii si libertatii persoanelor fizice, precum si bunurilor apartinand persoanelor fizice sau juridice;
3. arme de autoaparare – arme neletale scurte, special confectionate pentru a imprastia gaze nocive, iritante, de neutralizare si proiectile din cauciuc, in scop de autoaparare;
4. arme de tir – arme destinate practicarii tirului sportiv, omologate sau recunoscute in conditiile prevazute de lege;
5. arme de vanatoare – arme destinate practicarii vanatorii, cu una sau mai multe tevi, care folosesc munitie cu glont sau/si cu alice, omologate sau recunoscute in conditiile prevazute de lege;
6. arme utilitare – arme destinate sa asigure desfasurarea corespunzatoare a unor activitati din domeniile industrial, agricol, piscicol, medico-veterinar, al protectiei mediului si protectiei impotriva daunatorilor, precum si desfasurarea de catre societatile specializate de paza a activitatilor de paza a obiectivelor, bunurilor si valorilor sau a transporturilor unor valori importante;
7. arme de asomare – arme utilitare, folosite pentru imobilizarea animalelor, prin supunerea acestora la un soc mecanic, in scopul sacrificarii ulterioare;
8. arme cu destinatie industriala – arme de foc utilitare, semiautomate, destinate unui scop industrial de uz civil si care au aparenta unei arme de foc automate;
9. arme cu tranchilizante – arme utilitare destinate imobilizarii animalelor prin injectarea de substante tranchilizante;
10. arme de panoplie – arme de foc devenite nefunctionale ca urmare a transformarii lor de catre un armurier autorizat;
11. arme de colectie – armele destinate a fi piese de muzeu, precum si armele aflate sau nu in stare de functionare, care constituie raritati sau care au valoare istorica, artistica, stiintifica, documentara sau sentimentala deosebita;
12. arme vechi – arme letale produse inainte de anul 1877 sau reproduceri ale acestora, destinate sa fie pastrate in colectii;
13. arme de recuzita – arme special confectionate, fabricate sau devenite inofensive ca urmare a modificarii lor de catre un armurier autorizat, necesare activitatii institutiilor specializate in domeniul artistic.
IV. Clasificarea armelor din punct de vedere constructiv
1. arme cu aer comprimat sau gaze sub presiune – arme care, pentru aruncarea proiectilului, folosesc forta de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate intr-o butelie recipient;
2. arme de foc scurte – arme de foc a caror teava nu depaseste 30 cm sau a caror lungime totala nu depaseste 60 cm;
3. arme de foc lungi – arme de foc a caror lungime a tevii sau lungime totala depasesc dimensiunile armelor de foc scurte;
4. arme de foc automate – arme de foc care, dupa fiecare cartus tras, se reincarca automat si trag o serie de mai multe cartuse prin apasarea continua pe tragaci;
5. arme de foc semiautomate – arme de foc care, dupa fiecare cartus tras, se reincarca automat, dar nu pot trage o serie de mai multe cartuse prin apasarea continua pe tragaci;
6. arme de foc cu repetitie – arme de foc care, dupa fiecare foc tras, se reincarca manual, prin introducerea pe teava a unui cartus preluat din incarcator prin intermediul unui mecanism;
7. arme de foc cu o singura lovitura – arma de foc fara incarcator, care este incarcata dupa fiecare tragere prin introducerea manuala a cartusului in camera de incarcare sau intr-un lacas special prevazut la intrarea in teava.
8. arme albe cu lama – arma care indeplineste urmatoarele criterii:
a) lama este fie solidara cu manerul, fie echipata cu un sistem ce ii permite sa faca corp comun cu manerul sau;
b) are tais dublu pe toata lungimea sa;
c) lungimea este mai mare de 15 cm;
d) latimea este mai mare sau egala cu 0,4 cm;
e) are un maner prevazut cu garda.

 

V. Categorii de persoane
1. vanator – persoana care poseda permis de vanatoare cu viza valabila, in conditiile legii, privind fondul cinegetic si protectia vanatului;
2. colectionar de arme – persoana care a dobandit, in conditiile legii, un atestat de colectionar si care detine ori intentioneaza sa detina arme in colectie;
3. sportivi si antrenori de tir – sportivii si antrenorii legitimati la cluburi sportive care au dobandit certificat de identitate sportiva, eliberat de Agentia Nationala pentru Sport, si sunt afiliate la federatiile sportive nationale de specialitate;
4. armurier – orice persoana juridica autorizata, in conditiile prezentei legi, sa desfasoare operatiuni cu arme si munitii;
5. rezident al unui stat membru – cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene, precum si persoana titulara a unui document de identitate eliberat de un stat membru, cum ar fi pasaportul sau cartea de identitate, prin care se atesta faptul ca are domiciliul sau resedinta in acel stat.
VI. Tipuri de documente
1. permis de arma – documentul emis, in conditiile legii, de autoritatea competenta, prin care o persoana fizica dovedeste dreptul de a detine si, dupa caz, de a purta si folosi arme letale sau arme neletale supuse autorizarii, ale caror tip, marca, serie si calibru sunt inscrise in acest document, precum si munitia aferenta;
2. pasaport european pentru arme de foc – documentul emis la cerere, in conditiile legii, de autoritatea competenta, care atesta dreptul titularului de a calatori pe teritoriile statelor membre ale Uniunii Europene cu armele de foc si munitia inscrise in acesta;
3. carte de identitate a armei – documentul emis de Registrul National al Armelor, prin organele de politie competente potrivit prezentei legi, in care sunt prevazute toate datele de identificare ale armei, provenienta acesteia, precum si datele de identitate ale proprietarului;
4. certificat de detinator – documentul emis, in conditiile legii, de autoritatea competenta, prin care se dovedeste faptul ca titularul acestuia a indeplinit procedura legala de inregistrare a armelor neletale la aceasta autoritate, cu exceptia armelor neletale supuse autorizarii;
5. ordin de serviciu – documentul eliberat de persoana juridica autorizata sa detina si sa foloseasca arme, prin care se acorda persoanei angajate pe baza de contract de munca, precum si studentilor de la institutiile de invatamant superior cu profil cinegetic dreptul de a purta si folosi arma si munitia corespunzatoare, inscrise in acest document, in timpul si pentru executarea sarcinilor de serviciu;
6. permis de transfer al armelor – document eliberat de autoritatile romane competente, prin care se permite efectuarea unei operatiuni de transfer de arme si munitii de pe teritoriul Romaniei catre un stat membru al Uniunii Europene;
7. autorizatie de transfer fara acord prealabil – document eliberat de autoritatile romane competente, prin care se permite unui armurier sa efectueze, pentru o anumita perioada de timp, operatiuni de transfer al armelor si munitiilor de pe teritoriul Romaniei catre un armurier stabilit intr-un stat membru al Uniunii Europene, in care nu este necesar un acord prealabil al autoritatilor competente pentru fiecare operatiune in parte sau, dupa caz, pentru tipurile de arme care fac obiectul transferului.

 

Autoritatea competenta

 

Art. 3. – Inspectoratul General al Politiei Romane este autoritatea competenta care exercita controlul privind detinerea, portul si folosirea armelor si munitiilor, precum si cu privire la operatiunile cu arme si munitii, in conditiile prezentei legi.

 

Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor

 

Art. 4. – (1) Se infiinteaza Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului.
(2) Organizarea, functionarea si atributiile Autoritatii Nationale pentru Omologarea Armelor si Munitiilor se stabilesc prin hotarare a Guvernului, in termen de 9 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

 

Aspecte generale privind regimul armelor

 

Art. 5. – (1) Armele militare pot fi detinute si folosite numai de catre structurile specializate care au competente in domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale.
(2) Armele letale pot fi detinute sau, dupa caz, purtate si folosite de persoanele fizice numai in baza permisului de arma, iar de catre persoanele juridice pot fi detinute si folosite numai in baza autorizatiei eliberate in conditiile prezentei legi.
(3) Armele neletale pot fi detinute si, dupa caz, purtate si folosite de persoane fizice sau juridice, cu conditia indeplinirii procedurilor de inregistrare sau autorizare a acestora, dupa caz, la/de catre autoritatile competente, in conditiile prevazute de prezenta lege.
(4) Forma si continutul documentelor emise in temeiul prezentei legi se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(5) Evidenta posesorilor de arme letale si neletale, a armelor detinute de acestia, precum si a documentelor prin care se acorda dreptul de a le detine, purta si folosi se tine, la nivel local, de catre inspectoratele de politie judetene si de catre Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, care au eliberat aceste documente, iar, la nivel central, pentru armele de aparare si paza, de catre Inspectoratul General al Politiei Romane.

 

Regimul armelor militare si al unor dispozitive destinate armelor letale

 

Art. 6. – (1) Regimul detinerii, portului, utilizarii si operatiunilor cu arme si dispozitive militare se stabileste prin legi speciale.
(2) Este interzisa procurarea, detinerea, portul, utilizarea, importul, exportul si comercializarea de catre persoane fizice sau juridice, cu exceptia institutiilor publice cu atributii in domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale, a urmatoarelor sisteme si dispozitive destinate armelor:
a) sisteme de ochire care functioneaza pe principiul laser;
b) sisteme de ochire pe timp de noapte;
c) dispozitive destinate sau adaptate diminuarii zgomotului cauzat prin arderea unei incarcaturi.

 

Conditii generale privind detinerea armelor

 

Art. 7. – (1) Orice persoana fizica sau juridica care indeplineste conditiile prevazute de lege are dreptul sa detina la domiciliul, resedinta sau sediul sau arme si munitii.
(2) Persoanele fizice si juridice care au dreptul sa detina, sa poarte, sa foloseasca, sa comercializeze sau, dupa caz, sa repare arme sunt obligate sa asigure securitatea acestora. Conditiile de asigurare a securitatii acestor arme se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(3) Armele detinute la domiciliul, resedinta sau la sediul persoanei fizice sau juridice, in baza documentelor prevazute de lege, pot fi transferate de proprietarul lor in alt spatiu decat cel mentionat in documente numai cu acordul scris al politiei, in conformitate cu procedura care va fi reglementata prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

 

Principalele obligatii ale detinatorilor armelor

 

Art. 8. – (1) Detinatorii armelor letale sau neletale sunt obligati sa anunte de indata, dar nu mai tarziu de 24 de ore, cel mai apropiat organ de politie despre disparitia, pierderea sau furtul acestor arme.

 

Regimul juridic al armelor armelor letale detinator
nu este cunoscut ori a decedat

 

Art. 9. – (1) Persoana care ia cunostinta despre existenta unei arme militare, a unei arme letale, a unei arme neletale ori a munitiilor detinute ilegal, pierdute sau abandonate, este obligata sa anunte de indata cel mai apropiat organ de politie.
(2) Persoana care gaseste o arma militara, o arma letala, o arma neletala ori munitii este obligata sa le predea sau sa anunte la cel mai apropiat organ de politie, de indata ce este posibil, dar nu mai tarziu de 24 de ore.
(3) Rudele sau persoanele care locuiesc impreuna cu o persoana ce detine in mod legal arme sau munitii au obligatia ca, in cazul in care detinatorul decedeaza sau este declarat disparut, sa depuna armele si munitiile respective la cel mai apropiat armurier, in termen de 15 zile de la data decesului sau, dupa caz, a ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de declarare a disparitiei.

 

CAPITOLUL II
Procurarea, instrainarea, detinerea, portul si folosirea
armelor si munitiilor de catre persoanele fizice

 

SECŢIUNEA 1
Dispozitii generale

 

Dreptul de procurare, detinere, port si folosire a armelor si munitiei

 

Art. 10. – Persoanele fizice care indeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege pot procura, detine, purta si folosi arme letale si arme neletale, precum si munitia corespunzatoare acestora.

 

Conditii generale privind exercitarea dreptului de procurare,
respectiv detinere, port si folosire a armelor
Art. 11. – (1) Dreptul de procurare, de detinere sau, dupa caz, de port si folosire a armelor letale se dobandeste de la data emiterii de catre autoritatile competente a autorizatiei de procurare a armei sau, dupa caz, a permisului de arma.
(2) Dreptul de procurare, de detinere sau, dupa caz, de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii se dobandeste de la data emiterii de catre autoritatile competente a autorizatiei de procurare a armei si, dupa caz, a permisului de arma.
(3) Armele neletale, altele decat cele prevazute la alin. (2), pot fi detinute, purtate si folosite numai dupa ce acestea au fost inregistrate la autoritatile competente, in conditiile prezentei legi.

 

Documentele care atesta dreptul de procurare, respectiv detinere,
port si folosire a armelor

 

Art. 12. – (1) Autorizatia de procurare a armei, permisul de arma, atestatul de colectionar, autorizatia temporara de transport si folosire a armei, certificatul de detinator si pasaportul european pentru arme de foc se elibereaza de catre Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, inspectoratele judetene de politie in a caror raza teritoriala isi are domiciliul solicitantul, precum si de catre Inspectoratul General al Politiei Romane.
(2) Conditiile, precum si procedura de eliberare a atestatului de colectionar se stabilesc in normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

 

Obligatii generale ale titularului autorizatiei de procurare
a armelor sau al permisului de arma

 

Art. 13. – Titularul autorizatiei de procurare a armelor sau, dupa caz, al permisului de arma este obligat sa anunte organul de politie competent teritorial, in termen de 10 zile de la data cand s-a ivit unul dintre urmatoarele evenimente:
a) au intervenit orice fel de schimbari care necesita modificarea unor mentiuni corespunzatoare din continutul documentului;
b) au fost folosite in intregime spatiile destinate vizelor si mentiunilor din permisul de arma.

 

SECŢIUNEA a 2-a
Conditii cu privire la procurarea si instrainarea armelor
letale, precum si a munitiei aferente de catre
persoanele fizice de cetatenie romana

 

Categoriile de persoane fizice care pot fi
autorizate sa procure arme letale

 

Art. 14. – (1) Persoanele fizice de cetatenie romana care indeplinesc conditiile prevazute la art. 15 alin. (1) pot fi autorizate, la cerere, sa procure arme letale.
(2) Armele de aparare si paza pot fi procurate numai de catre urmatoarele categorii de persoane:
a) demnitarii, magistratii, diplomatii, militarii si politistii, pe perioada cat sunt in activitate si dupa pensionare, trecerea in rezerva sau retragere, dupa caz, cu exceptia situatiei in care acestia si-au pierdut calitatea din motive imputabile lor;
b) persoanele prevazute de lege, care indeplinesc o functie ce implica exercitiul autoritatii publice, pe perioada in care au aceasta calitate, cu exceptia personalului de paza din cadrul societatilor specializate de paza;
c) persoanele incluse in programe de protectie a martorilor, pe perioada in care au aceasta calitate.
(3) Armele de vanatoare pot fi procurate de catre vanatori si colectionarii de arme.
(4) Armele de tir pot fi procurate de catre sportivii si antrenorii de tir, precum si de catre vanatorii si colectionarii de arme. Vanatorii pot procura numai arme de tir din categoria armelor lungi.
(5) Armele de colectie letale, aflate in stare de functionare, pot fi procurate numai de catre colectionarii de arme.
(6) Procurarea armelor prevazute la alin. (2)- (5) se poate realiza prin cumparare, donatie, mostenire, inchiriere sau comodat, dupa caz.

 

Conditii de acordare a autorizatiei de procurare a armelor letale

 

Art. 15. – (1) Autorizatia de procurare a armelor letale se acorda persoanelor prevazute la art. 14 alin. (2)- (5), daca indeplinesc, cumulativ, urmatoarele conditii:
a) au implinit varsta de 18 ani;
b) dovedesc necesitatea procurarii armelor, in functie de destinatia acestora, prin documente justificative stabilite in normele metodologice de aplicare a prezentei legi;
c) nu au fost condamnate, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, la o pedeapsa privativa de libertate mai mare de 1 an, pentru infractiuni comise cu intentie;
d) nu sunt invinuite sau inculpate in cauze penale pentru fapte savarsite cu intentie, prevazute in Codul penal, Partea speciala, titlurile I-III, titlurile X si XI si la art. 239, 264, 266-272, 279-281, 312 si 317-322, de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a Romaniei, aprobata cu modificari prin Legea nr. 243/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, cu modificarile si completarile ulterioare, de prezenta lege, precum si pentru orice alte infractiuni savarsite cu violenta;
e) sunt apte din punct de vedere psihologic si medical si nu sufera de alte afectiuni stabilite prin ordin al ministrului sanatatii, care ar putea pune in pericol propria viata sau a altora, daca ar detine sau ar folosi arme si munitii;
f) nu prezinta pericol pentru ordinea publica, siguranta nationala, viata si integritatea corporala a persoanelor, conform datelor si informatiilor existente la organele competente;
g) au absolvit un curs de instruire teoretica si practica, organizat de o persoana juridica autorizata pentru aceasta activitate, in conditiile prevazute in normele metodologice de aplicare a prezentei legi;
h) nu au savarsit vreuna dintre contraventiile pentru care legea prevede revocarea dreptului de procurare, detinere sau, dupa caz, port si folosire a armelor;
i) nu au pierdut, anterior, arme letale, din motive imputabile lor, procurate in conditiile prezentei legi.
(2) Cererea de eliberare a autorizatiei de procurare a armelor se depune de catre solicitant la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau la inspectoratul judetean de politie in a carui raza teritoriala isi are domiciliul si se solutioneaza in termen de 45 de zile de la data primirii acesteia.
(3) Daca autoritatea competenta cu solutionarea cererii constata ca nu sunt indeplinite conditiile prevazute la alin. (1), solicitantului i se refuza autorizarea de procurare a armei si i se comunica, in scris, in termenul prevazut la alin. (2), solutia adoptata, precum si motivele care au stat la baza acesteia.
(4) Solutia prevazuta la alin. (3) este supusa controlului judecatoresc, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificarile ulterioare, si poate fi atacata in termen de 15 zile de la data la care a fost adusa la cunostinta solicitantului.
(5) Ordinul ministrului sanatatii prevazut la alin. (1) lit. e) se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

Cantitatea de arme pentru care se poate acorda autorizatia de procurare

 

Art. 16. – (1) Persoanele prevazute la art. 14 alin. (2)- (5), care indeplinesc conditiile prevazute la art. 15 alin. (1), pot fi autorizate sa procure arme, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. 25 in ceea ce priveste scopul pentru care solicita autorizarea, dupa cum urmeaza:
a) cel mult doua arme de aparare si paza;
b) un numar nelimitat de arme, dintre cele prevazute la art. 14 alin. (3)- (5), din Romania si cel mult cate doua arme din strainatate, pentru fiecare calatorie a solicitantului in afara teritoriului Romaniei.
(2) Persoanele prevazute la art. 14 alin. (3)- (5) pot procura din strainatate arme corespunzatoare categoriei din care fac parte, intr-o cantitate mai mare decat cea prevazuta la alin. (1) lit. b), numai prin intermediul armurierilor din Romania, autorizati sa comercializeze arme.

 

Valabilitatea autorizatiei de procurare a armelor

 

Art. 17. – (1) Autorizatia de procurare a armelor se elibereaza cu o valabilitate de 90 de zile, care poate fi prelungita de catre autoritatea care a emis-o, pentru motive temeinice, pentru o noua perioada de pana la 90 de zile.
(2) Daca titularul autorizatiei de procurare a armelor nu a procurat armele la sfarsitul celor doua perioade de cate 90 de zile, prevazute la alin. (1), poate solicita, in scris, acordarea unei noi autorizatii de procurare a armelor, fara a mai fi necesar sa faca dovada indeplinirii conditiilor prevazute la art. 15 alin. (1) lit. a), g) si i).

 

Conditiile exercitarii dreptului conferit prin autorizatia
de procurare a armelor

 

Art. 18. – (1) Titularul autorizatiei de procurare a armelor poate procura, in termenul de valabilitate a acesteia, tipul de arma si cantitatea inscrise in document, de la orice armurier autorizat sa comercializeze in Romania arme letale, precum si de la orice persoana din strainatate autorizata, care comercializeaza in conditiile legii din tara in care se afla arme din aceasta categorie.
(2) Procurarea armelor de la alta persoana fizica sau juridica se poate face numai prin intermediul unui armurier dintre cei prevazuti la alin. (1).
(3) In situatia in care titularul autorizatiei de procurare a armelor procura armele din strainatate, acesta le poate introduce in Romania numai prin punctele de trecere a frontierei de stat, care se stabilesc in normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

 

Obligatia titularului autorizatiei de procurare a armelor,
care isi schimba domiciliul sau resedinta

 

Art. 19. – In cazul in care titularul autorizatiei de procurare a armei isi schimba domiciliul sau resedinta este obligat ca, in termen de 5 zile de la data schimbarii, sa anunte despre aceasta organul de politie in a carui raza de competenta teritoriala se afla noul domiciliu sau, dupa caz, noua resedinta.

