Intrebarile incluse in testele grila pentru examenul de detectiv particular in 2012

3
6853

1.Detectivul particular este persoana atestată în condiţiile legii :
a. 182/2004;
b. 329/2003;
c. 200/2004.
2. În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2003, detectivul particular
este persoana atestată care desfăşoară activităţi specifice de investigare,
referitoare la :
a.activitatea consulară a statelor care au ambasade pe teritoriul României;
b.conduita şi moralitatea publică a unei persoane;
c.cauzele penale aflate în lucru la organele judiciare.
3. În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2003, detectivul particular
este persoana atestată care desfăşoară activităţi specifice de investigare,
referitoare la :
a. activitatea persoanelor desfăşurată permanent ori temporar, cu orice titlu,
în interesul autorităţilor publice, instituţiilor sau altor persoane juridice de
interes public ori în serviciile de interes public;
b. cauzele penale aflate în lucru la organele judiciare;
c. date privind solvabilitatea ori seriozitatea unei persoane fizice sau juridice,
potenţială parteneră într-o afacere.
4. În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2003, detectivul particular
este persoana atestată care desfăşoară activităţi specifice de investigare,
referitoare la :
a.bunurile care fac obiectul unor litigii de natură civilă sau penală înstrăinate,
în scopul prejudicierii intereselor unei părţi în proces;
b.activităţile specifice desfăşurate de instituţiile cu atribuţii în domeniul
apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale;
c.activitatea consulară a statelor care au ambasade pe teritoriul României.
5. În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2003, detectivul particular
este persoana atestată care desfăşoară activităţi specifice de investigare
referitoare la :
a. asigurarea protecţiei împotriva scurgerii unor informaţii din sfera vieţii
private sau a activităţii operatorilor economici care doresc să păstreze
confidenţialitatea acestora;
b. cauzele penale aflate în lucru la organele judiciare;
c.activităţile specifice desfăşurate de instituţiile cu atribuţii în domeniul
apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale.
6. În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2003, detectivul particular
îşi poate desfăşura activitatea :
a. în cadrul asociatilor profesionale;
b. în cadrul cabinetelor individuale înfiinţate conform legislaţiei comerciale şi
care funcţionează în baza licenţei eliberate de Inspectoratul General al
Poliţiei Române;
c. în cadrul instituţiilor publice.
7. În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2003, detectivul particular
îşi poate desfăşura activitatea:
a. în cadrul societăţilor specializate înfiinţate conform legislaţiei comerciale
şi care funcţionează în baza licenţei eliberate de Inspectoratul General al
Poliţiei Române;
b. în cadrul asociatiilor profesionale;
c. în cadrul societăţilor comerciale.
8. Conform Normelor de aplicare a Legii nr. 329/2003,detectivul particular
poate comunica rezultatul verificărilor şi investigaţiilor numai :
a. clientului care a solicitat investigaţia;
b. instituţiilor statului interesate;
c. societăţilor comerciale pe acţiuni interesate.
9. În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2003, obiectul de activitate
al societăţilor specializate şi a cabinetelor individuale de detectivi
particulari este :
a. principal;
b.unic;
c. secundar.
10. În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2003, conducătorii
executivi ai societăţilor specializate de detectivi particulari, trebuie să fie
:
a. absolvenţi ai facultăţii de drept;
b. angajati ai unor unitati din cadrul sistemului de aparare;
c. fosti angajati ai unor unitati din cadrul sistemului de aparare, care sa fi
detinut grad de subofiter.
11. În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2003, conducătorii
executivi ai societăţilor specializate de detectivi particulari, trebuie să fie:
a. maiştri militari din cadrul M.Ap.N.;
b. subofiţeri ai M.A.I..;
c. absolvenţi ai unei şcoli de detectivi autorizate şi acreditate de către
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului si Sportului.
