Ordinul 492 din 3 februarie 2005 privind modul de eliberare, forma si continutul legitimatiei de detectiv particular

1
5740

Ministerul Administratiei si Internelor
Ordinul 492 din 3 februarie 2005 (Ordinul 492/2005)
privind modul de eliberare, forma si continutul legitimatiei de detectiv particular
Publicat in Monitorul Oficial 133 din 14 februarie 2005 (M. Of. 133/2005)
Avand in vedere prevederile art. 9 din Legea nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 604/2003, cu modificarile ulterioare, ministrul administratiei si internelor emite urmatorul ordin:
CAPITOLUL I Dispozitii generale
Art. 1. – Prezentul ordin stabileste procedura prin care se elibereaza legitimatia de detectiv particular, forma si continutul acesteia.
CAPITOLUL II Modul de eliberare a legitimatiei de detectiv particular
Art. 2. –
(1) Dupa promovarea examenului de atestare pentru exercitarea profesiei de detectiv particular si incadrarea persoanei in cauza, societatea specializata sau cabinetul individual procedeaza la eliberarea legitimatiei de serviciu.
(2) Eliberarea legitimatiei prevazute la alin. (1) se face cu respectarea stricta a prevederilor prezentului ordin.
(3) Legitimatia care nu respecta cerintele prevazute in prezentul ordin nu poate face dovada calitatii de detectiv particular pentru titularul acesteia.
Art. 3. –
(1) Pentru eliberarea legitimatiei, persoana trebuie sa prezinte doua fotografii color marimea 40 mm x 30 mm. Una dintre fotografii se ataseaza pe legitimatie, iar pe unul dintre colturi se aplica stampila societatii specializate ori a cabinetului individual.
(2) Societatea specializata/cabinetul individual are obligatia sa tina evidenta legitimatiilor eliberate intr-un registru cu regim special, numerotat si inregistrat la unitatea de politie competenta, avand filele completate cu urmatoarea rubricatie: “Nr. crt.”, “Numele si prenumele detectivului particular”, “Domiciliul detectivului”, “Seria si nr. legitimatiei”, “Data eliberarii”, “Semnatura de primire” si “Mentiuni”.
(3) Seria si numarul legitimatiei de detectiv sunt identice cu cele ale atestatului.
(4) Cealalta fotografie se aplica pe o fisa nominala, format A4, care se transmite cu adresa de inaintare, in termen de 10 zile de la data eliberarii legitimatiei, la inspectoratul judetean de politie, respectiv la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti – Serviciul management resurse umane.
(5) Fisa nominala prevazuta la alin. (4) cuprinde urmatoarele rubrici: “Nr. crt.”, “Numele si prenumele detectivului particular”, “Domiciliul detectivului”, “Seria si nr. legitimatiei”, “Data eliberarii”, “Semnatura de primire”, “Unitatea de politie care a eliberat atestatul”, “Seria si nr. documentului de identitate al titularului legitimatiei” si “Mentiuni”.
Art. 4. –
(1) Societatea specializata/cabinetul individual are obligatia sa comunice serviciului de investigatii criminale al inspectoratului de politie judetean competent, respectiv al Directiei Generale de Politie a Municipiului
Bucuresti, despre incetarea raporturilor de serviciu dintre aceasta/acesta si detectivul particular angajat, in termen de 48 de ore de la aparitia acestei situatii si totodata sa dispuna retragerea legitimatiei, procedand la distrugerea acesteia, pe baza de proces-verbal, facand mentiuni in acest sens in registrul de evidenta.
(2) In cazul in care detectivul particular refuza predarea legitimatiei, societatea specializata/cabinetul individual are obligatia sa procedeze la anularea acesteia, asigurand totodata publicarea intr-un cotidian de circulatie nationala.
CAPITOLUL III Forma legitimatiei de detectiv particular, elementele de particularizare si continutul acestui document
Art. 5. –
(1) Legitimatia de serviciu este documentul prin care detectivul particular isi dovedeste calitatea in baza careia actioneaza.