 

Pierderea dreptului de procurare a armelor

 

Art. 20. – Dreptul de procurare a armelor se pierde, iar autorizatia de procurare a armelor se retrage de catre organul care a eliberat-o, daca titularul nu mai indeplineste conditiile prevazute la art. 15 lit. c)-f) si lit. h).

 

Procedura de acordare a autorizatiei de procurare a armelor

 

Art. 21. – Procedura de acordare a autorizatiei de procurare a armelor se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

 

Modalitati specifice de procurare a armelor in cazul unor
categorii speciale de persoane

 

Art. 22. – (1) Persoanele care indeplinesc o functie de demnitar sau care implica exercitiul autoritatii publice pot procura arme de aparare si paza si de la institutiile in care sunt incadrate sau, dupa caz, le pot primi in dar sau recompensa de la aceste institutii, in conditiile stabilite prin ordin al conducatorului institutiei respective.
(2) Persoanele incluse intr-un program de protectie a martorilor pot procura arme de aparare si paza numai prin intermediul Oficiului National pentru Protectia Martorilor, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului administratiei si internelor, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. 15 alin. (1).

 

Instrainarea armelor letale

 

Art. 23. – Persoanele care detin arme letale procurate in conditiile prezentei legi le pot instraina numai prin intermediul armurierilor din Romania, autorizati sa comercializeze astfel de arme.

 

SECŢIUNEA a 3-a
Conditii cu privire la detinerea, portul si utilizarea armelor
letale, precum si a munitiei aferente de
catre persoanele fizice de cetatenie romana

 

1. Dispozitii generale

 

Solicitarea acordarii permisului de arma si a inscrierii
armei in permisul de arma

 

Art. 24. – (1) Persoana care a procurat, in conditiile legii, arme letale are obligatia ca, in termen de 10 zile de la data procurarii, sa se prezinte la organul de politie in a carui raza de competenta se afla domiciliul sau, dupa caz, resedinta acestuia, in vederea solicitarii acordarii permisului de arma sau, dupa caz, pentru inscrierea armei in permisul de arma al carui titular este detinatorul.
(2) In cazul in care arma a fost procurata din strainatate, termenul prevazut la alin. (1) curge de la data introducerii acesteia in Romania, certificata prin documentele vamale.
(3) Cu ocazia solicitarii prevazute la alin. (1), precum si cu ocazia vizelor periodice ale permisului de arma, titularul autorizatiei de procurare a armei are obligatia sa prezinte organului de politie competent fiecare arma, impreuna cu cate 5 cartuse corespunzatoare calibrului fiecarei arme, in vederea inregistrarii proiectilului si a tubului-martor in evidentele operative ale Inspectoratului General al Politiei Romane. Procedura operatiunii de inregistrare a proiectilului si a tubului-martor se stabileste in normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

 

Acordarea dreptului de detinere sau, dupa caz,
de port si folosire a armei

 

Art. 25. – (1) In functie de scopul pentru care a solicitat autorizarea procurarii armei, autoritatile competente pot acorda solicitantului dreptul de detinere sau, dupa caz, de port sau folosire a armei procurate, facand mentiune, in mod expres, despre aceasta in continutul permisului de arma.
(2) Dreptul de detinere a armei se poate acorda numai pentru armele de vanatoare, de tir, de colectie sau de autoaparare si confera titularului posibilitatea de a pastra arma la domiciliul sau resedinta inscrisa in documentul de identitate, in conditiile prevazute in normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(3) Dreptul de a purta si folosi arme se poate acorda numai pentru armele de aparare si paza, de vanatoare si de tir si confera titularului posibilitatea de a purta asupra sa arma si de a o folosi in scopul pentru care a fost autorizata procurarea acesteia, precum si in caz de legitima aparare sau stare de necesitate, in conditiile prezentei legi.

 

Cantitatea de arme pentru care se poate acorda dreptul de detinere
si, dupa caz, de port si folosire

 

Art. 26. – (1) Dreptul de detinere se poate acorda pentru mai multe arme de vanatoare, de tir sau de colectie.
(2) Dreptul de a purta si folosi arme se poate acorda solicitantului, in conditiile prezentei legi, dupa cum urmeaza:
a) pentru doua arme de aparare si paza de dimensiuni diferite ale tevii;
b) pentru armele de vanatoare, cel mult 2 de acelasi calibru;
c) pentru cel mult 2 arme de tir scurte si 2 arme de tir lungi.

 

Vizarea permisului de arma

 

Art. 27. – (1) Permisele de arma trebuie vizate o data la 5 ani de catre organul de politie competent teritorial, in perioada stabilita prin ordin al inspectorului general al Politiei Romane.
(2) Titularii permiselor de arme sunt obligati sa se prezinte la implinirea termenului prevazut la alin. (1), in locurile stabilite de catre inspectoratele judetene de politie si de Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau, dupa caz, de Inspectoratul General al Politiei Romane, cu armele inscrise in permise, precum si cu documentele stabilite in normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(3) Permisul de arma se vizeaza de catre autoritatea competenta daca titularul indeplineste conditiile prevazute la art. 15 alin. (1) lit. c)-f) si lit. h), iar armele destinate folosirii in conditiile prezentei legi au efectuata inspectia tehnica periodica.

 

2. Regimul dreptului de detinere a armelor letale

 

Conditiile exercitarii dreptului de detinere a armelor

 

Art. 28. – (1) Titularul dreptului de detinere a armelor letale are obligatia sa pastreze armele inscrise in permisul de arma, asigurate astfel incat sa nu permita accesul la ele al persoanelor neautorizate, in conditiile prevazute in normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(2) Titularul dreptului de detinere a armelor poate fi autorizat de catre organul de politie competent teritorial, la cerere, sa scoata armele detinute in conditiile legii din incinta locului unde acestea sunt pastrate, in urmatoarele situatii:
a) cu ocazia depunerii armelor la un armurier;
b) cu ocazia schimbarii locului unde sunt pastrate armele.
(3) In autorizatia prevazuta la alin. (2) se mentioneaza perioada in care armele urmeaza sa fie transportate in afara locului unde sunt pastrate, motivul pentru care acestea se transporta, traseul utilizat, destinatia si conditiile in care trebuie asigurata arma in timpul transportului.
(4) In cazul in care armele sunt scoase din incinta locului unde sunt pastrate, in vederea prezentarii acestora la organele competente cu ocazia vizarii permisului de arma, nu mai este necesara obtinerea prealabila a autorizatiei prevazute la alin. (2).

 

Autorizarea folosirii armelor care fac obiectul dreptului de detinere

 

Art. 29. – (1) Persoana care are in proprietate sau folosinta arme letale poate fi autorizata de catre organul de politie competent teritorial, la cerere, sa foloseasca intr-un poligon special amenajat si autorizat, in conditiile legii, armele de vanatoare, de tir sau de colectie.
(2) Autorizarea prevazuta la alin. (1) se refera la scopul pentru care s-a solicitat traseul utilizat pentru transportul armelor, locul unde urmeaza a fi folosita arma, termenul de valabilitate a autorizatiei temporare de transport si folosire a armei.
(3) Procedura de acordare a autorizatiei prevazute la alin. (1) se stabileste prin norme metodologice.
(4) Colectionarii de arme pot folosi o arma lunga dintre cele detinute, mentionata in mod expres in permisul de arma, numai in locul unde se afla colectia, in caz de legitima aparare. In cazul in care colectionarul a facut uz de arma, are obligatia sa actioneze in conditiile prevazute la art. 35 alin. (1) si (2).

 

Incetarea si suspendarea dreptului de detinere a armelor

 

Art. 30. – (1) Dreptul de detinere a armelor se pierde, daca titularul se afla in una dintre urmatoarele situatii:
a) nu mai indeplineste conditiile prevazute la art. 15 alin. (1) lit. b), c), f) si h);
b) nu se prezinta, fara motive intemeiate, la viza permisului de arma, in interval de 1 an de la implinirea termenului prevazut la art. 27 alin. (1);
c) a decedat sau a fost declarat disparut prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva;
d) a savarsit doua contraventii prevazute de prezenta lege sau o contraventie pentru care legea prevede incetarea dreptului de detinere a armelor, precum si daca a savarsit o infractiune la regimul armelor si al munitiilor;
e) titularul renunta sa mai detina armele inscrise in permis;
f) se constata faptul ca titularul a folosit armele detinute, fara indeplinirea conditiilor prevazute la art. 29 alin. (1) si (4);
g) titularul pleaca definitiv din Romania sau pierde cetatenia romana;
h) titularul nu mai are calitatea prevazuta la art. 14 alin. (3)- (5), care a conditionat acordarea dreptului de detinere sau, dupa caz, de port si folosire a armelor;
i) titularul a pierdut armele sau acestea i-au fost sustrase in imprejurari imputabile acestuia.
(2) Dreptul de detinere a armelor se suspenda in urmatoarele situatii:
a) titularul se afla in situatia prevazuta la art. 15 alin. (1) lit. d);
b) titularul nu mai indeplineste conditia prevazuta la art. 15 alin. (1) lit. e);
c) titularul a savarsit una sau mai multe contraventii pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii dreptului de detinere a armelor.
(3) In cazul in care persoana se afla in una dintre situatiile prevazute la alin. (1) sau (2), organul de politie competent retrage permisul de arma, iar titularul este obligat sa faca dovada faptului ca a depus armele la un armurier autorizat, cu exceptia situatiei in care armele se ridica de catre organele de politie.
(4) In cazul in care persoana se afla in una dintre situatiile prevazute la alin. (1) lit. b) si e), inceteaza dreptul de detinere numai asupra acelor arme cu privire la care nu mai sunt indeplinite conditiile prevazute de lege pentru detinere, facandu-se mentiunile corespunzatoare in acest sens, in permisul de arma.

 

Aplicarea masurii de suspendare sau anulare a permisului de arma

 

Art. 31. – (1) Constatarea situatiilor prevazute la art. 30 se face de catre autoritatile prevazute la art. 12 alin. (1), care iau masura suspendarii sau, dupa caz, anularii permisului de arma ori a mentiunilor din permis referitoare la armele cu privire la care inceteaza dreptul de detinere.
(2) Masura prevazuta la alin. (1) este supusa controlului judecatoresc, potrivit Legii nr. 29/1990, cu modificarile ulterioare.
__________
Nota Avocatnet.ro:
Legea nr. 29/1990 a fost abrogata de Legea nr. 554/2004.

 

Efectele aplicarii masurii de suspendare sau
anulare a permisului de arma

 

Art. 32. – Detinatorul armelor este obligat ca, in termen de 10 zile de la data la care i-a fost adusa la cunostinta masura prevazuta la art. 31 alin. (1), sa depuna armele la un armurier autorizat, in vederea instrainarii sau depozitarii, cu exceptia situatiilor in care acestea sunt ridicate de organul de politie competent. Exercitarea cailor de atac prevazute de lege, impotriva masurii de anulare a dreptului de detinere a armelor, de catre persoana care se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 30 alin. (1), nu suspenda obligatia persoanei de a depune armele la un armurier autorizat.

 

3. Regimul dreptului de port si folosire a armelor letale

 

Conditiile de pastrare si port ale armelor letale

 

Art. 33. – (1) Titularul dreptului de a purta si folosi arme de aparare si paza are obligatia de a pastra arma inscrisa in permisul de arma in conditii de securitate, astfel incat sa nu permita accesul la aceasta al persoanelor neautorizate.
(2) Pastrarea armei prevazute la alin. (1), la domiciliul sau resedinta detinatorului, se face in locuri special destinate, omologate in conditiile prevazute in normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(3) Arma prevazuta la alin. (1) poate fi purtata numai de catre titularul permisului, cu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
a) trebuie sa fie asigurata si sa nu fie armata;
b) sa aiba efectuata inspectia tehnica periodica si sa nu prezinte defectiuni, cu exceptia situatiei in care este transportata la armurier;
c) trebuie sa stea in permanenta introdusa in toc, cu exceptia situatiilor in care persoana este autorizata, potrivit legii, sa o utilizeze;
d) sa se afle in permanenta numai asupra sa si sa nu fie inmanata, sub nici o forma, altor persoane, cu exceptia armurierilor, organelor de politie competente, precum si personalului abilitat prin lege sa pastreze si sa asigure securitatea temporara a armelor, la intrarea in institutiile publice, in mijloacele de transport naval sau aerian, precum si in alte locuri unde portul armei este interzis prin lege;
e) detinatorul sa nu se afle sub influenta bauturilor alcoolice, produselor sau substantelor stupefiante, a medicamentelor cu efecte similare acestora ori in stare avansata de oboseala sau sa nu sufere de afectiuni temporare, de natura sa genereze o stare de pericol, in conditiile in care poarta arma asupra sa.

 

Limitele exercitarii uzului de arma

 

Art. 34. – (1) Titularii dreptului de a purta si folosi armele de aparare si paza pot face uz de arma numai in poligoanele autorizate in conditiile prezentei legi sau in caz de legitima aparare ori stare de necesitate.
(2) Folosirea armelor de aparare si paza in poligoanele autorizate se poate face numai in conditiile stabilite prin regulamentele de ordine interioara ale acestora.

 

Obligatii in cazul efectuarii uzului de arma

 

Art. 35. – (1) Persoana care a facut uz de arma este obligata sa actioneze imediat, pentru a se acorda primul ajutor si asistenta medicala persoanelor ranite.
(2) Persoana care a facut uz de arma este obligata sa anunte de indata cel mai apropiat organ de politie, indiferent daca au rezultat sau nu victime ori pagube materiale.
(3) In situatia prevazuta la alin. (2), precum si in cea prevazuta la art. 29 alin. (4), organul de politie sesizat are obligatia sa efectueze cercetarea la fata locului si a circumstantelor in care s-a produs evenimentul. Arma care a fost folosita ramane in custodia organului de politie care desfasoara cercetarea, pana la incheierea acesteia.
(4) Prevederile alin. (2) si (3) nu se aplica in cazul in care s-a facut uz de arma, in conditiile prevazute la art. 34 alin. (2), cu exceptia situatiei in care, in urma folosirii armei, au rezultat victime umane.

 

Pastrarea, portul si folosirea armelor letale de catre persoanele
incluse intr-un program de protectie a martorilor

 

Art. 36. – Persoanele incluse intr-un program de protectie a martorilor pot pastra, purta si folosi armele inscrise in permisul de arma numai in conditiile stabilite in protocolul de protectie, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. 33-35.

 

Acordarea dreptului de port si folosire a armelor de vanatoare

 

Art. 37. – (1) Dreptul de a purta si folosi armele de vanatoare se acorda, in conditiile prezentei legi, vanatorilor care sunt membri ai unor asociatii de vanatori sportivi, legal constituite, ce isi desfasoara activitatea conform Legii fondului cinegetic si a protectiei vanatului nr. 103/1996, republicata, cu modificarile ulterioare, care au sustinut examenul pentru obtinerea calitatii de vanator si detin permis de vanatoare cu viza valabila.
(2) Titularul dreptului de a purta si folosi arme de vanatoare are obligatia de a pastra armele inscrise in permisul de arma in conditiile prevazute de lege pentru titularul dreptului de detinere a acestor arme.
__________
Nota Avocatnet.ro
Legea nr. 103/1996 a fost abrogata de Legea nr. 407/2006.

 

Transportul si portul armelor de vanatoare

 

Art. 38. – (1) Transportul armelor de vanatoare, pentru care s-a acordat detinatorului dreptul de a le purta si folosi, de la domiciliul sau resedinta acestuia la locul unde urmeaza sa se desfasoare vanatoarea potrivit legii, se face in urmatoarele conditii:
a) armele trebuie tinute in toc, neincarcate cu munitie;
b) sa fie indeplinite conditiile prevazute la art. 33 alin. (3) lit. b), d) si e).
(2) Portul armelor de vanatoare in locul destinat vanatorii se face in urmatoarele conditii:
a) arma poate fi incarcata, cu conditia ca, dupa incarcare, sa fie asigurata si purtata astfel incat sa nu prezinte pericolul producerii unor accidente;
b) sa fie indeplinite conditiile prevazute la art. 33 alin. (3) lit. b) si e);
c) arma sa se afle in permanenta numai asupra persoanei care o detine in mod legal si sa nu fie inmanata sub nici o forma altor persoane, cu exceptia vanatorilor.

 

Uzul de arma de vanatoare

 

Art. 39. – (1) Titularul dreptului de a purta si folosi arme de vanatoare poate face uz de arma inscrisa in permisul de arma numai asupra vanatului pentru care a fost autorizat in conditiile Legii nr. 103/1996, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si pentru antrenament, in poligoanele autorizate in conditiile legii.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), armele de vanatoare pot fi folosite si in caz de legitima aparare, stare de necesitate ori caz fortuit, in conditiile legii.
_____________
Nota Avocatnet.ro:
Legea nr. 103/1996 a fost abrogata de catre Legea nr. 407/2006.

 

Instrainarea temporara a armelor de vanatoare

 

Art. 40. – (1) Persoana care detine, in conditiile prezentei legi, o arma de vanatoare o poate imprumuta titularului dreptului de a purta si folosi o arma de vanatoare de acelasi calibru, in vederea utilizarii acesteia la vanatoare.
(2) Se interzice lasarea armei in gaj sau in alte forme de garantie.

 

Acordarea dreptului de port si folosire a armelor de tir

 

Art. 41. – (1) Dreptul de a purta si folosi armele de tir se acorda, in conditiile prezentei legi, sportivilor si antrenorilor de tir.
(2) Titularul dreptului de a purta si folosi arme de tir are obligatia de a pastra armele inscrise in permisul de arma, in conditiile prevazute de lege pentru titularul dreptului de detinere a acestor arme.

 

Transportul, portul si folosirea armelor de tir

 

Art. 42. – (1) Transportul armelor de tir pentru care s-a acordat detinatorului dreptul de a le purta si folosi, de la domiciliul sau resedinta acestuia la locurile de antrenament sau unde urmeaza sa se desfasoare concursul de tir, se face in urmatoarele conditii:
a) armele trebuie tinute in toc, neincarcate cu munitie;
b) sa fie indeplinite conditiile prevazute la art. 33 alin. (3) lit. b), d) si e);
c) in cazul in care detinatorul armelor este conducatorul mijlocului de transport, arma trebuie pastrata intr-un spatiu special amenajat in interiorul portbagajului, in conditiile stabilite in normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(2) Portul si utilizarea armelor de tir in incinta locurilor prevazute la alin. (1) se fac in conditiile stabilite prin regulamentele de ordine interioara ale acestor locuri.

 

Portul si folosirea armelor de catre persoanele care indeplinesc
o functie ce implica exercitiul autoritatii publice

 

Art. 43. – Conditiile in care persoanele care indeplinesc o functie ce implica exercitiul autoritatii publice pot purta si folosi arme letale, in exercitarea atributiilor de serviciu, se stabilesc prin legile speciale care reglementeaza atributiile acestora.

 

4. Regimul procurarii si detinerii munitiei aferente armelor letale de catre persoanele fizice

 

Procurarea munitiei de catre titularii dreptului de port si
folosire a armelor letale

 

Art. 44. – (1) Titularii dreptului de a purta si folosi arme de aparare si paza, de vanatoare sau de tir pot procura de la armurierii autorizati numai munitia aferenta armelor inscrise in permisul de arma.
(2) Cantitatea de munitie care poate fi detinuta de persoanele prevazute la alin. (1) se inscrie in permisul de arma de catre organul de politie care elibereaza acest document, dupa cum urmeaza:
a) pentru armele de aparare si paza, cel mult 50 de cartuse cu glont si 50 de cartuse fara proiectil, pentru cate o singura arma de fiecare calibru;
b) pentru armele de vanatoare, cel mult 300 de cartuse pentru cate o singura arma de fiecare calibru, dintre cele pentru care are dreptul de port si folosire;
c) pentru armele de tir, cel mult 500 de cartuse pentru fiecare arma pentru care are dreptul de port si folosinta, in functie de proba de concurs.
(3) Persoanele care detin arme de aparare si paza pot purta asupra lor, in afara domiciliului sau resedintei unde este depozitata munitia, cel mult 12 cartuse.
(4) Este interzisa instrainarea munitiei prevazute la alin. (2) de catre persoana care a procurat-o, cu exceptia cazurilor in care aceasta este depusa la armurier sau la organele de politie competente.
(5) Este interzisa comercializarea sau instrainarea sub alta forma, precum si detinerea ori utilizarea de munitie expirata sau degradata care, prin pastrare sau folosire, ar putea pune in pericol viata sau integritatea corporala a persoanelor.