12. În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2003, conducătorii
executivi ai societăţilor specializate de detectivi particulari, trebuie:
a.să fi îndeplinit funcţia de poliţist ori lucrător în cadrul unei instituţii publice
cu atribuţii în domeniul ordinii publice sau siguranţei naţionale cu grad de
ofiţer;
b. să fi fost poliţist ori lucrător în cadrul unei instituţii publice;
c. să fi fost subofiţer sau maistru militar în cadrul unei instituţii publice.
13. În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2003, asociaţii sau
acţionarii, persoane fizice, ale societăţilor specializate de detectivi
particulari nu trebuie să fie :
a. condamnaţi pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
b. condamnaţi pentru infracţiuni săvârşite din culpă;
c. in curs de cercetare penala.
14. În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2003, în activitatea
desfăşurată detectivul particular se supune:
a. legii;
b.societăţilor comerciale;
c. persoanelor fizice autorizate.
15. În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2003, în activitatea
desfăşurată detectivul particular se supune:
a. societăţilor comerciale;
b. instituţiilor publice
c. statutului societăţii specializate sau al cabinetului individual de detectivi
particulari.
16. Conform H.G. nr.1666/2004 privind Normele de aplicare a a Legii
nr.329/2003, detectivul angajat la societăţi specializate este obligat să
comunice rezultatul investigaţiilor:
a.societăţilor pe acţiuni în comandită simplă;
b. directorului executiv al societăţii unde îşi desfăşoară activitatea;
c. direct persoanei care a solicitat efectuarea investigaţiilor.
17. În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2003,poate dobândi
calitatea de detectiv particular persoana care îndeplineşte una din
următoarele condiţii :
a. posedă cel puţin studii medii şi este absolventă a unei şcoli postliceale de
detectivi particulari;
b. posedă cel puţin studii medii;
c. posedă studii gimnaziale.
18. În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2003, poate dobândi
calitatea de detectiv particular persoana care îndeplineşte una din
următoarele condiţii :
a. a îndeplinit funcţia de poliţist ori lucrător în cadrul unor instituţii publice
cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice sau siguranţei naţionale;
b. îndeplinit funcţia de lucrător comercial;
c. a îndeplinit funcţia de agent de pază în cadrul unei firme specializate.
19. În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2003,poate dobândi
calitatea de detectiv particular persoana care îndeplineşte una din
următoarele condiţii :
a.este absolventă a unui liceu de specialitate;
b.este absolventă a unei şcoli de specializare şi perfecţionare a forţei de
muncă;
c. este absolventă a unei instituţii de învăţământ superior.
20. În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2003,poate dobândi
calitatea de detectiv particular persoana care îndeplineşte una din
următoarele condiţii :
a. este inaptă din punct de vedere medical;
b. este aptă din punct de vedere medical;
c. este aptă parţial din punct de vedere medical.
21. În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2003, poate dobândi
calitatea de detectiv particular persoana care îndeplineşte una din
următoarele condiţii :
a. nu desfăşoară activităţi in cadrul unei firme de paza;
b. nu desfăşoară o activitate care implică exerciţiul autorităţii publice;
c. nu desfăşoară o activitate comercială.
22. În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2003, poate dobândi
calitatea de detectiv particular persoana care îndeplineşte una din
următoarele condiţii :
a. a obţinut avizul Inspectoratului de poliţie judeţean;
b. a obţinut avizul secţiei de poliţie de la domiciliu;
c. nu a obţinut avizul poliţiei.
23. În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2003, poate dobândi
calitatea de detectiv particular persoana care îndeplineşte una din
următoarele condiţii :
a.a promovat examenul de atestare a calităţii de detectiv particular;
b.deţine un certificat de calificare într-o altă profesie;
c. nu a promovat examenul de atestare.
24. În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2003, detectivii particulari
din statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic
European pot desfăşura activităţile specifice acestei profesii pe teritoriul
României, exclusiv în baza :
a. unei cereri a unei persoane din exteriorul spaţiului comunităţii europene;
b.unei delegaţii emise de societatea pe care o reprezintă;
c. unei cereri a persoanei interesate.