(2) Legitimatia de serviciu cuprinde urmatoarele date:
a) denumirea tarii;
b) denumirea documentului;
c) seria si numarul acesteia;
d) numele si prenumele detectivului;
e) codul numeric personal;
f) emitentul;
g) vizele anuale;
h) mentiuni.
(3) Legitimatia are in cuprins doua file, de culoare alb-gri, cu dimensiunile de 100 mm x 70 mm, si se tipareste conform anexei nr. 1.
(4) Fotografia color se pozitioneaza pe prima pagina, sub drapelul tricolor si titlul “LEGITIMATIE DETECTIV PARTICULAR”, in chenarul stabilit, pe care se aplica stampila societatii specializate/cabinetului individual, iar in partea dreapta a acesteia se regaseste spatiul rezervat seriei si numarului legitimatiei, precum si datele de stare civila ale posesorului, cu urmatoarele mentiuni: “Numele”, “Prenumele”, “CNP”, “Emitent” si semnatura titularului.
(5) Drapelul este realizat in culorile nationale, cu forma liniara si dimensiunile de 60 mm x 5 mm, avand inscriptionat pe fond galben, cu majuscule, cuvantul “ROMANIA”.
(6) Pagina a 2-a a legitimatiei este impartita in 6 patrate egale, cu latura de 3 cm, in care se aplica viza anuala a societatii specializate/cabinetului individual, conform anexei nr. 2.
(7) Pagina a 3-a este rezervata eventualelor mentiuni.
(8) Pe pagina a 4-a a legitimatiei se inscriu, cu majuscule, mentiunile: “ROMANIA” si “DETECTIV PARTICULAR”, care incadreaza stema specifica acestei activitati, conform modelului prezentat in anexa nr. 1.
CAPITOLUL IV Dispozitii finale
Art. 6. –
(1) In caz de furt, pierdere, distrugere sau deteriorare a legitimatiei de detectiv particular, posesorul este obligat sa sesizeze, de indata, atat unitatea de politie pe raza careia s-a inregistrat evenimentul, cat si societatea specializata/cabinetul individual unde este angajat.
(2) Dupa inregistrarea evenimentului, unitatea de politie sesizata comunica despre producerea acestuia Inspectoratului General al Politiei Romane – Directia de investigatii criminale, pentru a opera mentiunile corespunzatoare in fisa nominala prevazuta la art. 3 alin. (4).
(3) In caz de furt sau pierdere a legitimatiei de detectiv particular, societatea specializata/cabinetul individual ia masuri de publicare intr-un cotidian de circulatie nationala, de inlocuire a documentului si opereaza mentiunile ce se impun in Registrul de evidenta.
(4) Daca detectivul particular sesizeaza distrugerea sau deteriorarea legitimatiei de serviciu, societatea specializata/cabinetul individual ia masuri de eliberare a unui nou document si opereaza in registrul de evidenta mentiunile necesare.
(5) In toate situatiile cand societatea specializata/cabinetul individual elibereaza o noua legitimatie de detectiv particular, aceasta/acesta este obligata/obligat sa comunice in scris situatia la Inspectoratul General al Politiei Romane – Directia de investigatii criminale, specificand motivele.
Art. 7. – Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integranta din prezentul ordin.
___________
*)Anexele nr. 1 si 2 sunt reproduse in facsimil.
Art. 8. – Prevederile prezentului ordin intra in vigoare in termen de 3 zile de la publicarea sa in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
p. Ministrul administratiei si internelor, Anghel Andreescu, secretar de stat
Bucuresti, 3 februarie 2005.
Nr. 492.

Ordinul 492 din 3 februarie 2005 privind modul de eliberare, forma si continutul legitimatiei de detectiv particular (1)

Ordinul 492 din 3 februarie 2005 privind modul de eliberare, forma si continutul legitimatiei de detectiv particular (2)

1 COMENTARIU

  1. Buna ziua! Ma intereseaza modalitatea de achizitie a unei legitimatii de detectivi. Mentionez ca sunt detectiv particular cu atestat si imi desfasor activitatea in cadrul unei societati de profil. Va multumesc!
    Eduard Ispas.
    tel 0724747171

LĂSAȚI UN MESAJ


6 − 3 =