 

Procurarea munitiei de catre colectionarii de arme

 

Art. 45. – (1) Colectionarii de arme pot procura si detine, numai la locul unde se afla colectia de arme, cel mult 10 cartuse cu proiectil si 50 de cartuse fara proiectil, pentru arma prevazuta la art. 29 alin. (4).
(2) Inscrierea mentiunilor corespunzatoare in permisul de arma cu privire la detinerea munitiei prevazute la alin. (1) se face de catre organul de politie competent, la cererea colectionarului.

 

5. Suspendarea, revocarea si anularea dreptului de port si folosire a armelor letale si a munitiilor

 

Suspendarea dreptului de port si folosire a armelor letale

 

Art. 46. – (1) Suspendarea dreptului de port si folosire a armelor letale se dispune de catre organul competent care a acordat acest drept, in urmatoarele situatii:
a) titularul dreptului se afla in situatia prevazuta la art. 15 alin. (1) lit. d);
b) titularul dreptului nu mai indeplineste conditia prevazuta la art. 15 alin. (1) lit. e);
c) a savarsit una sau mai multe contraventii, pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii dreptului de port si folosire a armelor.
(2) Suspendarea dreptului de port si folosire a armelor se dispune pentru intreaga perioada in care persoana se afla in oricare dintre situatiile prevazute la alin. (1).
(3) Pe perioada suspendarii dreptului de port si folosire a armelor, permisul de arma se retrage de catre organul de politie care a dispus masura, iar armele si intreaga cantitate de munitie detinute se depun, de indata, la un armurier autorizat in acest sens, cu exceptia situatiei in care acestea se ridica de catre organele de politie.
(4) Suspendarea inceteaza de la data la care titularul dreptului de port si folosire a armelor nu se mai afla in situatiile prevazute la alin. (1), iar permisul de arma, armele si munitia se restituie acestuia.

 

Revocarea si anularea dreptului de port si folosire a armelor letale

 

Art. 47. – (1) Revocarea dreptului de port si folosire a armelor letale se dispune de catre organul competent care a acordat acest drept, atunci cand titularul dreptului se afla in una dintre urmatoarele situatii:
a) renunta sa mai detina armele inscrise in permisul de arma;
b) nu mai are calitatea prevazuta la art. 14 alin. (2) lit. a)-c), alin. (3) si (4);
c) nu mai indeplineste vreuna dintre conditiile prevazute la art. 15 alin. (1) lit. b), c) si f);
d) pleaca definitiv din tara;
e) pierde cetatenia romana;
f) a pierdut armele inscrise in permisul de arma sau acestea i-au fost sustrase in imprejurari imputabile titularului;
g) nu se prezinta, fara motive intemeiate, la viza permisului de arma in interval de 1 an de la implinirea termenului prevazut la art. 27 alin. (1);
h) a decedat sau a fost declarat disparut, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva;
i) a savarsit una sau mai multe contraventii pentru care legea prevede revocarea dreptului de detinere sau, dupa caz, de port si folosire a armelor.
(2) Anularea dreptului de port si folosire a armelor letale se dispune de catre organul competent care a acordat acest drept, in urmatoarele situatii:
a) se constata ca, la data acordarii permisului de arma, titularul nu indeplinea conditiile prevazute de lege pentru port si folosire a armelor;
b) persoanei i s-a acordat dreptul de port si folosire a armelor, pe baza unor documente sau informatii false.
(3) Masura revocarii sau anularii dreptului de detinere sau, dupa caz, de port si folosire a armelor letale se comunica, in scris, titularului dreptului sau, in situatia prevazuta la alin. (1) lit. h), succesorilor acestuia.
(4) In termen de 10 zile de la data luarii la cunostinta cu privire la masura revocarii sau anularii dreptului de port si folosire a armelor letale, titularul este obligat sa depuna permisul de arma la organul de politie competent si sa faca dovada faptului ca a depus arma si intreaga cantitate de munitie detinuta la un armurier autorizat, cu exceptia celor care se ridica de catre organele de politie.
(5) Masura revocarii sau anularii dreptului de port si folosire a armelor letale este supusa controlului judecatoresc potrivit Legii contenciosului administrativ.

 

6. Regimul calatoriilor in strainatate cu armele letale si munitiile detinute de catre cetatenii romani

 

Autorizarea calatoriilor in strainatate cu armele letale
si munitia corespunzatoare

 

Art. 48. – (1) Persoana care detine, in conditiile prezentei legi, arme letale si care doreste sa calatoreasca in strainatate cu acestea poate solicita organului de politie care i-a acordat permisul de arma eliberarea unei autorizatii in baza careia organele politiei de frontiera permit iesirea de pe teritoriul Romaniei cu armele si munitia inscrise in autorizatie, facand mentiune despre acestea in documentul de calatorie al titularului.
(2) Armele de aparare si paza pot fi scoase de pe teritoriul Romaniei numai de catre persoanele prevazute la art. 43, in conditiile prevazute la art. 50.
(3) Persoanele prevazute la alin. (1) au obligatia ca, la intoarcerea in Romania, sa prezinte la frontiera toate armele inscrise in documentul de calatorie, pe care le-au detinut la iesirea din tara. In cazul in care, pe perioada sederii in strainatate, armele inscrise in documentul de calatorie au fost pierdute, furate sau distruse, titularul trebuie sa prezinte, la intoarcere, cu ocazia controlului pentru trecerea frontierei de stat romane, documente autentice, eliberate de organele de politie competente din statul in care s-a produs evenimentul, care sa certifice faptul ca persoana a reclamat pierderea, furtul sau, dupa caz, distrugerea armei, organele politiei de frontiera avand obligatia sa faca mentiune despre aceasta in documentul de calatorie si sa informeze in scris Inspectoratul General al Politiei Romane.
(4) In situatia in care, pe perioada sederii in strainatate, armele inscrise in documentul de calatorie au fost pierdute, furate sau distruse, titularul are obligatia ca, in termen de 3 zile de la intrarea in tara, sa se prezinte personal la organul de politie care i-a eliberat permisul de arma si sa depuna o declaratie cu privire la evenimentul produs, impreuna cu o copie autentificata a documentului corespunzator, emis de organele competente din statul in care s-a produs evenimentul.

 

Eliberarea autorizatiei de scoatere de pe teritoriul
Romaniei a armelor letale

 

Art. 49. – (1) Autorizatia prevazuta la art. 48 alin. (1) se acorda daca solicitantul indeplineste urmatoarele conditii:
a) este titular al unui permis de arma pentru armele si munitia care urmeaza sa fie inscrise in documentul de calatorie;
b) prezinta motivele pentru care doreste sa calatoreasca in strainatate cu armele si munitia pentru care solicita inscrierea in documentul de calatorie.
(2) Autorizatia prevazuta la art. 48 alin. (1) trebuie sa cuprinda date referitoare la titularul acesteia, data si punctul de frontiera prin care titularul urmeaza sa iasa din tara, precum si cu privire la armele si cantitatea de munitie care urmeaza sa fie scoase de pe teritoriul Romaniei.
(3) Cu ocazia eliberarii autorizatiei, organul de politie competent trebuie sa informeze Inspectoratul General al Politiei de Frontiera cu privire la datele prevazute la alin. (2).
(4) Documentele care trebuie sa insoteasca cererea pentru inscrierea armelor in documentul de calatorie, procedura de acordare a autorizatiei prevazute la art. 48 alin. (1), precum si cea de inscriere a armelor si munitiei in documentul de calatorie, perioadele si conditiile in care titularul poate calatori in strainatate cu armele inscrise in acest document, precum si termenul de solutionare a cererii se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

 

Autorizarea calatoriilor in strainatate in interes de serviciu,
cu armele letale si munitia din dotare

 

Art. 50. – (1) In cazul persoanelor prevazute la art. 43 care, in exercitarea atributiilor de serviciu, urmeaza sa se deplaseze in strainatate impreuna cu armele aflate in dotare, inscrierea acestor arme, precum si a munitiei corespunzatoare se face in pasaportul de serviciu de catre organele politiei de frontiera, cu ocazia iesirii din tara a acestor persoane, pe baza adeverintei eliberate titularilor de catre institutiile unde sunt incadrate aceste persoane.
(2) Adeverinta prevazuta la alin. (1) trebuie sa cuprinda date referitoare la calitatea titularului acesteia, data si punctul de frontiera prin care titularul urmeaza sa iasa din tara, precum si cu privire la armele si cantitatea de munitie care urmeaza sa fie scoase de pe teritoriul Romaniei.
(3) Institutiile la care sunt incadrate persoanele prevazute la alin. (1) au obligatia sa informeze, in scris, Inspectoratul General al Politiei Romane, precum si Inspectoratul General al Politiei de Frontiera, ori de cate ori aceste persoane urmeaza sa calatoreasca in strainatate cu armele inscrise in pasaportul de serviciu.
(4) Prevederile art. 48 alin. (3) se aplica in mod corespunzator si in cazul persoanelor prevazute la art. 43, in aceasta situatie organele politiei de frontiera avand obligatia sa anunte in scris si institutiile unde sunt incadrate aceste persoane.
(5) Conditiile in care persoanele prevazute la art. 43 pot calatori in strainatate cu armele aflate in dotare se stabilesc prin ordin al conducatorului fiecarei institutii unde sunt incadrate aceste persoane.

 

7. Furtul, pierderea, distrugerea sau deteriorarea permisului de arma, precum si a documentului de calatorie in care sunt inscrise arme letale

 

Furtul, pierderea, distrugerea si deteriorarea permisului de arma

 

Art. 51. – (1) Furtul permiselor de arma se declara in termen de 48 de ore de la constatare, la organul de politie in a carui raza de competenta teritoriala a fost constatat, iar pierderea, distrugerea sau deteriorarea se declara la organul de politie care le-a eliberat.
(2) Eliberarea unui nou document in locul celui declarat pierdut sau furat se face numai dupa ce titularul prezinta dovada publicarii pierderii ori furtului in Monitorul Oficial al Romaniei.

 

Furtul, pierderea, distrugerea si deteriorarea documentului de
calatorie in care sunt inscrise arme letale

 

Art. 52. – (1) In cazul declararii furtului, pierderii sau distrugerii, in strainatate, a documentului de calatorie in care sunt inscrise armele si munitiile cu care titularul a iesit de pe teritoriul Romaniei, acesta trebuie sa se prezinte cu armele inscrise in document la misiunea diplomatica sau oficiul consular al Romaniei din statul unde s-a produs evenimentul, care, dupa ce verifica la Inspectoratul General al Politiei Romane situatia legala a acestor arme, elibereaza titularului o adeverinta in care se inscriu datele de identitate ale acestuia, precum si marca, tipul si seriile armelor.
(2) Adeverinta prevazuta la alin. (2) confera titularului numai dreptul de a introduce pe teritoriul Romaniei armele inscrise in aceasta si se retine de catre organele politiei de frontiera, la intrarea in tara.
(3) Procedura efectuarii verificarilor prevazute la alin. (1) se stabileste prin ordin comun al ministrului administratiei si internelor si ministrului afacerilor externe.

 

SECŢIUNEA a 4-a
Conditii cu privire la procurarea, instrainarea, detinerea, portul
si folosirea armelor letale, precum si a munitiei aferente,
de catre persoanele fizice straine

 

Procurarea armelor letale de catre strainii cu domiciliul
sau resedinta in Romania

 

Art. 53. – (1) Strainii care au resedinta sau domiciliul in Romania pot fi autorizati sa procure numai arme de vanatoare, de tir sau de colectie. In sensul prezentei legi, sunt considerati ca au resedinta sau domiciliul in Romania strainii titulari ai unui permis de sedere temporara sau, dupa caz, permanenta, acordat in conditiile legii privind regimul strainilor in Romania, precum si strainii care au dobandit o forma de protectie in Romania in conditiile legii privind statutul si regimul refugiatilor.
(2) Autorizatia de procurare a armelor de vanatoare, de tir sau de colectie se acorda in conditiile prevazute la art. 15 persoanelor prevazute la alin. (1) care poseda permis de sedere valabil.
(3) Prevederile art. 16 alin. (1) lit. b) si alin. (2), art. 17-21, art. 23-25, art. 26 alin. (1) si (2) lit. b) si c), art. 27-32, art. 37-42, art. 44 alin. (1), art. 45-47, art. 51 si, dupa caz, art. 52 se aplica in mod corespunzator si persoanelor prevazute la alin. (1).

 

Procurarea si scoaterea de pe teritoriul Romaniei a armelor letale
de catre strainii titulari ai dreptului de scurta sedere

 

Art. 54. – (1) Strainii care calatoresc in Romania pe baza unei vize de scurta sedere ori care beneficiaza de scutire de la obligativitatea acestei vize, potrivit legii, precum si cei prevazuti la art. 53 alin. (1) pot fi autorizati sa procure din Romania numai arme de vanatoare, de tir sau de colectie, in vederea scoaterii acestora din Romania.
(2) Persoanele prevazute la alin. (1) pot fi autorizate sa scoata, personal, de pe teritoriul Romaniei, doar cate o singura arma dintre cele procurate in timpul unei calatorii in Romania. Scoaterea din Romania a doua sau mai multor arme se poate face numai prin intermediul armurierilor romani, autorizati sa comercializeze aceste arme.
(3) Inspectoratul General al Politiei Romane elibereaza persoanelor prevazute la alin. (1), la cerere, autorizatia de procurare a armelor, daca indeplinesc urmatoarele conditii:
a) au implinit varsta de 18 ani;
b) fac dovada intrarii si sederii legale in Romania;
c) indeplinesc conditiile prevazute la art. 15 alin. (1) lit. c), d) si f);
d) fac dovada, prin documente certificate sau eliberate de reprezentanta diplomatica sau oficiul consular al statului in care urmeaza sa transporte arma, ca indeplinesc conditiile prevazute de legislatia acelui stat pentru detinerea armelor pentru care solicita autorizatia de procurare.
(4) In termen de 3 zile de la procurarea armei, strainii trebuie sa se prezinte la Inspectoratul General al Politiei Romane, care procedeaza la sigilarea armei si eliberarea autorizatiei de scoatere a armei de pe teritoriul Romaniei.
(5) Procedura acordarii autorizatiei de procurare a armei si a autorizatiei de scoatere a armei de pe teritoriul Romaniei de catre persoanele prevazute la alin. (1) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

 

Introducerea, detinerea, portul si folosirea armelor letale,
pe teritoriul Romaniei

 

Art. 55. – (1) Strainii care calatoresc in Romania pentru a participa la concursuri oficiale de tir sau pentru a practica vanatoarea, in conditiile legii, pe baza unei vize de scurta sedere ori care beneficiaza de scutire de la obligativitatea acestei vize, potrivit legii, pot fi autorizati sa detina si, dupa caz, sa poarte si sa foloseasca armele de vanatoare sau de tir pe care le detin, daca armele si munitia sunt inscrise in documentele de trecere a frontierei.
(2) Avizul de introducere a armelor in tara se poate acorda strainilor de catre Inspectoratul General al Politiei de Frontiera, in urmatoarele conditii:
a) fac dovada detinerii legale a armelor, in statul de unde provin;
b) arma sa indeplineasca conditiile impuse de normele de omologare;
c) in cazul armelor de vanatoare, prezinta o invitatie nominala de la o asociatie de vanatoare din Romania, legal constituita, ce isi desfasoara activitatea conform Legii nr. 103/1996, republicata, cu modificarile ulterioare, sau de la Regia Nationala a Padurilor- Romsilva, pentru a participa la o vanatoare organizata, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, ori, dupa caz, prezinta invitatia unui colectionar de arme roman;
d) in cazul armelor de tir, fac dovada faptului ca urmeaza sa participe la un concurs de tir organizat de o asociatie sau un club de tir sportiv dintre cele recunoscute de Federatia Romana de Tir Sportiv sau de Federatia Romana de Schi si Biatlon, ori, dupa caz, prezinta invitatia unui colectionar de arme roman.
(3) In cazul tranzitarii teritoriului Romaniei de catre straini cu armele prevazute la alin. (1), avizul prevazut la alin. (2) se acorda numai cu conditia prezentarii documentelor care atesta faptul ca introducerea armelor si munitiei respective este permisa pe teritoriul statului de destinatie.
(4) Procedura si documentele necesare acordarii avizului prevazut la alin. (2) si (3), cantitatile de arme care pot fi introduse de straini in Romania, precum si punctele de trecere a frontierei de stat prin care strainii pot intra in Romania cu aceste arme si munitia aferenta se stabilesc in normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
__________
Nota Avocatnet.ro
Legea nr. 103/1996 a fost abrogata de Legea nr. 407/2006.

 

Regimul aplicabil unor categorii speciale de straini
detinatori de arme letale

 

Art. 56. – (1) Insotitorii delegatiilor straine, la nivelul sefilor de stat sau de guvern, ai altor demnitari straini care beneficiaza de protectie, precum si militarii straini pot introduce, purta si folosi, pe teritoriul Romaniei, arme de aparare si paza, pe baza de reciprocitate, sau in conditiile stabilite prin acorduri bilaterale, daca acestea sunt notificate prin Ministerul Afacerilor Externe si, respectiv, Ministerul Apararii Nationale sau Ministerul Administratiei si Internelor.
(2) Membrii personalului misiunilor diplomatice, ai oficiilor consulare si ai reprezentantelor organizatiilor internationale acreditate in Romania pot purta si folosi arme de aparare si paza, pe baza de reciprocitate sau in conditiile stabilite prin acorduri bilaterale, fara a mai fi necesara obtinerea permisului de arma.
(3) Persoanele prevazute la alin. (2) pot procura din Romania arme de aparare si paza, in baza autorizatiei eliberate de Inspectoratul General al Politiei Romane, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe.

 

Achizitionarea de pe teritoriul Romaniei a munitiei de catre straini

 

Art. 57. – Strainii care se afla in mod legal pe teritoriul Romaniei pot procura de la armurierii autorizati munitia aferenta armelor legal detinute, in conditiile stabilite la art. 44.

 

SECŢIUNEA a 5-a
Conditii cu privire la procurarea, instrainarea, detinerea, portul
si folosirea armelor neletale de catre persoanele fizice

 

Procurarea si instrainarea armelor neletale

 

Art. 58. – (1) Cetatenii romani si strainii cu sedere legala in Romania, care au implinit varsta de 18 ani, pot sa procure arme neletale, precum si munitia aferenta, de la orice armurier autorizat sa comercializeze astfel de arme:
a) dupa obtinerea autorizatiei de procurare potrivit alin. (2), pentru armele prevazute la categoria E din anexa;
b) dupa notificarea prealabila a organelor prevazute la art. 12 alin. (1), pentru armele prevazute la categoria F din anexa.
(2) Autorizatia de procurare a armelor neletale se acorda persoanelor prevazute la alin. (1), daca indeplinesc, cumulativ, urmatoarele conditii:
a) nu au fost condamnate prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru savarsirea cu intentie a uneia dintre infractiunile prevazute de prezenta lege sau la o pedeapsa privativa de libertate mai mare de 2 ani pentru infractiuni comise cu intentie;
b) nu sunt invinuite sau inculpate in cauze penale pentru fapte savarsite cu intentie, pentru care legea prevede o pedeapsa al carei maxim special este mai mare de 2 ani sau pentru fapte incriminate ca infractiuni prevazute de prezenta lege;
c) sunt apte din punct de vedere psihologic si medical;
d) in ultimii 5 ani nu le-a fost revocat sau, dupa caz, anulat dreptul de port si folosire a armelor supuse autorizarii, in conditiile prevazute de art. 583 alin. (2) lit. e) sau pentru obtinerea acestui drept pe baza unor documente ori informatii false.
(3) Prevederile art. 15 alin. (2) – (4) si ale art. 17-19 se aplica in mod corespunzator pentru situatia prevazuta la alin. (2), cu exceptia termenului de solutionare a cererii de eliberare a autorizatiei de procurare, care este de 30 de zile de la data primirii acesteia.
(4) Dreptul de procurare a armelor prevazute la alin. (1) lit. a) se pierde, iar autorizatia de procurare a acestora se retrage de catre organul care a eliberat-o, daca titularul nu mai indeplineste conditiile prevazute la alin. (2).
(5) Pentru armele neletale prevazute la categoria F pozitia 26 din anexa, pot notifica in prealabil organele de politie competente doar persoanele care indeplinesc conditia prevazuta la alin. (2) lit. a).
(6) Armele prevazute la alin. (1) nu pot fi instrainate, incredintate sau imprumutate de catre posesorii acestora, cu exceptia cazului in care acestea sunt depuse la organul de politie competent, la personalul abilitat prin lege sa pastreze si sa asigure securitatea temporara a armelor, la intrarea in institutiile publice, in mijloacele de transport naval ori aerian, precum si in alte locuri stabilite prin lege sau la armurieri, in vederea depozitarii ori instrainarii.
(7) Procedura de acordare a autorizatiei de procurare a armelor neletale se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

 

Drepturile si obligatiile posesorilor armelor neletale
supuse autorizarii

 

Art. 581. – (1) Dispozitiile referitoare la acordarea permisului de arma, la inscrierea armei in permisul de arma, la drepturile si obligatiile solicitantului armei letale, prevazute la art. 24 alin. (1) si (2), art. 25 alin. (1), art. 28 si 51, se aplica si in ceea ce priveste armele neletale supuse autorizarii.
(2) Permisul de arma se vizeaza de catre autoritatea competenta daca titularul indeplineste conditiile prevazute la art. 58 alin. (2). Prevederile art. 27 alin. (1) si (2) se aplica in mod corespunzator.
(3) In cazul armelor prevazute la categoria E pozitia 25 din anexa, destinate pentru colectie, autoritatile competente pot acorda numai un drept de detinere. Prevederile art. 29 se aplica in mod corespunzator.

 

Incetarea si suspendarea dreptului de detinere a armelor neletale.
Aplicarea masurii de incetare sau anulare a permisului de
arma si efectele acesteia

 

Art. 582. – (1) Dreptul de detinere a armelor neletale supuse autorizarii se pierde daca titularul se afla in una dintre urmatoarele situatii:
a) nu mai indeplineste conditiile prevazute la art. 58 alin. (2) lit. a);
b) nu se prezinta, fara motive intemeiate, la viza permisului de arma, in interval de un an de la implinirea termenului prevazut la art. 27 alin. (1);
c) a decedat sau a fost declarat disparut prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva;
d) a savarsit doua contraventii prevazute de prezenta lege sau a savarsit o infractiune la regimul armelor si al munitiilor;
e) renunta sa mai detina armele inscrise in permis;
f) se constata faptul ca titularul a folosit armele detinute, fara indeplinirea conditiilor prevazute la art. 29 alin. (1) si (4);
g) pleaca definitiv din Romania sau pierde cetatenia romana;
h) titularul a pierdut armele sau acestea i-au fost sustrase in imprejurari imputabile acestuia.
(2) Dreptul de detinere a armelor neletale supuse autorizarii se suspenda in urmatoarele situatii:
a) titularul nu mai indeplineste conditiile prevazute la art. 58 alin. (2) lit. b) si c);
b) titularul a savarsit una sau mai multe contraventii pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii dreptului de detinere a armelor.
(3) In cazul in care persoana se afla in una dintre situatiile prevazute la alin. (1) sau (2), organul de politie competent retrage permisul de arma, iar titularul este obligat sa faca dovada faptului ca a depus armele la un armurier autorizat, cu exceptia situatiei in care armele se ridica de catre organele de politie. Prevederile art. 31 si 32 se aplica in mod corespunzator.

 

Suspendarea, revocarea si anularea dreptului de
port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii

 

Art. 583. – (1) Suspendarea dreptului de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii se dispune de catre organul competent care a acordat acest drept, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. 46 alin. (2)-(4), in urmatoarele situatii:
a) titularul dreptului nu mai indeplineste conditiile prevazute la art. 58 alin. (2) lit. b) si c);
b) a savarsit una sau mai multe contraventii, pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii dreptului de port si folosire a armelor.
(2) Revocarea dreptului de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii se dispune de catre organul competent care a acordat acest drept atunci cand titularul dreptului se afla in una dintre urmatoarele situatii:
a) renunta sa mai detina armele inscrise in permisul de arma;
b) nu mai indeplineste conditiile prevazute la art. 58 alin. (2) lit. a);
c) pleaca definitiv din tara;
d) pierde cetatenia romana;
e) nu se prezinta, fara motive intemeiate, la viza permisului de arma in interval de un an de la implinirea termenului prevazut la art. 27 alin. (1);
f) a decedat sau a fost declarat disparut prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva.
(3) Anularea dreptului de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii se dispune de catre organul competent care a acordat acest drept, in situatiile prevazute la art. 47 alin. (2).
(4) Masura revocarii si cea a anularii dreptului de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii se comunica, in scris, titularului dreptului sau, in situatia prevazuta la alin. (2) lit. f), succesorilor acestuia. Prevederile art. 47 alin. (4) si (5) se aplica in mod corespunzator.

 

Certificatul de detinator

 

Art. 59. – (1) Persoanele care au procurat arme neletale in conditiile notificarii prealabile au obligatia ca, in termen de 5 zile de la data procurarii, sa se prezinte cu acestea la autoritatile prevazute la art. 12 alin. (1), in vederea eliberarii certificatului de detinator.
(2) Certificatul de detinator confera titularului dreptul de detinere, port si folosire a armelor inscrise in acest document.
(3) Titularii certificatului de detinator pot trece frontiera de stat a Romaniei cu armele inscrise in acest document, fara a le putea instraina in afara teritoriului Romaniei.
(4) Procedura notificarii prealabile, mentionata la art. 58 alin. (1), precum si a acordarii certificatului de detinator se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

 

Pastrarea armelor neletale

 

Art. 60. – Posesorii armelor neletale au obligatia sa ia toate masurile necesare pentru pastrarea armelor la domiciliu sau resedinta, astfel incat sa nu permita accesul persoanelor neautorizate la acestea si sa nu existe pericol de vatamare corporala accidentala.

 

Introducerea armelor neletale pe teritoriul Romaniei de catre straini

 

Art. 61. – (1) Introducerea de catre straini a armelor neletale din categoria celor supuse autorizarii pe teritoriul Romaniei este interzisa, cu exceptia cazurilor in care titularul face dovada faptului ca urmeaza sa participe la un concurs de tir organizat de o asociatie ori un club de tir sportiv dintre cele recunoscute de Federatia Romana de Tir Sportiv sau de Federatia Romana de Schi si Biatlon ori, dupa caz, prezinta invitatia unui colectionar de arme roman.
(2) Strainii pot introduce in Romania arme neletale legal detinute, din categoria celor supuse notificarii prealabile, numai dupa obtinerea autorizatiei de introducere a armelor in tara.
(3) Autorizatia de introducere a armelor in tara se acorda daca solicitantul indeplineste urmatoarele conditii:
a) a implinit varsta de 18 ani;
b) motiveaza, in scris, necesitatea introducerii armei pe teritoriul Romaniei.
(4) Procedura acordarii autorizatiei prevazute la alin. (2) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

 

Portul armelor neletale destinate pentru autoaparare

 

Art. 62. – (1) Persoanele prevazute la art. 58 alin. (1) au dreptul sa poarte asupra lor doar o singura arma neletala destinata pentru autoaparare, dintre cele procurate in mod legal.
(2) Este interzis portul armelor neletale, destinate pentru autoaparare, in urmatoarele conditii:
a) in locuri aglomerate, stadioane, sali de spectacol si adunari publice, precum si in alte locuri in care folosirea acestor arme este interzisa prin lege;
b) daca detinatorul se afla sub influenta bauturilor alcoolice, produselor sau substantelor stupefiante, a medicamentelor cu efecte similare acestora ori in stare avansata de oboseala sau sufera de afectiuni temporare, de natura sa genereze o stare de pericol in conditiile in care poarta arma asupra sa.
c) neinsotite de documentul care atesta dreptul de port si folosire.

 

Uz de arma neletala

 

Art. 63. – (1) Titularii dreptului de a purta si folosi arme neletale, destinate pentru autoaparare, pot face uz de arma numai in poligoanele autorizate in conditiile prezentei legi sau in caz de legitima aparare ori stare de necesitate.
(2) Armele neletale destinate agrementului si tirului sportiv, prevazute la pozitiile 25 si 31 din anexa, pot fi folosite in spatii delimitate care nu sunt accesibile publicului sau in spatii special amenajate, pentru a nu pune in pericol integritatea corporala si viata persoanelor.
(3) Arbaletele, arcurile, precum si armele prevazute la pozitia 25 din anexa, destinate colectiei, pot fi folosite in conditiile prevazute la art. 29.
(4) Folosirea armelor neletale in poligoanele autorizate se poate face numai in conditiile stabilite prin regulamentele de ordine interioara ale acestora.
(5) Este interzisa folosirea armelor prevazute la alin. (2) in locuri publice.

 

Folosirea armelor utilitare

 

Art. 64. – Armele cu tranchilizante, harpoanele de pescuit si armele de asomare pot fi folosite in conditiile legii doar impotriva animalelor, iar armele cu destinatie industriala, pistoalele de alarma si semnalizare si pistoalele de start, folosite in competitiile sportive, numai in scopul pentru care sunt destinate, in astfel de conditii incat sa nu cauzeze vatamari corporale altor persoane.

 

Procurarea munitiei pentru armele neletale

 

Art. 65. – (1) Munitia aferenta armelor neletale poate fi procurata numai in baza permisului de arma sau, dupa caz, a certificatului de detinator, de la armurierii autorizati sa o comercializeze.
(2) Pentru armele neletale prevazute la categoria E din anexa, procurarea munitiei aferente este limitata la 100 de bucati.

 

CAPITOLUL III
Procurarea, detinerea si folosirea armelor si munitiilor
de catre persoanele juridice

 

SECŢIUNEA 1
Dispozitii generale

 

Categoriile de persoane juridice care pot procura, detine
si folosi arme si munitii

 

Art. 66. – (1) Institutiile publice cu atributii in domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale sunt autorizate sa procure, sa instraineze, sa detina si sa foloseasca arme letale si arme neletale, precum si munitia corespunzatoare, pentru inarmarea personalului propriu, in conditiile stabilite prin legi speciale.
(2) Persoanele juridice de drept public, altele decat cele prevazute la alin. (1), precum si persoanele juridice si unitatile subordonate sau aflate in coordonarea acestora sunt autorizate sa procure, sa detina si sa foloseasca arme letale si arme neletale, precum si munitia corespunzatoare, in conditiile prezentei legi, pentru exercitarea atributiilor specifice stabilite prin actele normative de organizare si functionare a acestora.
(3) Persoanele juridice de drept privat, care nu sunt subordonate sau aflate in coordonarea unor institutii publice, pot fi autorizate in conditiile prezentei legi, in functie de obiectul lor de activitate, sa procure, sa detina si sa foloseasca arme letale si arme neletale, precum si munitia corespunzatoare, pentru:
a) inarmarea personalului abilitat sa desfasoare activitati de paza, daca aceasta se justifica pentru asigurarea pazei sediilor, imobilelor sau obiectivelor care le apartin sau carora le asigura protectie, precum si a pazei persoanelor, bunurilor, valorilor sau transportului ori depozitarii de valori importante, in cazul societatilor al caror obiect de activitate il constituie prestarea de servicii in domeniul pazei ori al celor care isi pot asigura paza proprie, in conditiile legii;
b) desfasurarea activitatilor de executare a tragerilor cu arme in poligoane special amenajate, pentru antrenament sau divertisment, precum si organizarea si desfasurarea cursurilor prevazute la art. 15 alin. (1) lit. g);
c) desfasurarea activitatilor artistice, in centrele de productie cinematografica si televiziune, precum si in cadrul spectacolelor de circ si teatru.
(4) Muzeele pot fi autorizate, in conditiile prezentei legi, sa procure si sa detina arme de colectie, precum si arme neletale, dupa caz.
(5) Persoanele juridice straine nu pot fi autorizate sa detina sau sa foloseasca, pe teritoriul Romaniei, arme militare si arme letale, precum si munitia corespunzatoare acestora.

 

Autoritatile competente sa acorde autorizari de procurare,
detinere si folosire a armelor si munitiilor

 

Art. 67. – Autorizarile prevazute la art. 66 alin. (3) si (4) se acorda de catre Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, inspectoratele judetene de politie in a caror raza de competenta se afla sediul social al persoanei juridice, precum si de catre Inspectoratul General al Politiei Romane, in conditiile prezentei legi.

 

SECŢIUNEA a 2-a
Regimul procurarii, detinerii si folosirii armelor si munitiilor de
catre persoanele juridice de drept public si persoanele juridice sau
unitatile subordonate sau aflate in coordonarea acestora

 

Conditiile procurarii, detinerii, pastrarii si dotarii personalului
propriu cu arme si munitii

 

Art. 68. – (1) Persoanele juridice de drept public, precum si persoanele juridice si unitatile aflate in subordonarea sau coordonarea acestora, altele decat cele prevazute la art. 66 alin. (1), care, in exercitarea atributiilor prevazute de actele normative de organizare si functionare, desfasoara activitati specifice care necesita dotarea personalului cu arme letale si arme neletale, precum si cu munitia corespunzatoare, pot procura si, dupa caz, instraina asemenea arme si munitie, in conditiile prezentei legi, prin armurierii autorizati in acest sens.
(2) Tipurile si cantitatea de arme si munitie care pot fi procurate se stabilesc, in functie de activitatile specifice care urmeaza sa fie desfasurate, precum si de numarul de posturi care trebuie incadrate cu personal inarmat, de catre conducatorul persoanei juridice prevazute la alin. (1), cu avizul autoritatilor prevazute la art. 67.
(3) Pastrarea armelor si munitiei prevazute la alin. (1) se face in spatii special destinate si omologate in conditiile prevazute de lege, asigurate in permanenta cu paza inarmata, in conditiile legii.
(4) Dotarea cu arme a personalului specializat se face in baza ordinelor de serviciu individuale, emise de conducatorul persoanei juridice prevazute la alin. (1) sau, dupa caz, al unitatii subordonate sau aflate in coordonarea acesteia, in care se mentioneaza datele de identificare ale armei, datele de identificare ale detinatorului, sarcinile in executarea carora detinatorul poate purta si folosi armele, locurile in care detinatorul poate purta si folosi armele, precum si conditiile in care acesta poate face uz de arma.
(5) Persoana juridica si unitatile prevazute la alin. (1) au obligatia sa constituie, la nivel central, un registru in care se tine evidenta armelor si munitiei procurate, detinute si instrainate, a munitiei consumate, precum si a personalului care este dotat cu acestea. Aceasta evidenta se pune la dispozitia autoritatilor care au acordat avizul prevazut la alin. (2), ori de cate ori se solicita aceasta.
(6) Evidenta prevazuta la alin. (5) se pastreaza timp de 15 ani, in cazul armelor letale, si timp de 10 ani, in cazul armelor neletale.
(7) Persoanele juridice si unitatile prevazute la alin. (1) au obligatia de a prezenta registrele, cu ocazia constituirii acestora, la autoritatile prevazute la art. 67, in vederea inregistrarii. Evidenta registrelor prevazute la alin. (5) se tine de catre autoritatile prevazute la art. 67.

 

Dotarea personalului propriu cu arme letale si munitii

 

Art. 69. – (1) Pot fi dotate, in conditiile prevazute la art. 68 alin. (4), cu arme letale, persoanele care:
a) au cetatenia romana;
b) au implinit 18 ani;
c) sunt angajate, in baza unui contract individual de munca, la persoana juridica sau unitatile prevazute la art. 68 alin. (1);
d) indeplinesc conditiile prevazute la art. 15 alin. (1) lit. c)-f), h) si i);
e) urmeaza un instructaj, desfasurat de angajator, cu privire la scopul pentru care sunt dotate cu arme, precum si la conditiile in care trebuie purtata si folosita arma, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. 33 alin. (3), art. 34, art. 37-39, art. 62 alin. (2), art. 63 si art. 64, dupa caz, la sfarsitul caruia semneaza un angajament, prin care se obliga sa poarte si sa foloseasca armele si munitia din dotare numai in scopurile si conditiile stabilite in instructaj.
(2) Continutul instructajului prevazut la alin. (1) lit. e) se stabileste de angajator si se avizeaza de catre autoritatile prevazute la art. 67.
(3) Prevederile alin. (1) se aplica si personalului cu atributii de gestionare, administrare si intretinere a armelor detinute de persoana juridica sau unitatile prevazute la art. 68 alin. (1).
(4) Armele aflate in dotare pot fi purtate si folosite numai in intervalul de timp zilnic stabilit de angajator, in care persoanele prevazute la alin. (1) si (3) exercita atributiile de serviciu care necesita portul si folosirea acestora, precum si numai in conditiile si locurile prevazute in ordinul de serviciu. La sfarsitul acestui interval de timp, armele se depun in locurile prevazute la art. 68 alin. (3), iar ordinul de serviciu se depune la sediul persoanei juridice sau al unitatilor prevazute la art. 68 alin. (1), cu exceptia celor detinute de padurari si paznicii de vanatoare, care pot fi pastrate de acestia in conditiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. Sunt interzise detinerea, portul si folosirea armelor de catre persoanele dotate cu acestea in afara orelor de program.
(5) Folosirea armelor si munitiei de catre personalul dotat cu acestea se face numai in scopurile stabilite de angajator, cu avizul autoritatilor prevazute la art. 67, in conformitate cu atributiile prevazute la art. 66 alin. (2).
(6) In vederea dotarii cu arme, angajatorul solicita pentru fiecare persoana in parte avizul autoritatilor prevazute la art. 67, prin care se atesta indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1) lit. d).
(7) Semnarea contractului individual de munca presupune si acordul implicit al persoanelor, care urmeaza sa fie dotate cu arme de aparare si paza, pentru testarea integritatii lor profesionale si morale, prin efectuarea unor verificari de specialitate ale autoritatilor prevazute la art. 67, care au ca scop prevenirea si combaterea cazurilor in care aceste persoane pot folosi armele din dotare si in alte scopuri decat cele prevazute in prezenta lege.
(8) Dotarea cu arme de tir a cluburilor sportive care au dobandit Certificat de identitate sportiva si sunt afiliate la federatiile sportive nationale de specialitate, precum si folosirea acestor arme de catre sportivi si antrenori se fac in conditiile stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport, cu avizul Inspectoratului General al Politiei Romane.

 

Dotarea personalului propriu cu arme neletale

 

Art. 70. – (1) Pot fi dotate, in conformitate cu art. 68 alin. (4), cu arme neletale persoanele care indeplinesc conditiile prevazute la art. 69 alin. (1) lit. b), c) si e), precum si sportivii si antrenorii de tir, in conditiile prevazute la art. 69 alin. (8).
(2) Conditiile prevazute la alin. (1) se aplica si personalului cu atributii de gestionare, administrare si intretinere a armelor detinute de persoana juridica sau unitatile prevazute la art. 68 alin. (1).

 

Verificarea personalului dotat cu arme si munitii, precum si a
starii tehnice a armelor si munitiei

 

Art. 71. – (1) Persoanele juridice si unitatile prevazute la art. 68 alin. (1) au obligatia sa desfasoare, periodic, la intervale stabilite de catre autoritatile prevazute la art. 67 sau ori de cate ori acestea solicita, urmatoarele activitati:
a) verificarea indeplinirii de catre personalul dotat cu arme si munitie a conditiei prevazute la art. 15 alin. (1) lit. e), a cunoasterii instructajului prevazut la art. 69 alin. (1) lit. e), precum si a modului in care sunt respectate prevederile acestuia;
b) verificarea starii tehnice a armelor si munitiei, precum si a conditiilor in care acestea sunt pastrate, prin armurierii autorizati in acest sens.
(2) Autoritatile prevazute la art. 67 pot solicita sa li se comunice rezultatele verificarilor prevazute la alin. (1) sau pot participa, in mod efectiv, la efectuarea acestor verificari, ori de cate ori considera necesar.

 

Poligoanele pentru antrenament si pentru verificarea armelor

 

Art. 72. – (1) Persoanele juridice si unitatile prevazute la art. 68 alin. (1) pot construi si amenaja poligoane pentru antrenamentul personalului dotat cu arme, precum si pentru verificarea armelor si munitiilor detinute, in conditiile prevazute de prezenta lege.
(2) Personalul desemnat cu administrarea, intretinerea si supravegherea poligoanelor trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la art. 69 alin. (1) si alin. (4).
(3) Personalul care urmeaza sa desfasoare in incinta poligonului activitati permanente de supraveghere a activitatilor care se desfasoara in aceasta incinta, precum si activitati de instruire si indrumare a persoanelor care desfasoara activitati de antrenament trebuie sa detina atestatul de instructor, acordat de Inspectoratul General al Politiei Romane, in conditiile stabilite in normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(4) Activitatile care se pot desfasura in poligon se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a acestuia, care se avizeaza de catre autoritatile prevazute la art. 67.

 

Categorii de persoane juridice si unitati care pot detine si
folosi diferite tipuri de arme si munitii

 

Art. 73. – (1) Urmatoarele persoane juridice si unitati aflate in subordinea, autoritatea sau, dupa caz, coordonarea acestora pot detine si folosi arme si munitii, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. 68-72, dupa cum urmeaza:
a) autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, prin Regia Nationala a Padurilor, si subunitatile apartinand acesteia pot detine si folosi arme de foc cu destinatie utilitara si munitia corespunzatoare, pentru exercitarea atributiilor de serviciu ale organelor de control, in domeniul pazei fondului forestier si ocrotirii animalelor, precum si arme de vanatoare si munitia corespunzatoare, pentru recoltarea planificata a vanatului si combaterea animalelor daunatoare;
b) Asociatia Generala a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi din Romania si asociatiile de vanatori sportivi, legal constituite, ce isi desfasoara activitatea conform Legii nr. 103/1996, republicata, cu modificarile ulterioare, pot detine si folosi, prin personalul anume desemnat, arme de foc cu destinatie utilitara si munitia corespunzatoare, pentru paza fondurilor de vanatoare, precum si arme de vanatoare si munitia corespunzatoare, pentru recoltarea planificata a vanatului si combaterea animalelor daunatoare;
c) unitatile de invatamant superior cu profil cinegetic pot detine si folosi arme de vanatoare si arme cu destinatie utilitara, pentru exercitarea activitatii didactice;
d) autoritatea publica centrala care raspunde de piscicultura si unitatile aflate in subordinea sau coordonarea acesteia pot detine si folosi arme cu destinatie utilitara cu munitie fara proiectil, pentru dotarea personalului propriu insarcinat cu indepartarea pasarilor daunatoare;
e) administratiile aeroporturilor pot detine si folosi arme cu destinatie utilitara cu munitie fara proiectil, pentru indepartarea pasarilor care pot periclita securitatea aeronavelor;
f) autoritatea publica centrala care raspunde de protectia mediului si unitatile aflate in subordinea sau coordonarea acesteia pot detine si folosi arme de foc cu destinatie utilitara, precum si munitia corespunzatoare, necesare pentru desfasurarea activitatilor specifice in domeniul protectiei si conservarii habitatelor naturale, a diversitatii biologice si a retelei nationale de arii protejate;
g) Federatia Romana de Tir Sportiv, Federatia Romana de Schi si Biatlon si cluburile sportive care au sectii de tir sportiv si biatlon afiliate pot detine si folosi arme de tir si munitia corespunzatoare, in functie de necesitati, pentru desfasurarea antrenamentelor sau concursurilor de tir aprobate de aceste federatii;
h) institutiile de cultura si arta, asociatiile cultural-artistice si sportive pot detine si folosi arme de panoplie pentru activitatile pe care le desfasoara;
i) centrele de productie cinematografica, circurile, teatrele si alte asemenea institutii de cultura, arta si sport pot detine si folosi arme de recuzita pentru activitatile pe care le desfasoara.
(2) In cazul armelor detinute in conditiile prevazute la alin. (1) lit. e), dotarea sportivilor cu arme de tir si munitia corespunzatoare in vederea desfasurarii antrenamentelor si concursurilor se poate face numai in incinta poligoanelor, fara indeplinirea conditiilor prevazute la art. 69 alin. (1) lit. a)-d), in conformitate cu regulamentul de organizare si functionare a acestora.
(3) In cazul armelor detinute in conditiile prevazute la alin. (1) lit. f) si g), dotarea persoanelor desemnate sa le foloseasca, in vederea desfasurarii activitatilor specifice, se poate face fara indeplinirea conditiilor prevazute la art. 69 alin. (1) lit. a)-d), iar in cazul armelor de panoplie, si fara indeplinirea conditiei prevazute la art. 68 alin. (4).
__________
Nota Avocatnet.ro
Legea nr. 103/1996 a fost abrogata de Legea nr. 407/2006.

 

SECŢIUNEA a 3-a
Regimul procurarii, detinerii si folosirii armelor si munitiilor
de catre persoanele juridice de drept privat, care nu sunt subordonate
sau aflate in coordonarea unor institutii publice

 

1. Dispozitii generale privind autorizarea pentru procurarea, detinerea si folosirea armelor si munitiilor

 

Autorizatiile pentru procurarea, detinerea si folosirea
armelor si munitiilor

 

Art. 74. – (1) In vederea procurarii de arme si munitii sau a construirii si amenajarii de poligoane, persoanele juridice prevazute la art. 66 alin. (3) trebuie sa depuna o cerere la autoritatile prevazute la art. 67, in vederea eliberarii autorizatiei corespunzatoare.
(2) Autoritatile prevazute la art. 67 elibereaza, vizeaza o data la 2 ani, preschimba, retrag sau anuleaza autorizatiile pentru procurarea, detinerea si folosirea armelor si munitiilor, precum si autorizatiile pentru construirea si amenajarea poligoanelor.
(3) Procedura de eliberare, vizare, preschimbare, retragere sau anulare a autorizatiei pentru procurarea, detinerea si folosirea armelor si munitiei se stabileste in normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

 

Preschimbarea autorizatiilor pentru procurarea, detinerea si
folosirea armelor si munitiilor

 

Art. 75. – (1) Autorizatiile prevazute la art. 74 alin. (1) se preschimba in urmatoarele situatii:
a) in cazul schimbarii denumirii ori sediului persoanei juridice;
b) cand autorizatia a fost pierduta, furata, distrusa sau deteriorata;
c) cand au fost folosite in intregime spatiile destinate vizei sau mentiunilor.
(2) Pentru eliberarea unei noi autorizatii, persoana juridica este obligata sa depuna, in acest sens, o cerere la autoritatile prevazute la art. 67, in termen de 10 zile de la data cand a intervenit una dintre situatiile prevazute la alin. (1) lit. a) si b). Eliberarea unei noi autorizatii in locul celei declarate pierdute sau furate se face numai dupa publicarea pierderii sau furtului in Monitorul Oficial al Romaniei.

 

Retragerea si anularea autorizatiilor pentru procurarea,
detinerea si folosirea armelor si munitiilor

 

Art. 76. – (1) Autorizatiile prevazute la art. 74 alin. (1) se retrag in urmatoarele situatii: a) titularul inceteaza activitatea care a determinat autorizarea;
b) titularul a savarsit contraventii pentru care legea prevede incetarea dreptului de procurare, detinere si folosire a armelor;
c) titularul a savarsit mai mult de doua contraventii prevazute de prezenta lege, altele decat cele prevazute la lit. b).
(2) Anularea autorizatiilor prevazute la art. 74 alin. (1) se dispune in urmatoarele situatii:
a) se constata ca, la data acordarii autorizatiei, titularul nu indeplinea conditiile prevazute de lege pentru procurare, detinere sau folosire a armelor si munitiei sau, dupa caz, conditiile privind construirea, amenajarea si functionarea poligonului;
b) titularului i s-a acordat autorizatia pe baza unor documente sau informatii false.

 

Obligatiile persoanelor juridice autorizate sa detina si sa
foloseasca arme si munitie

 

Art. 77. – Persoanele juridice autorizate sa procure, sa detina si sa foloseasca arme si munitie au urmatoarele obligatii:
a) sa se prezinte in perioada stabilita de Inspectoratul General al Politiei Romane la autoritatile prevazute la art. 67, pentru vizarea autorizatiei;
b) sa anunte schimbarea sediului, cu cel putin 10 zile inainte de aceasta, la organul de politie in a carui raza de competenta este situat noul sediu, pentru efectuarea mentiunilor corespunzatoare in autorizatie;
c) sa anunte pierderea, furtul sau distrugerea autorizatiei, la autoritatile prevazute la art. 67, in termen de 24 de ore de la constatarea evenimentului;
d) in cazul in care persoana juridica inceteaza activitatea, trebuie sa comunice aceasta autoritatilor prevazute la art. 67 in termen de 10 zile de la acea data;
e) sa prezinte, la autoritatile prevazute la art. 67, documentele care dovedesc procurarea sau instrainarea armelor si munitiei, in termen de 10 zile de la procurare sau, dupa caz, instrainare, in vederea efectuarii mentiunilor corespunzatoare in continutul autorizatiei.

 

Conditiile pentru pastrarea armelor si munitiilor, precum si
pentru dotarea personalului angajat

 

Art. 78. – Prevederile art. 68 alin. (3) si ale art. 69-72 se aplica in mod corespunzator si persoanelor juridice de drept privat, care nu sunt subordonate sau aflate in coordonarea unor institutii publice, in ceea ce priveste conditiile in care acestea pot pastra si dota personalul angajat cu arme si munitia corespunzatoare, precum si cele in care persoanele inarmate apartinand acestor persoane juridice le pot purta si folosi.

 

2. Procurarea, detinerea si folosirea armelor si munitiilor de catre societatile specializate de paza

 

Autorizarea procurarii armelor si munitiei de catre societatile
specializate de paza

 

Art. 79. – (1) Societatile specializate de paza, constituite potrivit Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, pot fi autorizate, la cerere, sa procure de la armurierii autorizati in acest sens:
a) numai prin inchiriere, arme letale, precum si munitia corespunzatoare, cu exceptia situatiilor in care aceste societati sunt constituite in armurieri autorizati sa efectueze operatiuni cu arme din aceasta categorie;
b) sub orice forma prevazuta de lege, arme neletale, precum si munitia corespunzatoare.
(2) In functie de activitatile legale de paza pe care le desfasoara, societatile prevazute la alin. (1) pot fi autorizate sa procure arme si munitie, dupa cum urmeaza:
a) in cazul activitatilor de protectie a persoanelor: arme de aparare si paza – numai pentru protectia persoanelor prevazute la art. 14 alin. (2), iar arme de autoaparare pentru protectia celorlalte categorii de persoane;
b) in cazul activitatilor de paza a obiectivelor, bunurilor si valorilor: arme letale cu destinatie utilitara – numai pentru paza sediilor bancilor, partidelor parlamentare, santierelor arheologice, sediilor si punctelor de lucru ale societatilor care desfasoara activitati ce constituie monopol de stat, a sediilor armurierilor, depozitelor de arme, munitii, materii explozive, substante toxice, substante stupefiante si medicamente care contin substante stupefiante, metale pretioase si pietre pretioase, obiectivelor la care se asigura paza cu jandarmi in cooperare cu societatile specializate de paza, poligoanelor in care se desfasoara activitati cu arme letale, precum si a altor locuri prevazute de lege in acest sens, iar arme neletale cu destinatie utilitara – pentru activitatile de paza a celorlalte obiective, bunuri si valori, desfasurate potrivit legii;
c) in cazul activitatilor de paza a transporturilor unor valori importante: arme letale cu destinatie utilitara-numai pentru paza transporturilor cu arme, munitii, materii explozive, substante toxice, substante stupefiante si medicamente care contin substante stupefiante, metale pretioase si pietre pretioase, inscrisuri de valoare, sume de bani, titluri de credit, cecuri, precum si cu alte valori prevazute de lege, iar arme neletale cu destinatie utilitara – pentru activitatile de paza a celorlalte categorii de transporturi.
(3) Inspectoratul General al Politiei Romane tine evidenta centralizata a tuturor societatilor specializate de paza autorizate sa procure, sa detina si sa foloseasca arme si munitie.

 

Acordarea autorizatiei de procurare, detinere si folosire a
armelor letale si a munitiilor

 

Art. 80. – Autorizatia de procurare, detinere si folosire a armelor letale si a munitiei pentru societatile specializate de paza se acorda pentru fiecare contract de prestari servicii incheiat de acestea potrivit Legii nr. 333/2003, valabilitatea autorizatiei neputand depasi durata contractului.

 

Interzicerea portului altor arme pe durata indeplinirii
atributiunilor de serviciu

 

Art. 81. – Persoanelor angajate in cadrul societatilor specializate de paza, care sunt dotate cu arme, le este interzis ca, pe durata indeplinirii atributiunilor de serviciu, sa poarte asupra lor alte arme in afara de arma de serviciu.

 

3. Procurarea, detinerea si folosirea armelor si munitiei de catre persoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate in coordonarea unor institutii publice, pentru paza proprie

 

Autorizarea procurarii, detinerii si folosirii armelor si
munitiei pentru paza proprie

 

Art. 82. – Persoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate in coordonarea unei institutii publice si care isi asigura paza proprie in conditiile Legii nr. 333/2003 pot fi autorizate, la cerere, sa procure, sa detina si sa foloseasca pentru desfasurarea activitatilor de paza numai arme neletale si munitia corespunzatoare.

 

Conditiile privind pastrarea si dotarea personalului, precum si
portul si folosirea armelor destinate pentru paza proprie

 

Art. 83. – Prevederile art. 68 alin. (3) si ale art. 69-72 se aplica in mod corespunzator si persoanelor juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate in coordonarea unor institutii publice, in ceea ce priveste conditiile in care acestea pot pastra si dota personalul angajat cu arme destinate pentru paza proprie si cu munitia corespunzatoare, precum si cele in care persoanele inarmate apartinand acestor persoane juridice le pot purta si folosi.

 

4. Procurarea, detinerea si folosirea armelor si munitiei pentru activitati cultural-artistice

 

Procurarea, detinerea si folosirea armelor si munitiei pentru
activitati cultural-artistice

 

Art. 84. – (1) Persoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate in coordonarea unor institutii publice si care desfasoara activitati artistice in centrele de productie cinematografica si televiziune, precum si in cadrul unor spectacole de circ si teatru pot fi autorizate, la cerere, de catre autoritatile prevazute la art. 67, sa procure arme de panoplie si, dupa caz, de recuzita, in conditiile stabilite pentru persoanele prevazute la art. 73 alin. (1) lit. f) si g).
(2) Prevederile art. 68 alin. (3) si alin. (5)- (7), ale art. 69 alin. (1) lit. e) si alin. (2)- (4) si ale art. 70-72 se aplica in mod corespunzator in cazul persoanelor juridice prevazute la alin. (1) in ceea ce priveste conditiile in care acestea pot pastra si dota personalul angajat cu arme si munitia corespunzatoare, precum si cele in care persoanele inarmate apartinand acestor persoane juridice le pot purta si folosi.

 

5. Regimul functionarii poligoanelor de tragere apartinand persoanelor juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate in coordonarea institutiilor publice

 

Autorizarea functionarii poligoanelor de tragere

 

Art. 85. – (1) In functie de obiectul lor de activitate, persoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate in coordonarea institutiilor publice pot construi si amenaja poligoane de tragere pentru arme letale, care, la cerere, pot fi autorizate de catre autoritatile prevazute la art. 67 sa functioneze, dupa cum urmeaza:
a) poligoane de tragere pentru pregatirea personalului propriu – in cazul societatilor specializate de paza;
b) poligoane de tragere pentru verificarea armelor si munitiilor – in cazul armurierilor autorizati sa produca si sa repare arme;
c) poligoane de tragere pentru antrenament si agrement – in cazul persoanelor juridice autorizate sa organizeze activitati de tragere pentru antrenament si divertisment.
(2) Autorizatia prevazuta la alin. (1) se poate acorda daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
a) poligoanele de tragere sunt omologate de catre Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor;
b) personalul desemnat pentru administrarea, intretinerea si supravegherea poligoanelor de tragere trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la art. 69 alin. (1) si (4);
c) personalul desemnat pentru supravegherea activitatilor care se desfasoara in incinta poligoanelor de tragere, precum si pentru desfasurarea activitatilor de instruire si indrumare a persoanelor care executa trageri de verificare a armelor, antrenamente de tragere sau, dupa caz, urmeaza cursurile de instruire teoretica si practica prevazute la art. 15 alin. (1) lit. g) trebuie sa indeplineasca conditia prevazuta la art. 72 alin. (3);
d) sa existe personal specializat, angajat permanent, desemnat pentru a acorda primul ajutor si asistenta medicala de urgenta in cazul eventualelor accidente produse in incinta poligonului.
(3) Activitatile care se pot desfasura in poligoanele de tragere se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a acestora, care se avizeaza de autoritatile prevazute la art. 67.

 

Conditiile procurarii armelor si munitiilor destinate folosirii
in incinta poligoanelor de tragere

 

Art. 86. – (1) Persoanele juridice ale caror poligoane au fost autorizate sa functioneze in conditiile stabilite la art. 85 alin. (1) lit. a) si c) pot fi autorizate, la cerere, sa procure de la armurierii autorizati in acest sens:
a) numai prin inchiriere, arme letale, precum si munitia corespunzatoare;
b) sub orice forma prevazuta de lege, arme neletale, precum si munitia corespunzatoare.
(2) In vederea acordarii autorizatiei pentru procurarea, detinerea si folosirea armelor si munitiei de catre autoritatile prevazute la art. 67, persoanele juridice prevazute la art. 85 alin. (1) intocmesc planul de dotare cu arme si munitie, care se depune la aceste autoritati impreuna cu cererea de autorizare.
(3) Poate fi autorizata numai procurarea acelor arme si munitii care corespund celor pentru care poligonul a fost omologat sa fie folosite in incinta acestuia. Cantitatea de arme si munitie care poate fi procurata se stabileste de catre autoritatea care acorda autorizatia, in raport cu necesarul de arme si munitie inscris in planul de dotare prevazut la alin. (2).

 

Conditiile accesului diferitelor categorii de persoane in
incinta poligoanelor de tragere

 

Art. 87. – (1) In functie de destinatia poligoanelor de tragere, in incinta acestora sunt admise accesul si desfasurarea activitatilor de tragere cu arma, pentru urmatoarele categorii de persoane:
a) in cazul poligoanelor prevazute la art. 85 alin. (1) lit. a) – numai personalul angajat la societatea specializata de paza, desemnat sa poarte si sa foloseasca arme si munitie;
b) in cazul poligoanelor prevazute la art. 85 alin. (1) lit. b) – numai personalul specializat pentru repararea si testarea armelor, din cadrul armurierilor autorizati sa repare arme;
c) in cazul poligoanelor prevazute la art. 85 alin. (1) lit. c) – numai titularii unui permis de arma sau, dupa caz, persoanele care au absolvit sau urmeaza cursul de instruire prevazut la art. 15 alin. (1) lit. g).
(2) Persoanele care au acces in incinta poligoanelor de tragere in conditiile prevazute la alin. (1) lit. a) si c) pot executa trageri numai cu arme de acelasi fel cu cele care le sunt date in dotare, respectiv cele inscrise in permisul de arma sau pentru procurarea carora urmeaza cursul de instruire prevazut la art. 15 alin. (1) lit. g).
(3) In situatiile prevazute la alin. (1) lit. a) si c), accesul in incinta poligonului de tragere este permis si cu armele aflate in dotarea persoanei sau, dupa caz, in permisul de arma al carui titular este, in vederea executarii tragerilor cu aceste arme. In cazul titularilor dreptului de detinere a armelor inscrise in permisul de arma, accesul este permis numai daca acestia prezinta autorizatia prevazuta la art. 29.
(4) In cazul in care poligoanele prevazute la art. 85 alin. (1) lit. c) sunt destinate exclusiv pentru tragerile cu arme neletale, accesul in incinta acestora este permis oricarei persoane care a implinit varsta de 14 ani, cu conditia ca, in cazul minorilor sub 18 ani, acestia sa fie insotiti de o persoana majora. Accesul acestor persoane in incinta poligonului este permis si cu armele si munitia detinute de acestea numai daca sunt titulare ale certificatelor de detinator in care armele sa fie inscrise.
(5) In cazul aparitiei unor incidente in incinta poligoanelor de tragere, in urma carora au rezultat victime sau pagube materiale neplanificate, administratorul poligonului are obligatia sa actioneze in conditiile prevazute la art. 35 alin. (1) si (2).

 

CAPITOLUL IV
Regimul circulatiei armelor si munitiilor

 

SECŢIUNEA 1
Dispozitii generale

 

Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca armele si munitiile
pentru a putea fi detinute sau comercializate

 

Art. 88. – (1) Armele si munitiile fabricate pe teritoriul Romaniei pot fi detinute sau comercializate numai daca indeplinesc urmatoarele conditii:
a) sunt marcate de armurierul autorizat sa le produca;
b) sunt omologate de Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor;
c) armele sunt inregistrate in Registrul National al Armelor si sunt insotite de cartea de identitate a armei.
(2) Armele si munitiile fabricate in strainatate, introduse pe teritoriul Romaniei, pot fi comercializate sau, dupa caz, detinute de persoane fizice sau juridice din Romania, numai daca:
a) sunt marcate de producatorul din strainatate;
b) sunt avizate de Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor, pentru conformitate cu normele de omologare;
c) armele au fost inregistrate in Registrul National al Armelor si s-a eliberat cate o carte de identitate pentru fiecare arma.
(3) Sunt exceptate de la indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (2) armele si munitiile care tranziteaza, in conditiile legii, teritoriul Romaniei.

 

SECŢIUNEA a 2-a
Marcarea armelor si munitiilor

 

Marcarea armelor si munitiilor produse de armurierii romani

 

Art. 89. – (1) Armurierii romani autorizati sa produca arme si munitii au obligatia ca, in procesul de fabricatie a acestora, sa aplice pe arme si munitii marcaje destinate identificarii acestora.
(2) Marcajele prevazute la alin. (1) trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente:
a) indicativul de tara al Romaniei;
b) indicativul armurierului care le produce;
c) indicativul corespunzator categoriei prevazute in anexa din care face parte arma sau, dupa caz, munitia pe care se aplica;
d) anul de fabricatie al armelor si munitiilor si numarul de ordine al fiecarei arme, stabilit pentru fiecare categorie dintre cele prevazute in anexa.
(3) Forma si continutul elementelor prevazute la alin. (2) se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

 

Evidenta armelor si munitiilor fabricate

 

Art. 90. – (1) Armurierii care produc arme si munitii au obligatia de a tine evidenta armelor si munitiilor fabricate, in registre constituite cu avizul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti sau al inspectoratelor de politie judetene in a caror raza teritoriala de competenta isi au sediile sociale.
(2) Registrele constituite in conformitate cu alin. (1) se inregistreaza la Inspectoratul General al Politiei Romane care tine evidenta registrelor tuturor armurierilor autorizati sa produca arme si munitii.
(3) Evidenta care se tine in registrele prevazute la alin. (1) se constituie dupa criteriul elementelor prevazute la art. 89 alin. (2) lit. b)-d).
(4) Evidenta armelor militare, a armelor de aparare si paza, precum si a munitiilor corespunzatoare constituie informatii secrete de stat, se tine in registre separate constituite potrivit legii, iar evidenta celorlalte arme letale, a armelor neletale, precum si a munitiilor corespunzatoare, constituie informatii secrete de serviciu.

 

Pastrarea registrelor de evidenta a armelor si munitiilor fabricate

 

Art. 91. – (1) Registrele prevazute la art. 90 alin. (1) se pastreaza de armurierii autorizati sa produca arme si munitii, timp de 10 ani, dupa care se depun, pentru arhivare, la Inspectoratul General al Politiei Romane.
(2) In situatia in care armurierii isi inceteaza activitatea de producere a armelor si munitiilor, registrele prevazute la art. 90 alin. (1) se depun la Inspectoratul General al Politiei Romane, in termen de 10 zile de la incetarea activitatii.

 

SECŢIUNEA a 3-a
Omologarea armelor si munitiilor

 

Activitatea de omologare a armelor si munitiilor

 

Art. 92. – (1) Activitatea de omologare a armelor si munitiilor se desfasoara prin Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor si structurile specializate ale acesteia si are ca scop instituirea unui regim de impunere si respectare a criteriilor de siguranta stabilite prin normele de omologare a armelor si munitiilor.
(2) Scopul activitatii de omologare prevazute la alin. (1) se realizeaza prin indeplinirea urmatoarelor obiective:
a) caracteristicile tehnice ale armelor si munitiei sa corespunda destinatiilor stabilite prin prezenta lege;
b) detinerea si folosirea armelor si munitiilor sa indeplineasca asemenea criterii de siguranta, incat sa nu implice riscul producerii de accidente prin care sa se pericliteze viata, sanatatea, integritatea fizica a detinatorului sau a persoanelor care nu sunt implicate in situatiile care impun folosirea legala a armelor, precum si a producerii de accidente prin care pot fi produse pagube materiale;
c) detinerea si folosirea armelor si munitiilor sa indeplineasca asemenea criterii de siguranta, incat sa nu fie pus in pericol mediul inconjurator.
(3) In scopul indeplinirii obiectivelor prevazute la alin. (2), sunt supuse omologarii urmatoarele:
a) armele, munitiile si componentele acestora;
b) liniile tehnologice de producere a armelor si munitiilor, precum si spatiile in care acestea functioneaza;
c) instrumentele destinate repararii armelor si munitiilor, precum si spatiile in care urmeaza sa se desfasoare activitatile de reparatii;
d) spatiile destinate depozitarii si pastrarii armelor si munitiilor;
e) poligoanele de tragere cu arme;
f) mijloacele de transport destinate transportului armelor si munitiilor.
(4) Indeplinirea criteriilor stabilite prin normele de omologare de catre elementele prevazute la alin. (3) se atesta prin certificat de omologare eliberat de Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor.
(5) In cazul armelor si munitiilor prevazute la art. 88 alin. (2), indeplinirea criteriilor stabilite in normele de omologare se atesta prin certificat de atestare a indeplinirii conditiilor de omologare, eliberat de Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor.

 

Regimul normelor si certificatelor de omologare

 

Art. 93. – (1) Normele de omologare prevazute la art. 92 alin. (1) se stabilesc prin ordin al conducatorului Autoritatii Nationale pentru Omologarea Armelor si Munitiilor si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, cu exceptia celor referitoare la armele militare, precum si a munitiilor corespunzatoare, care constituie informatii secrete de stat si se comunica numai institutiilor interesate.
(2) Certificatele de omologare pentru elementele prevazute la art. 92 alin. (3) lit. a)-d), corespunzatoare armelor militare si munitiilor aferente, precum si certificatele de atestare a indeplinirii conditiilor de omologare pentru aceste arme si munitii constituie informatii secrete de stat.

 

Inspectia tehnica periodica

 

Art. 94. – (1) Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor efectueaza, prin structurile sale specializate, inspectia tehnica periodica a elementelor prevazute la art. 92 alin. (3), in vederea verificarii indeplinirii de catre acestea a conditiilor de omologare.
(2) In cazul in care se constata, cu ocazia efectuarii inspectiei prevazute la alin. (1), ca elementele verificate indeplinesc conditiile de omologare, structurile specializate ale Autoritatii Nationale pentru Omologarea Armelor si Munitiilor elibereaza persoanei fizice sau juridice careia ii apartin, certificatul de efectuare a inspectiei tehnice periodice.
(3) Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor poate autoriza anumiti armurieri legal constituiti sa efectueze inspectia tehnica periodica a armelor si sa elibereze certificatul prevazut la alin. (2).
(4) Armurierii prevazuti la alin. (3) nu pot fi autorizati sa efectueze inspectia tehnica periodica a elementelor prevazute la art. 92 alin. (3) care le apartin.
(5) Cheltuielile ocazionate de efectuarea inspectiei tehnice prevazute la alin. (1) se suporta de catre detinatorul legal al elementelor verificate.

 

Regimul armelor care au devenit improprii folosirii

 

Art. 95. – (1) Armele care datorita unor defectiuni iremediabile au devenit improprii folosirii se examineaza de catre o comisie specializata din cadrul Autoritatii Nationale pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. Piesele ce pot fi refolosite din acestea se redau la armurieri, care, dupa ce le valorifica, ramburseaza contravaloarea proprietarilor de drept impreuna cu o copie a facturii.
(2) Armele care nu mai pot fi aduse in stare de functionare se pot pastra ca arme de colectie ori panoplie, iar cele nevandabile scoase din uz sau parti componente din acestea se predau armurierilor autorizati sa desfasoare operatiuni de distrugere a acestora.

 

Metodologia de omologare

 

Art. 96. – Procedura acordarii certificatelor de omologare, a certificatelor de atestare a indeplinirii conditiilor de omologare, precum si a certificatelor de efectuare a inspectiei tehnice periodice se stabileste prin metodologia de omologare, care se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Autoritatii Nationale pentru Omologarea Armelor si Munitiilor.

 

SECŢIUNEA a 4-a
Registrul National al Armelor

 

Organizarea si functionarea Registrului National al Armelor

 

Art. 97. – (1) In cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane se constituie Registrul National al Armelor, ca sistem complex de prelucrare a datelor cu privire la evidenta armelor, a detinatorilor de arme, precum si a operatiunilor cu arme si munitii, necesar pentru indeplinirea atributiilor legale privind gestionarea aplicarii dispozitiilor prezentei legi.
(2) Inspectoratul General al Politiei Romane exercita, prin structura care administreaza Registrul National al Armelor, urmatoarele atributii in domeniul gestionarii regimului circulatiei armelor si munitiei:
a) emite, preschimba si, dupa caz, retrage sau anuleaza cartile de identitate ale armelor prevazute la art. 88 alin. (1) si (2);
b) gestioneaza evidenta operatiunilor cu arme si munitii, introducand mentiunile corespunzatoare in cartile de identitate ale armelor cu privire la aceste operatiuni, precum si cu privire la persoanele care le-au procurat si catre care s-au instrainat acestea;
c) gestioneaza evidenta armurierilor care desfasoara operatiuni cu arme;
d) gestioneaza evidenta etapelor procedurale parcurse de autoritatile competente in cazurile de declarare a pierderii, furtului sau distrugerii armelor si munitiilor aflate in circulatie, operand mentiunile corespunzatoare in evidente;
e) coopereaza cu institutiile similare din strainatate si cu reprezentantele diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei din strainatate, pentru monitorizarea operatiunilor cu arme.
(3) Organizarea si functionarea Registrului National al Armelor se aproba prin ordin al ministrului administratiei si internelor.

 

Emiterea cartilor de identitate ale armelor

 

Art. 98. – (1) Cartile de identitate ale armelor prevazute la art. 88 alin. (1) se emit dupa incheierea procesului de productie a acestora, pe baza datelor inscrise in registrele prevazute la art. 90 alin. (1), precum si a certificatelor de omologare.
(2) Cartile de identitate ale armelor prevazute la art. 88 alin. (2) se emit pe baza documentelor de procurare, a elementelor de marcare aplicate pe arme, precum si a certificatelor de atestare a indeplinirii conditiilor de omologare.
(3) Armurierul care a procurat armele prevazute la art. 88 alin. (2) este obligat sa solicite Inspectoratului General al Politiei Romane eliberarea cartilor de identitate, in termen de 5 zile de la data obtinerii certificatelor de atestare a indeplinirii conditiilor de omologare.
(4) Instrainarea armelor de catre armurierul producator, respectiv de catre cel care le-a procurat din strainatate, se poate face numai dupa obtinerea cartilor de identitate pentru fiecare arma produsa sau, dupa caz, procurata.

 

Regimul cartii de identitate a armei

 

Art. 99. – (1) Cartea de identitate a armei trebuie sa insoteasca in permanenta arma, indiferent de detinatorul legal al acesteia. Nu pot fi supuse operatiunilor prevazute de prezenta lege armele care nu sunt insotite de cartile de identitate ale acestora.
(2) In cazul scoaterii armelor de pe teritoriul Romaniei in vederea instrainarii acestora in conditiile legii, armurierul autorizat sa le comercializeze are obligatia sa depuna cartile de identitate ale acestor arme la Inspectoratul General al Politiei Romane.

 

Pierderea, furtul, distrugerea si deteriorarea cartilor de identitate

 

Art. 100. – (1) Pierderea, furtul, distrugerea sau deteriorarea cartilor de identitate ale armelor se declara in termen de 48 de ore de la constatarea evenimentului sau de indata ce este posibil, la autoritatea care le-a eliberat.
(2) Eliberarea unor noi carti de identitate ale armelor in locul celor declarate pierdute sau furate se poate face numai dupa publicarea pierderii sau, dupa caz, a furtului, in Monitorul Oficial al Romaniei.

 

Exceptii in cazul armelor militare

 

Art. 101. – Sunt exceptate de la prevederile art. 94-98 armele militare, a caror evidenta se tine de catre institutiile care au dreptul sa le procure, sa le detina, sa le foloseasca si sa le instraineze, in conditiile stabilite prin ordin al conducatorului fiecareia dintre institutiile respective.

 

Procedurile de aplicare a regimului cartii de identitate a armei

 

Art. 102. – Procedurile de aplicare a prevederilor art. 98-100 se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

 

CAPITOLUL V
Regimul operatiunilor cu arme si munitii

 

SECŢIUNEA 1
Dispozitii generale

 

Efectuarea operatiunilor cu arme

 

Art. 103. – (1) Operatiunile cu arme si munitii pe teritoriul Romaniei pot fi efectuate numai de catre sau prin intermediul armurierilor, in conditiile stabilite prin prezenta lege, cu exceptia persoanelor fizice care, in baza autorizatiei de procurare sau a dovezii notificarii, dupa caz, pot cumpara din strainatate si introduce in tara, in conditiile legii, arme letale si neletale.
(2) Armurierii constituiti in subordonarea sau coordonarea institutiilor publice cu atributii in domeniul apararii, ordinii publice si securitatii nationale pot efectua operatiuni cu arme si munitii, in conditiile stabilite prin ordin al conducatorului fiecareia dintre aceste institutii.
(3) Operatiunile cu arme si munitii pot fi efectuate si de catre armurierii constituiti prin acte normative in subordonarea sau coordonarea altor institutii publice.
(4) Persoanele juridice de drept privat constituite ca armurieri pot efectua operatiuni cu arme si munitii, in conditiile prezentei legi.
(5) Procedura autorizarii persoanelor fizice desemnate sa desfasoare operatiuni cu arme si munitii in structura armurierilor prevazuti la art. 104 alin. (2) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

 

Armurierii

 

Art. 104. – (1) Sunt armurieri de drept urmatoarele categorii de persoane juridice:
a) institutiile publice care au competente in domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale, precum si persoanele juridice aflate, potrivit legii, in subordonarea sau coordonarea acestora;
b) institutiile publice si unitatile aflate in subordonarea sau coordonarea celor prevazute la lit. a), care, prin competentele conferite de lege, desfasoara activitati ce necesita detinerea si folosirea armelor si munitiilor, precum si Federatia Romana de Tir Sportiv, Federatia Romana de Schi si Biatlon, cluburile sportive afiliate acestora si gestionarii fondurilor de vanatoare;
c) companiile nationale si societatile comerciale constituite in baza unor acte normative in vederea efectuarii de operatiuni cu arme si munitii.
(2) Se pot constitui in armurieri, la cerere, daca indeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege, societatile comerciale care nu se afla in subordonarea sau coordonarea persoanelor juridice prevazute la alin. (1) lit. a).

 

Categorii de operatiuni care pot fi desfasurate de catre armurieri

 

Art. 105. – (1) Persoanele juridice prevazute la art. 104 alin. (1) sunt autorizate sa efectueze operatiuni cu arme si munitii, dupa cum urmeaza:
a) institutiile publice care au competente in domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale, precum si persoanele juridice aflate, potrivit legii, in subordonarea sau coordonarea acestora, pentru toate categoriile de operatiuni cu arme si munitii;
b) institutiile publice si unitatile aflate in subordonarea sau coordonarea acestora, care, prin competentele conferite de lege, desfasoara activitati ce necesita detinerea si folosirea armelor si munitiilor, pentru operatiuni de procurare, instrainare in scop necomercial, reparare si depozitare;
c) companiile nationale si societatile comerciale constituite in baza unor acte normative, pentru efectuarea operatiunilor in vederea carora au fost constituite.
(2) Persoanele juridice prevazute la art. 104 alin. (2) pot fi autorizate, la cerere, sa desfasoare operatiuni cu arme si munitii.
(3) Importul si exportul armelor de aparare si paza sunt supuse controlului autoritatilor cu atributii in domeniul produselor strategice.

 

SECŢIUNEA a 2-a
Regimul constituirii armurierilor

 

Constituirea armurierilor

 

Art. 106. – (1) Societatile comerciale prevazute la art. 104 alin. (2) se pot constitui ca armurieri, in baza autorizatiei eliberate de Inspectoratul General al Politiei Romane, dupa includerea in obiectul de activitate a operatiunilor cu arme si munitii.
(2) Autorizatia prevazuta la alin. (1) se acorda numai daca toti asociatii si administratorii indeplinesc conditiile prevazute la art. 15 alin. (1) lit. c) si d) si nu figureaza cu mentiuni in certificatul de cazier fiscal, iar cei care desfasoara activitati ce implica accesul efectiv la arme si munitii letale indeplinesc si conditiile prevazute la art. 15 alin. (1) lit. a) si lit. e)-g).

 

Reinnoirea si retragerea autorizatiei de constituire a armurierilor

 

Art. 107. – (1) Societatile comerciale constituite ca armurieri sunt obligate sa solicite reinnoirea autorizatiei ori de cate ori se schimba asociatii sau administratorii acestora, precum si cu ocazia schimbarii sediului social.
(2) Autorizatia prevazuta la art. 106 alin. (1) se retrage de catre autoritatea care a acordat-o, in situatia in care aceasta constata ca asociatii si administratorii armurierului legal constituit nu mai indeplinesc conditiile prevazute la art. 106 alin. (2). Retragerea autorizatiei are ca efect pierderea calitatii de armurier a societatii comerciale.

 

SECŢIUNEA a 3-a
Regimul efectuarii operatiunilor cu arme si munitii

 

Autorizarea desfasurarii operatiunilor cu arme si munitii

 

Art. 108. – (1) Armurierii constituiti in conditiile prevazute la art. 106 pot efectua operatiuni cu arme si munitii, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor legii privind regimul monopolului de stat, numai dupa obtinerea autorizatiei pentru operatiuni cu arme si munitii, acordata de autoritatile competente pentru fiecare categorie de operatiuni dintre cele prevazute la alin. (3) – (6).
(2) Autoritatile competente sa acorde autorizatia prevazuta la alin. (1) sunt Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti ori inspectoratele judetene de politie in a caror raza teritoriala isi are sediul social armurierul sau, dupa caz, punctul de lucru unde urmeaza sa se desfasoare operatiunile pentru care se solicita autorizarea.
(3) Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de producere a armelor letale si armelor neletale, precum si a componentelor acestora se acorda numai daca armurierul indeplineste urmatoarele conditii:
a) detine spatii destinate efectuarii operatiunilor de producere a armelor si munitiilor, asigurate cu amenajari tehnice de protectie si sisteme electronice de alarmare, avizate de organele de politie si conectate la dispecerate de alarmare si interventie specializate;
b) detine spatii corespunzatoare, destinate depozitarii armelor, precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor, capselor sau pulberilor pentru munitie, autorizate de inspectoratul teritorial de munca;
c) detine, dupa caz, poligoane de tragere pentru verificarea armelor si munitiilor.
(4) Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de comercializare sau, dupa caz, depozitare a armelor si munitiilor se acorda armurierului care indeplineste urmatoarele conditii:
a) detine, dupa caz, spatii corespunzatoare destinate efectuarii operatiunilor de comercializare a armelor si munitiilor, asigurate cu amenajari tehnice de protectie si sisteme electronice de alarmare, avizate de organele de politie si conectate la dispecerate de alarmare si interventie specializate;
b) detine, dupa caz, spatii corespunzatoare, destinate depozitarii armelor, precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor, capselor sau pulberilor pentru munitie, autorizate de inspectoratul teritorial de munca.
(5) Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de reparare a armelor se acorda numai daca armurierul indeplineste urmatoarele conditii:
a) detine spatii corespunzatoare, destinate depozitarii armelor, precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor, capselor sau pulberilor pentru munitie, autorizate de inspectoratul teritorial de munca si asigurate in conditiile stabilite la alin. (3) lit. a);
b) detine, dupa caz, poligoane pentru verificarea armelor, autorizate in conditiile prezentei legi.
(6) Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de transport al armelor si munitiilor letale se acorda numai daca armurierul indeplineste urmatoarele conditii:
a) detine in mod legal si utilizeaza mijloace de transport omologate in conditiile legii de Registrul Auto Roman;
b) detine spatii corespunzatoare, destinate depozitarii armelor, precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor, capselor sau pulberilor pentru munitie, autorizate de inspectoratul teritorial de munca si asigurate in conditiile stabilite la alin. (3) lit. a).
(7) Este interzisa amenajarea depozitelor de munitii in incinta imobilelor de locuinte.
(8) In autorizatia prevazuta la alin. (1) se mentioneaza in mod expres categoriile de operatiuni cu arme si munitii care pot fi efectuate de catre armurier, iar in functie de spatiul destinat acestora si de nivelul de securitate, cantitatea de munitie ce poate fi depozitata in acestea, conform avizului emis de inspectoratul teritorial de munca.

 

Categorii de operatiuni care pot fi desfasurate de armurierii autorizati

 

Art. 109. – Armurierii autorizati in conditiile art. 108 pot desfasura urmatoarele activitati:
a) cei autorizati sa desfasoare operatiuni de comercializare a armelor si munitiilor: cumparare, vanzare, inchiriere, schimb, import, export si transfer de arme si munitii, precum si intermedierea efectuarii acestor operatiuni;
b) cei autorizati sa desfasoare operatiuni de reparare a armelor: reparare si verificare a armelor, efectuarea inspectiilor tehnice periodice in baza autorizatiei eliberate de autoritatile prevazute la art. 67.
b1) cei autorizati sa desfasoare operatiuni de producere a armelor: producerea, asamblarea, modificarea, prelucrarea, experimentarea, casarea si distrugerea de arme letale si arme neletale;
c) cei autorizati sa desfasoare operatiuni de transport: sa efectueze transporturi de arme si munitii in tara, in si din strainatate, cu mijloace de transport proprii sau inchiriate, omologate in conditiile legii.

 

Obligatiile armurierilor autorizati sa desfasoare operatiuni
de comert cu arme si munitii

 

Art. 110. – (1) Armurierii autorizati sa desfasoare operatiuni de comert cu arme si munitii au urmatoarele obligatii:
a) sa introduca in circuitul comercial numai armele si munitiile care indeplinesc conditiile prevazute la art. 88 alin. (1) si (2);
b) sa comercializeze armele si munitiile numai catre persoanele fizice si juridice autorizate sa le procure;
c) sa procure arme si munitii numai de la persoane juridice romane sau straine, autorizate sa desfasoare asemenea operatiuni, precum si de la persoane fizice care le detin si le instraineaza in conditii de legalitate;
d) sa isi constituie registre in care sa tina evidenta operatiunilor cu arme si munitii, conform modelelor aprobate prin ordin al ministrului administratiei si internelor, care au regim special si se inregistreaza la autoritatile prevazute la art. 108 alin. (2) si sa le prezinte, pentru control, politistilor anume desemnati;
e) sa prezinte la control organelor de politie abilitate documentele de efectuare a operatiunilor cu arme si munitii, precum si documentele in baza carora au vandut armele;
f) sa comunice autoritatilor prevazute la art. 108 alin. (2), in termen de 15 zile de la data procurarii, lista persoanelor juridice care au procurat sau, dupa caz, de la care au procurat arme si munitii, precum si datele de identificare ale acestor arme si munitii;
g) sa asigure conditiile de securitate deplina a armelor si munitiilor aflate in gestiune, sa nu expuna in vitrina arme autentice, iar cumparatorii sau vizitatorii sa nu aiba posibilitatea de a lua o arma din rastel sau raft;
h) sa inscrie in autorizatia de procurare, eliberata de organele de politie si prezentata de cumparator, datele necesare identificarii armei vandute, numarul facturii si pozitia din registrul de evidenta a armelor depuse spre vanzare;
i) sa elibereze deponentului o dovada de primire a armelor si munitiilor, iar dupa vanzare, o copie de pe factura;
j) sa anunte imediat organul de politie cand constata ca la armele primite in consignatie de la persoanele fizice si juridice sunt modificari vizibile sau prezinta alte caracteristici decat cele originale;
k) sa solicite avizul politiei pentru persoanele angajate sa faca operatiuni cu arme si munitii.
(2) Registrele prevazute la alin. (1) lit. d) se pastreaza de catre armurieri timp de 5 ani si trebuie sa cuprinda date necesare pentru identificarea fiecarei arme, respectiv: tipul, marca, modelul, calibrul, continutul marcajului, precum si datele de identitate ale furnizorului si ale destinatarului fiecarei operatiuni. Dupa implinirea termenului de 5 ani, registrele se depun, pentru arhivare, la autoritatile prevazute la art. 108 alin. (2).
(3) In vederea desfasurarii operatiunilor comerciale de import si export cu arme si munitii, in conditiile prezentei legi, armurierii au obligatia sa solicite in prealabil avizul Inspectoratului General al Politiei Romane.
(4) Avizul pentru import-export se acorda individual, pentru fiecare transport si numai pentru tipul, marca si cantitatile de arme si munitii care fac obiectul fiecarei operatiuni. Termenul de valabilitate a avizului este de 3 luni de la data acordarii. Neefectuarea in termen a operatiunii pentru care s-a acordat avizul, indiferent de motiv, duce la anularea acestuia.
(5) In termen de 30 de zile de la efectuarea importului sau exportului, persoana juridica trebuie sa depuna la autoritatea prevazuta la art. 108 alin. (2) documentele in baza carora s-a efectuat operatiunea.
(6) Schimbarea destinatiei armelor sau a munitiei procurate de catre armurieri, in conditiile prezentei legi, se face cu avizul autoritatilor prevazute la art. 67.

 

Obligatiile armurierilor autorizati sa desfasoare
operatiuni de reparare a armelor

 

Art. 111. – Armurierii autorizati sa desfasoare operatiuni de reparare a armelor au urmatoarele obligatii:
a) sa comunice la inspectoratele de politie judetene sau Directia Generala de Politie a municipiului Bucuresti lista armelor primite la reparat ori carora le-au schimbat una sau mai multe piese, precum si a posesorilor acestor arme;
b) sa tina evidenta reparatiilor efectuate in registrele constituite potrivit art. 110 alin. (1) lit. d) si sa le prezinte organelor de politie competente pentru control;
c) sa nu primeasca spre reparare decat arme pentru care se face dovada ca sunt detinute legal;
d) in cazul in care posesorul armei nu face dovada ca o detine legal, sa instiinteze de indata organul de politie cel mai apropiat.

 

Obligatiile armurierilor autorizati sa desfasoare operatiuni
de transport al armelor si munitiilor

 

Art. 112. – (1) Armurierii autorizati sa desfasoare operatiuni de transport al armelor si munitiilor au urmatoarele obligatii:
a) sa asigure paza transporturilor cu arme pe care le efectueaza, precum si conditiile de siguranta ale acestora;
b) sa tina evidenta operatiunilor de transport efectuate, a rutelor urmate, a cantitatilor de arme si munitii transportate, precum si a beneficiarilor operatiunii efectuate, in registre constituite potrivit art. 110 alin. (1) lit. d);
c) sa se asigure de scopurile licite ale beneficiarilor operatiunilor de transport, precum si de provenienta legala a armelor transportate;
d) sa comunice organelor de politie in a caror raza de competenta se afla locul de destinatie al transportului, cu 5 zile inainte de efectuarea acestuia, o copie a planului de paza al transportului de arme si munitii sau a ordinului de transport.
(2) Conditiile minime de securitate a transportului de arme si munitii se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

 

Procedura acordarii avizelor si autorizatiilor pentru armurieri

 

Art. 113. – Procedura acordarii avizelor si autorizatiilor prevazute in prezenta sectiune se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

 

CAPITOLUL VI
Regimul procurarii, detinerii, portului si folosirii armelor si
munitiilor de catre rezidentii statelor membre pe teritoriul Romaniei
si de catre cetatenii romani pe teritoriile statelor membre.
Regimul operatiunilor cu arme si munitii desfasurate intre
armurierii romani si cei ai statelor membre

 

Procurarea armelor letale de pe teritoriul Romaniei

 

Art. 114. – (1) Procurarea unei arme letale, precum si a munitiilor corespunzatoare, de pe teritoriul Romaniei, de catre rezidentii statelor membre, in scopul scoaterii acesteia din tara, se poate face, in conditiile prezentei legi, numai in baza autorizatiei de procurare a armei sau, dupa caz, a munitiei, eliberata de Directia Generala de Politie a municipiului Bucuresti, de inspectoratele judetene de politie in a caror raza teritoriala de competenta isi desfasoara activitatea de comercializare a armelor armurierul de la care urmeaza sa fie procurata arma, precum si de catre Inspectoratul General al Politiei Romane.
(2) Autorizatia prevazuta la alin. (1) se elibereaza la cerere, daca solicitantul indeplineste urmatoarele conditii:
a) a implinit varsta de 18 ani;
b) face dovada faptului ca este rezident al unui stat membru;
c) prezinta autorizatia de procurare a armei sau, dupa caz, a munitiei, eliberata de autoritatile competente ale statului al carui rezident este, cu exceptia cazului in care in acel stat procurarea armei nu este conditionata de obtinerea unei autorizatii prealabile;
d) nu prezinta pericol pentru ordinea publica, siguranta nationala, viata si integritatea corporala a persoanelor, conform datelor si informatiilor existente la organele competente.
(3) Este interzisa detinerea pe teritoriul Romaniei a armelor de aparare si paza de catre rezidentii statelor membre, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 56 si art. 129 alin. (2). Procurarea acestor arme este permisa numai prin intermediul armurierilor romani autorizati sa le transfere in afara teritoriului Romaniei.
(4) In cazul in care procurarea armelor letale, precum si a munitiilor corespunzatoare se face prin intermediul armurierilor romani autorizati sa le transfere in afara teritoriului Romaniei, nu mai este necesara obtinerea de catre solicitant a autorizatiei prevazute la alin. (1).
(5) Armele procurate de catre rezidentii statelor membre in timpul unei calatorii in Romania, in conditiile prevazute la alin. (1), nu pot fi folosite pe teritoriul Romaniei. In termen de 3 zile de la procurarea armei, persoanele trebuie sa se prezinte la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, la inspectoratele judetene de politie in a caror raza teritoriala de competenta isi desfasoara activitatea de comercializare a armelor armurierul de la care a fost procurata arma, sau la Inspectoratul General al Politiei Romane, care procedeaza la sigilarea armei si eliberarea autorizatiei de scoatere a armei de pe teritoriul Romaniei.
(6) Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza de indata autoritatile competente ale statelor membre ai caror rezidenti au procurat arme si munitii in conditiile alin. (1), despre fiecare achizitie efectuata.

 

Introducerea armelor si munitiilor pe teritoriul Romaniei

 

Art. 115. – (1) Rezidentii statelor membre pot intra pe teritoriul Romaniei, in conditiile prezentei legi, numai cu armele si munitiile a caror procurare si detinere este permisa in Romania.
(2) Pot intra pe teritoriul Romaniei cu armele de foc legal detinute numai rezidentii statelor membre care sunt titulari ai unui pasaport european pentru arme de foc in care sunt inscrise aceste arme, daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
a) documentul sa fie valabil;
b) sa nu existe in acest document mentiunea ca introducerea armei este interzisa pe teritoriul Romaniei;
c) in cazul armelor de vanatoare, titularul sa prezinte la intrarea pe teritoriul Romaniei o invitatie din partea unei asociatii de vanatoare romane legal constituite, iar in cazul armelor de tir, titularul sa prezinte dovada ca urmeaza sa participe la un concurs de tir organizat de Federatia Romana de Tir Sportiv sau, dupa caz, de Federatia Romana de Schi si Biatlon;
d) in cazul armelor de vanatoare, de tir sau al armelor de colectie functionale, cu exceptia situatiilor prevazute la lit. c), sa existe in document mentiunea referitoare la existenta autorizatiei de introducere a armelor respective in Romania;
e) persoana sa nu prezinte pericol pentru ordinea publica, siguranta nationala, viata si integritatea corporala a persoanelor, conform datelor si informatiilor existente la organele competente.
(3) Inspectoratul General al Politiei Romane intocmeste si transmite autoritatilor competente ale statelor membre lista armelor letale si a munitiilor a caror introducere pe teritoriul Romaniei este conditionata de obtinerea prealabila a autorizatiei prevazute la alin. (2) lit. d).
(4) Rezidentii statelor membre pot intra pe teritoriul Romaniei cu armele neletale legal detinute, numai daca indeplinesc urmatoarele conditii:
a) au implinit varsta de 18 ani;
b) motiveaza organelor politiei de frontiera, in scris, necesitatea introducerii armei pe teritoriul Romaniei.
(5) In cazul in care rezidentii statelor membre intra sau ies pe/de pe teritoriul Romaniei cu armele detinute, in conditiile prevazute la alin. (2) si (4), organele politiei de frontiera procedeaza dupa cum urmeaza:
a) in cazul armelor de foc, fac mentiuni in pasaportul european pentru arme de foc cu privire la data intrarii, respectiv a iesirii cu aceste arme;
b) in cazul armelor neletale, la intrarea in tara elibereaza persoanei o adeverinta de introducere in tara a acestor arme, iar la iesire retin aceasta adeverinta.
(6) In situatia in care, pe timpul sederii in Romania, rezidentii statelor europene instraineaza, pierd, li se fura sau li se distrug armele cu care au intrat in conditiile prevazute la alin. (2) si (4), acestia au obligatia sa anunte, in conditiile legii, organele de politie in a caror raza de competenta s-a produs evenimentul, acestea eliberandu-le cu aceasta ocazie o dovada in acest sens care va fi prezentata organelor politiei de frontiera la iesirea din tara.

 

Informarea autoritatilor statelor membre cu privire la armele
si munitiile a caror detinere este interzisa sau
conditionata de obtinerea unei autorizatii

 

Art. 116. – In vederea inscrierii in pasaportul european pentru arme de foc a mentiunilor prevazute la art. 115 alin. (2) lit. b) si d) de catre autoritatile care elibereaza acest document, Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza autoritatile competente ale statelor membre cu privire la armele de foc a caror procurare si detinere este interzisa pe teritoriul Romaniei sau, dupa caz, este conditionata de obtinerea unei autorizari prealabile.

 

Autorizatia de introducere a armelor de foc pe teritoriul Romaniei

 

Art. 117. – (1) Rezidentii statelor membre care doresc sa calatoreasca in Romania cu armele de foc pe care le detin trebuie sa obtina, in prealabil, o autorizatie de introducere pe teritoriul Romaniei a acestor arme, cu exceptia cazului in care se afla in situatia prevazuta la art. 115 alin. (2) lit. c).
(2) In functie de motivele pentru care se solicita eliberarea autorizatiei de introducere pe teritoriul Romaniei a armelor de foc, aceasta se poate acorda pentru o perioada de pana la un an, cu posibilitatea prelungirii acesteia, valabila pentru una sau mai multe calatorii, dupa caz.

 

Regimul detinerii, portului si folosirii armelor de catre
rezidentii statelor membre pe teritoriul Romaniei

 

Art. 118. – (1) Rezidentii statelor membre, titulari ai pasaportului european pentru arme de foc, pot detine sau, dupa caz, purta si folosi armele introduse in Romania in conditiile prevazute la art. 115 alin. (2) si (4), numai in scopurile pentru care sunt destinate aceste arme, in conditiile stabilite de lege pentru cetatenii romani.
(2) Rezidentii statelor membre care au resedinta sau, dupa caz, domiciliul in Romania, si care doresc sa procure arme de foc de la un armurier roman, in scopul detinerii sau, dupa caz, al portului si folosirii armelor pe teritoriul Romaniei, pot fi autorizati in acest sens de catre organele de politie competente, in aceleasi conditii ca si cetatenii romani, numai sub rezerva comunicarii acordului prealabil al autoritatilor statelor membre ai caror rezidenti sunt, in cazul in care procurarea armei este supusa autorizarii in acel stat. In situatia in care procurarea armelor este supusa doar declararii in statele respective, este necesara numai informarea autoritatilor competente ale acelor state.
(3) Rezidentilor statelor membre care au resedinta sau, dupa caz, domiciliul in Romania li se poate acorda, in conditiile stabilite de lege pentru cetatenii romani, dreptul de detinere sau, dupa caz, de port si folosire pe teritoriul Romaniei a armelor legal procurate, cu conditia informarii autoritatilor competente ale statului ai carui rezidenti sunt.
(4) Rezidentii statelor membre pot instraina arme de foc pe teritoriul Romaniei in aceleasi conditii prevazute de lege pentru cetatenii romani, cu conditia informarii autoritatilor competente ale statului ai carui rezidenti sunt. In situatia in care aceste arme au fost procurate din afara teritoriului Romaniei, instrainarea este permisa numai daca, atunci cand este cazul, a fost autorizata in prealabil de autoritatile statului ai carui rezidenti sunt.

 

Regimul pasaportului european pentru arme de foc care se
elibereaza cetatenilor romani

 

Art. 119. – (1) Cetatenii romani care detin, in conditiile prezentei legi, arme letale si care doresc sa calatoreasca cu acestea in statele membre pot solicita organului de politie care le-a acordat permisul de arma eliberarea unui pasaport european pentru arme de foc.
(2) Pasaportul european pentru arme de foc confera titularului dreptul de a circula pe teritoriul statelor membre impreuna cu armele si, dupa caz, munitia aferenta inscrise in acest document, numai in masura in care detinerea armelor inscrise in acest document este permisa in statul in care urmeaza sa calatoreasca sau, dupa caz, daca este autorizat de autoritatile competente ale acelui stat sa introduca pe teritoriul sau armele respective.
(3) In pasaportul european pentru arme de foc, organele de politie au obligatia sa inscrie mentiunile corespunzatoare, referitoare la statele membre pe teritoriul carora este interzisa detinerea armelor inscrise in document, precum si cu privire la statele membre pe teritoriul carora se pot introduce armele respective, numai dupa obtinerea unei autorizatii prealabile acordate in acest sens de autoritatile competente ale acestor state.

 

Conditiile acordarii, prelungirii si retragerii pasaportului
european pentru arme de foc

 

Art. 120. – (1) Pasaportul european pentru arme de foc se acorda daca solicitantul indeplineste urmatoarele conditii:
a) este titular al unui permis de arma pentru armele care urmeaza sa fie inscrise in pasaportul european pentru arme de foc;
b) prezinta motivele pentru care doreste sa calatoreasca pe teritoriul statelor membre cu armele pentru care solicita pasaportul european pentru arme de foc.
(2) Pasaportul european pentru arme de foc se acorda cu o valabilitate de 5 ani, perioada care poate fi prelungita cu inca 5 ani.
(3) In cazul anularii autorizarii si al retragerii permisului de arma al titularului, se va retrage si pasaportul european pentru arme de foc.
(4) Modificarile legate de detinerea sau de caracteristicile armelor, la fel ca si pierderea, furtul sau instrainarea acestora, sunt mentionate in pasaportul european pentru arme de foc de catre organul de politie emitent.
(5) Este interzisa instrainarea de catre titular a pasaportului european pentru arme de foc, cu exceptia cazului cand acesta este depus la autoritatile competente sau, dupa caz, este retinut de acestea.

 

Furtul, pierderea, distrugerea si deteriorarea pasaportului
european pentru arme de foc

 

Art. 121. – (1) Furtul pasaportului european pentru arme de foc se declara, in termen de 48 de ore de la constatare, la organul de politie in a carui raza teritoriala de competenta a fost constatat, iar pierderea, distrugerea sau deteriorarea se declara la organul de politie care le-a eliberat.
(2) Eliberarea unui nou document in locul celui declarat pierdut sau furat se face numai dupa ce titularul prezinta dovada publicarii pierderii ori furtului in Monitorul Oficial al Romaniei.
(3) In strainatate, cetatenii romani trebuie sa declare furtul pasaportului european pentru arme de foc la autoritatile de politie competente, iar pierderea sau distrugerea acestui document, la misiunea diplomatica sau oficiul consular al Romaniei din statul in care s-a produs evenimentul.
(4) In cazul declararii furtului, pierderii sau distrugerii pasaportului european pentru arme de foc in strainatate, in conditiile prevazute la alin. (3), titularul trebuie sa se prezinte cu armele inscrise in acest document la misiunea diplomatica sau oficiul consular al Romaniei din statul unde s-a produs evenimentul, care, dupa ce verifica la Inspectoratul General al Politiei Romane situatia legala a acestor arme, elibereaza titularului o adeverinta in care se inscriu datele de identitate ale acestuia, precum si marca, tipul si seriile armelor.
(5) Adeverinta prevazuta la alin. (4) confera titularului numai dreptul de a introduce pe teritoriul Romaniei armele inscrise in aceasta si trebuie depusa la organul de politie competent, cu ocazia solicitarii eliberarii unui nou pasaport european pentru arme de foc.
(6) Procedura efectuarii verificarilor prevazute la alin. (4) se stabileste prin ordin comun al ministrului administratiei si internelor si ministrului afacerilor externe.

 

Permisul de transfer al armelor in strainatate

 

Art. 122. – (1) Persoanele care doresc sa calatoreasca in strainatate cu arme de foc procurate din Romania cu scopul de a le instraina ulterior sunt obligate sa solicite, in prealabil, organelor de politie competente eliberarea unui permis de transfer in strainatate, document care trebuie sa insoteasca armele pana la locul de destinatie.
(2) In vederea obtinerii documentului prevazut la alin. (1), persoanele interesate trebuie sa comunice organelor de politie competente urmatoarele informatii:
a) numele si adresa vanzatorului sau persoanei care cedeaza si ale cumparatorului sau beneficiarului, respectiv ale proprietarului;
b) adresa destinatarului catre care armele vor fi trimise sau transportate;
c) numarul armelor care urmeaza sa fie transportate;
d) caracteristicile care permit identificarea fiecarei arme si indicarea armei de foc care a facut obiectul unui control cu privire la marcajele de identificare a armelor de foc;
e) mijloacele de transfer;
f) data plecarii si data estimativa a sosirii.
(3) Cel mai tarziu pana la data iesirii din tara a persoanei care urmeaza sa instraineze armele, Inspectoratul General al Politiei Romane trebuie sa comunice la autoritatile competente ale statului unde urmeaza sa fie instrainata arma informatiile prevazute la alin. (2).

 

Transferul armelor letale si al munitiilor din Romania
intr-un alt stat membru

 

Art. 123. – (1) Armurierii de pe teritoriul Romaniei pot efectua operatiuni de transfer de arme letale si munitii corespunzatoare acestora catre o persoana dintr-un stat membru, cu conditia obtinerii prealabile a cate unui permis de transfer pentru fiecare dintre aceste operatiuni.
(2) Permisul de transfer al armelor se acorda, la cerere, de catre organul de politie in a carui raza de competenta isi desfasoara activitatea armurierul, in urmatoarele conditii:
a) armurierul comunica organului de politie informatiile prevazute la art. 122 alin. (2), precum si scopul transferului;
b) destinatarul este autorizat de autoritatile competente din statul in care se afla sa procure si sa detina armele care vor fi transferate catre acesta.
(3) Permisul de transfer al armelor trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 122 alin. (2), care au fost comunicate de armurier, si este valabil numai pentru armele si perioada de timp inscrise in acesta. Documentul trebuie sa insoteasca armele pe tot parcursul transferului, pana la destinatie, si este supus controlului autoritatilor competente ale statelor membre tranzitate.
(4) Inspectoratul General al Politiei Romane trebuie sa comunice autoritatilor competente ale statului de destinatie datele inscrise in permisul de transfer al armelor, pana cel tarziu la data inceperii operatiunii de transfer.

 

Autorizatia de transfer fara acord prealabil

 

Art. 124. – (1) Armurierii de pe teritoriul Romaniei care sunt autorizati sa desfasoare operatiuni de import-export pot solicita acordarea unei autorizatii de transfer fara acord prealabil, in baza careia pot efectua operatiuni de transfer al armelor de foc catre armurieri din alte state membre, in care nu se conditioneaza aceste transferuri de acordarea unei autorizari prealabile, pe toata perioada de valabilitate a documentului, numai cu tipurile de arme si catre statele membre inscrise in autorizatie.
(2) Autorizatia de transfer fara acord prealabil se acorda, la cerere, de catre organul de politie in a carui raza de competenta isi desfasoara activitatea armurierul, pentru o perioada de 3 ani, numai pentru tipurile de arme pentru care s-a solicitat autorizarea.
(3) In autorizatia de transfer se inscriu de catre organul de politie care o elibereaza urmatoarele:
a) datele de identificare ale armurierului;
b) tipurile de arme care fac obiectul operatiunilor de transfer;
c) statele care permit fara acord prealabil introducerea pe teritoriul lor a tipurilor de arme care urmeaza sa faca obiectul transferului;
d) perioada de valabilitate a autorizatiei.
(4) Efectuarea oricarei operatiuni de transfer in baza autorizatiei prevazute la alin. (1) este conditionata de informarea de catre armurier a organului de politie competent, cel tarziu pana la data inceperii operatiunii, cu privire la datele prevazute la art. 122 alin. (2).
(5) Inspectoratul General al Politiei Romane trebuie sa transmita de indata autoritatilor competente ale statului de destinatie a transferului datele comunicate de armurieri in conditiile alin. (4).
(6) Autorizarea efectuarii transferurilor temporare de arme intre Romania si un alt stat membru se realizeaza in conditiile stabilite prin acord bilateral incheiat intre Guvernul Romaniei si guvernul statului respectiv.

 

Permisul de transfer al armelor

 

Art. 125. – (1) Armurierii de pe teritoriile statelor membre care doresc sa transfere arme letale si, dupa caz, munitie in Romania trebuie sa obtina, in prealabil, un permis de transfer pe teritoriul Romaniei al acestor arme, din partea Inspectoratului General al Politiei Romane.
(2) Permisul de transfer se acorda, la cerere, in urmatoarele conditii:
a) armurierul face dovada faptului ca este autorizat de catre autoritatile statului membru pe teritoriul caruia se afla sa efectueze transferul armelor si, dupa caz, al munitiilor respective;
b) destinatarul de pe teritoriul Romaniei sa indeplineasca conditiile prevazute de prezenta lege pentru procurarea si detinerea armelor care fac obiectul transferului;
c) sa existe avizul Autoritatii Nationale pentru Omologarea Armelor si Munitiilor cu privire la faptul ca armele respective corespund normelor de omologare;
d) exista garantii cu privire la faptul ca transportul armelor pe teritoriul Romaniei urmeaza sa se desfasoare in conditii de securitate, potrivit legii.
(3) Permisul de transfer al armelor, respectiv al munitiilor, se acorda pentru fiecare transfer in parte si cuprinde datele prevazute la art. 124 alin. (3).
(4) Inspectoratul General al Politiei Romane intocmeste si transmite autoritatilor competente ale statelor membre lista armelor si a munitiilor al caror transfer pe teritoriul Romaniei poate fi efectuat numai in baza unei autorizatii fara acord prealabil.

 

Introducerea pe teritoriul Romaniei a armelor care fac
obiectul unui transfer autorizat

 

Art. 126. – Introducerea pe teritoriul Romaniei a armelor care fac obiectul unui transfer autorizat in conditiile art. 125 este permisa de catre organele politiei de frontiera, numai daca acestea sunt insotite de permisul de transfer.

 

Autorizatia de transfer fara acord prealabil pentru armele
care sunt introduse in Romania

 

Art. 127. – (1) Armurierii de pe teritoriile statelor membre care doresc sa transfere arme neletale si, dupa caz, munitie in Romania trebuie sa obtina, in prealabil, o autorizatie de transfer fara acord prealabil din partea Inspectoratului General al Politiei Romane.
(2) Autorizatia prevazuta la alin. (1) se acorda, la cerere, cu o valabilitate de cel mult 3 ani si trebuie sa insoteasca armele care fac obiectul transferului, pana la destinatie.
(3) Inspectoratul General al Politiei Romane intocmeste si transmite autoritatilor competente ale statelor membre lista armelor neletale si a munitiilor al caror transfer pe teritoriul Romaniei poate fi efectuat in baza unei autorizatii fara acord prealabil.

 

Anularea si suspendarea autorizatiilor de transfer fara acord prealabil

 

Art. 128. – Autorizatiile de transfer fara acord prealabil pot fi anulate sau, dupa caz, suspendate de catre organele de politie competente, prin decizie motivata, ori de cate ori exista date certe ca operatiunile de transfer prezinta pericol pentru ordinea publica, siguranta nationala, viata si integritatea corporala a persoanelor.

 

CAPITOLUL VII
Regimul juridic al detinerii, portului si folosirii armelor si
munitiilor de catre membrii fortelor armate straine stationate pe
teritoriul Romaniei si de catre membrii de familie ai acestora

 

Procurarea, detinerea, portul si folosirea armelor si munitiilor de
catre membrii fortelor armate straine stationate pe teritoriul Romaniei,
precum si de catre membrii de familie ai acestora

 

Art. 129. – (1) Regimul juridic al armelor de foc si munitiilor de serviciu detinute de membrii fortelor armate straine stationate in conditiile legii pe teritoriul Romaniei se reglementeaza prin lege speciala.
(2) Persoanele prevazute la alin. (1) pot fi autorizate sa procure, sa detina si, dupa caz, sa poarte si sa foloseasca arme de aparare si paza, in conditiile stabilite de prezenta lege, pentru persoanele prevazute la art. 14 alin. (2) lit. a), precum si alte arme si munitii, in conditiile stabilite de lege pentru cetatenii romani.
(3) Persoanele prevazute la alin. (1) pot face uz de arma in conditiile prevazute de legea romana.
(4) Membrii de familie ai persoanelor prevazute la alin. (1), care au resedinta sau domiciliul in Romania, pot fi autorizati sa procure, sa detina si sa foloseasca arme si munitii in conditiile prevazute de prezenta lege pentru persoanele fizice straine.

 

Conditii privind autorizarea detinerii si folosirii armelor si
munitiilor de catre membrii fortelor armate straine stationate pe
teritoriul Romaniei si de catre membrii de familie ai acestora

 

Art. 130. – (1) Autorizarea persoanelor prevazute la art. 129 alin. (1), cat si a membrilor de familie, precum si evidenta armelor si munitiilor se efectueaza de catre organele de politie competente in a caror raza de competenta locuieste solicitantul.
(2) La solicitarea organelor de politie romane, persoanele prevazute la art. 129 alin. (1), cat si membrii de familie ai acestora sunt obligati sa prezinte la control armele si munitiile detinute in conditiile prezentei legi, precum si documentele care atesta dreptul de detinere sau, dupa caz, de port si folosire a acestor arme si munitii.
(3) Procedura autorizarii prevazuta la alin. (1) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

 

CAPITOLUL VIII
Contraventii si infractiuni

 

SECŢIUNEA 1
Contraventii

 

Raspunderea juridica pentru incalcarea dispozitiilor prezentei legi

 

Art. 131. – Incalcarea prevederilor prezentei legi atrage, dupa caz, raspunderea penala, civila, contraventionala sau administrativa a persoanei vinovate.

 

Contraventii

 

Art. 132. – Sunt considerate contraventii urmatoarele fapte:
1. nerespectarea obligatiei de anuntare a pierderii, furtului sau disparitiei armelor letale in termenul prevazut la art. 8 alin. (1);
2. neindeplinirea obligatiei de a nu instraina documentele prevazute la art. 8 alin. (2);
3. neindeplinirea obligatiei de a preda o arma letala sau munitii gasite, in termenul prevazut la art. 9 alin. (2);
4. neindeplinirea obligatiei de depunere la politie a armelor sau munitiilor al caror detinator legal a decedat, in termenul prevazut la art. 9 alin. (3);
5. nedeclararea informatiilor prevazute la art. 13 si art. 19 in termenul stabilit;
6. neindeplinirea obligatiei de prezentare la politie in vederea solicitarii acordarii permisului de arma, in termenul prevazut la art. 24 alin. (1);
7. neprezentarea la politie in vederea vizarii permisului de arma in conditiile stabilite la art. 27 alin. (2);
8. neindeplinirea obligatiei de pastrare a armelor in conditiile prevazute la art. 28 alin. (1) si (2);
9. pastrarea sau portul armei fara indeplinirea conditiilor prevazute la art. 33 alin. (2) sau, dupa caz, alin. (3);
10. nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 35 alin. (1) si (2);
11. transportul armelor de vanatoare fara indeplinirea conditiilor prevazute la art. 38 alin. (1);
12. portul armelor de vanatoare fara indeplinirea conditiilor prevazute la art. 38 alin. (2);
13. nerespectarea obligatiei de a nu lasa arma de vanatoare in gaj sau in alte forme de garantie, prevazuta la art. 40 alin. (2);
14. transportul armelor de tir fara indeplinirea conditiilor prevazute la art. 42 alin. (1);
15. nerespectarea interdictiilor prevazute la art. 44 alin. (4) si (5);
16. nerespectarea obligatiei prevazute la art. 48 alin. (3);
17. neindeplinirea obligatiei prevazute la art. 48 alin. (4) in termenul stabilit;
18. nedeclararea furtului, pierderii, deteriorarii sau distrugerii permisului de arma ori a pasaportului european pentru arme de foc, in termenul prevazut la art. 51 alin. (1), respectiv la art. 121 alin. (1);
19. neprezentarea la autoritatile competente, in termenul prevazut la art. 54 alin. (4);
20. neprezentarea la politie in vederea solicitarii eliberarii certificatului de detinator, in termenul prevazut la art. 59 alin. (1);
21. neindeplinirea obligatiei prevazute la art. 60 cu privire la pastrarea armelor la domiciliu;
22. neindeplinirea conditiilor prevazute la art. 62 cu privire la portul de arma;
221. neindeplinirea obligatiei de notificare prealabila a organelor prevazute la art. 12 alin. (1), conform art. 58 alin. (1) lit. b);
23. uzul de arma neletala din categoria celor supuse notificarii prealabile, in alte situatii decat cele prevazute la art. 63;
24. folosirea armelor utilitare fara respectarea conditiilor prevazute la art. 64;
25. pastrarea armelor fara indeplinirea conditiilor prevazute la art. 68 alin. (3);
26. nerespectarea obligatiilor privind registrele de evidenta a armelor, munitiei si personalului dotat cu acestea, stabilite la art. 68 alin. (5)-(7);
27. nerespectarea obligatiei de a desfasura activitatile prevazute la art. 71 alin. (1);
28. nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 77;
29. nerespectarea prevederilor art. 91;
30. nedeclararea pierderii, furtului, distrugerii sau deteriorarii cartii de identitate a armei in termenul prevazut la art. 100 alin. (1);
31. nerespectarea prevederilor art. 107 alin. (1);
32. nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 110 alin. (1) lit. d), f) si g);
33. nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 110 alin. (1) lit. a)-c) si k);
34. nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 110 alin. (1) lit. e), h)-j);
35. nerespectarea obligatiei prevazute la art. 110 alin. (5);
36. nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 111;
37. nerespectarea obligatiei prevazute la art. 112 alin. (2);
38. pierderea armelor letale;
39. pierderea munitiei corespunzatoare armelor letale.

 

Sanctiuni

 

Art. 133. – (1) Contraventiile prevazute la art. 132 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) cu amenda de la 100 lei la 500 lei, cele prevazute la punctele 1, 5, 16, 17, 18 si 30;
b) cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei, cele prevazute la punctele 2, 6, 7, 20 si 21;
c) cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei, cele prevazute la punctele 3, 4, 15, 22 si 221;
d) cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei, cele prevazute la punctele 8, 11, 12, 13, 14, 19, 23, 24, 29 si 31;
e) cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei, cele prevazute la punctele 9, 10, 28, 34, 35, 38 si 39;
f) cu amenda de la 10.000 lei la 15.000 lei, cele prevazute la punctele 25-27;
g) cu amenda de la 15.000 lei la 30.000 lei, cele prevazute la punctele 32, 36 si 37;
h) cu amenda de la 30.000 lei la 50.000 lei, cele prevazute la punctul 33.
(2) Urmatoarelor contraventii prevazute la art. 132 li se aplica sanctiuni complementare, dupa cum urmeaza:
a) suspendarea dreptului de detinere a armelor pentru o perioada de 6 luni, celei prevazute la punctul 8;
b) suspendarea dreptului de port si folosire a armelor pentru o perioada de 6 luni, celor prevazute la punctele 11 si 14;
c) suspendarea dreptului de port si folosire a armelor pentru o perioada de 12 luni, celor prevazute la punctele 12 si 39;
d) confiscarea armei, celei prevazute la punctul 23;
e) revocarea definitiva a dreptului de port si folosire a armelor, celor prevazute la punctele 9, 10 si 38;
f) retragerea definitiva a avizului prevazut la art. 106 alin. (1), celor prevazute la punctele 32-37.

 

Constatarea contraventiilor

 

Art. 134. – Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre lucratorii anume desemnati din Ministerul Administratiei si Internelor.

 

Regimul contraventiilor

 

Art. 135. – Contraventiilor prevazute la art. 132 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.

 

SECŢIUNEA a 2-a
Infractiuni

 

Uzul de arma letala, fara drept

 

Art. 136. – Uzul de arma letala, fara drept, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 5 ani.

 

Detinerea sau portul de arma neletala din categoria celor
supuse autorizarii, fara drept

 

Art. 1361. – Detinerea sau portul de arma neletala din categoria celor supuse autorizarii, fara drept, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 1 an.

 

Uzul de arma neletala din categoria celor
supuse autorizarii, fara drept

 

Art. 1362. – Uzul de arma neletala din categoria celor supuse autorizarii, fara drept, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.

 

Stergerea sau modificarea, fara drept, a marcajelor de pe arme letale

 

Art. 137. – Stergerea sau modificarea, fara drept, a marcajelor de pe arme letale constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 5 ani.

 

Efectuarea, fara drept, a operatiunilor cu arme sau munitii

 

Art. 138. – Efectuarea oricaror operatiuni cu arme sau munitii, fara drept, constituie infractiune si se pedepseste potrivit art. 279 alin. (1) din Codul penal.

 

CAPITOLUL IX
Dispozitii tranzitorii si finale

 

Exceptii la eliberarea cartilor de identitate ale armelor
si la inspectia tehnica a armelor

 

Art. 139. – (1) Pana la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la art. 96, eliberarea cartilor de identitate ale armelor se face fara indeplinirea conditiei prevazute la art. 98 alin. (1) referitoare la certificatele de omologare, iar omologarea poligoanelor de tir si a celor destinate pregatirii detinatorilor legali de arme de vanatoare se face pe baza normelor stabilite de Federatia Romana de Tir, cu autorizarea organelor de politie in a caror raza teritoriala de competenta sunt amplasate acestea.
(2) Pana la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la art. 96, inspectia tehnica a armelor se face de catre personalul anume desemnat din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, cu ocazia avizarii permisului de arma.
(3) Posesorii armelor letale au obligatia ca, in termen de 3 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, sa solicite eliberarea cartilor de identitate ale armelor.
(4) Persoanele fizice sau juridice care detin arme au obligatia ca, in termen de 2 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, sa se prezinte la organele de politie in a caror raza de competenta isi au domiciliul, resedinta sau, dupa caz, sediul, in vederea verificarii indeplinirii conditiilor necesare pentru detinerea ori, dupa caz, portul si folosirea armelor respective, precum si pentru eliberarea documentelor corespunzatoare, in conditiile prevazute de lege.

 

Exceptii la procedura de omologare a armelor

 

Art. 140. – (1) Pana la data adoptarii normelor de omologare a armelor si munitiilor prevazute la art. 92 alin. (1), procedura de verificare a indeplinirii criteriilor tehnice de omologare si autorizare si a celor privind destinatiile armelor se efectueaza de organele competente sa omologheze si sa autorizeze aceste arme, in conditiile legii in vigoare pana la acea data.
(2) Armele care, la data adoptarii normelor de omologare a armelor si munitiilor prevazute la art. 92 alin. (1), sunt detinute de persoane fizice si juridice romane vor fi supuse procedurii de omologare in conditiile prevazute la art. 92 alin. (5).
(3) Armele cu privire la care, cu ocazia efectuarii procedurilor prevazute la alin. (1) si (2), se constata ca nu indeplinesc criteriile stabilite in normele de omologare si autorizare, in functie de destinatia acestora, se depun la armurieri autorizati, in scopul modificarii acestora sau pentru a fi transformate in arme de colectie, ori, dupa caz, se instraineaza sau se depun, spre pastrare, la armurieri autorizati in acest scop, in conditiile prezentei legi.

 

Obligatia societatilor comerciale de a se conforma anumitor
interdictii prevazute in prezenta lege

 

Art. 141. – Societatilor comerciale care, in termen de 1 an de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, nu au luat masurile necesare pentru a se conforma interdictiei prevazute la art. 108 alin. (6), li se retrage autorizatia pentru desfasurarea de operatiuni cu arme si munitii.

 

Aplicarea in timp a anumitor dispozitii din prezenta lege

 

Art. 142. – (1) Prevederile art. 114-126 se aplica de la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.
(2) Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 114-126 se aproba prin hotarare a Guvernului, pana la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.
(3) De la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, prevederile art. 53-57 vor inceta sa fie aplicabile cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene.

 

Aprobarea normelor metodologice de aplicare a prezentei legi

 

Art. 143. – Normele metodologice de aplicare a prezentei legi se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Administratiei si Internelor, in termen de 6 luni de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

Anexa la prezenta lege

 

Art. 144. – (1) Anexa face parte integranta din prezenta lege.
(2) Anexa poate fi completata sau modificata prin hotarare a Guvernului, in baza modificarilor si completarilor aduse legislatiei Uniunii Europene in domeniu.

 

Intrarea in vigoare

 

Art. 145. – (1) Prezenta lege intra in vigoare la 6 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc si al munitiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 74 din 11 aprilie 1996, cu exceptia prevederilor art. 46-52, care raman in vigoare pentru fiecare institutie care are incadrate persoane ce ocupa functii care implica exercitiul autoritatii publice, inarmate cu arme de aparare si paza, pana la stabilirea in legile prevazute la art. 43 a conditiilor in care acestea pot purta si folosi armele din dotare.

 

Prezenta lege transpune Directiva nr. 91/477/CEE din 18 iunie 1991 privind controlul achizitionarii si detinerii armelor, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 256 din 13 septembrie 1991.

 

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR             PRESEDINTELE SENATULUI
     VALER DORNEANU                  NICOLAE VACAROIU
Bucuresti, 28 iunie 2004.
Nr. 295.

 

ANEXĂ


Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor – actualizata la 21.07.2008

Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor – actualizata la 21.07.2008

Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor – actualizata la 21.07.2008

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ


5 + = 14