25. În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2003, calitatea de detectiv
particular încetează:
a. prin renunţare scrisă, care se depune la primăria de domiciliu;
b. prin renunţare scrisă, care se depune la Inspectoratul de Poliţie Judeţean;
c. prin renunţare scrisă, care se depune la secţia de poliţie de domiciliu.
26. În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2003, calitatea de detectiv
particular încetează:
a. când persoana în cauză nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de art.5
lit.”a,c,e” din Legea 329/2003;
b. când persoana în cauză nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de art.5
lit.”b şi d” din Legea 329/2003;
c. când persoana în cauză nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de art.5
lit.”f şi g” din Legea 329/2003.
27. În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2003, calitatea de detectiv
particular se suspendă:
a. când împotriva persoanei în cauză se pune în mişcare acţiunea penală
pentru o infracţiune săvârşită cu intenţie, în legătură cu activitatea sa de
detectiv;
b.când împotriva persoanei în cauză se pune în mişcare acţiunea penală
pentru o infracţiune săvârşită din culpă;
c. când împotriva persoanei s-a luat măsura sancţionării contravenţionale.
28. În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2003, calitatea de detectiv
particular se suspendă:
a. pe timpul cât detectivul particular se află în una dintre situaţiile prevăzute
de art.10 din Legea 329/2003;
b. pe timpul cât detectivul particular se află în una dintre situaţiile prevăzute
de art.11 din Legea 329/2003;
c. pe timpul cât detectivul particular se află în una dintre situaţiile prevăzute
de art.12 din Legea 329/2003.
29. În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2003, calitatea de detectiv
particular se suspendă:
a. în condiţiile prevăzute de art.20 şi art.23 alin.1 din Legea 329/2003;
b. în condiţiile prevăzute de art.21 şi 22 din Legea 329/2003;
c. în condiţiile prevăzute de art.24 şi 25 din Legea 329/2003.
30. În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2003, exercitarea profesiei
de detectiv particular este incompatibilă cu :
a.activitatea salarizată în cadrul altor profesii, care nu implică exerciţiul
autorităţii publice;
b.activitatea salarizată în cadrul altor profesii, care implică exerciţiul
autorităţii publice;
c. activitatea salarizată în cadrul altor profesii, care implica autorizare
speciala.
31. În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2003, exercitarea profesiei
de detectiv particular este incompatibilă cu :
a. activităţi care influenţează independenţa profesiei ori contravin bunelor
moravuri;
b.activităţi ce privesc solvabilitatea unor societati comerciale;
c. activităţi care influenţează activitatea altei societati specializata in
activitati de investigatii.
32. În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2003, exercitarea profesiei
de detectiv particular este incompatibilă cu :
a. exercitarea nemijlocită de fapte de comerţ, cu excepţia celor conforme
obiectului de activitate şi îndeplinirii atribuţiilor specifice;
b. exercitarea nemijlocită de fapte de comerţ, fără excepţie;
c.exercitarea nemijlocită de fapte de comerţ, cu excepţia celor conforme cu
cerinţele europene.
33. În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2003, detectivul particular
are următoarele obligaţii :
a. să manifeste probitate şi conştiinciozitate profesională, scopul activităţii
sale fiind aflarea adevărului în cauza pentru care a fost angajat;
b. să manifeste probitate şi conştiinciozitate profesională, scopul fiind
personal;
c. să manifeste probitate şi conştiinciozitate profesională, scopul fiind în
interesul societăţii pe care o reprezintă.
34. În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2003, detectivul particular
are următoarele obligaţii :
a. să folosească orice metode şi mijloace de investigare prin care sa- si atinga
scopul pentru care a fost angajat ;
b.să folosească metode şi mijloace de investigare prin care să nu aducă
atingere normelor de drept ori drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;
c. să folosească metode şi mijloace de investigare care pot să aducă atingere
normelor de drept ori drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, rezultatul in
astfel de cazuri neputand fi folosit in mod oficial.
35. În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2003, detectivul particular
are următoarele obligaţii :
a. să păstreze,in orice situaţie, chiar şi după încetarea calităţii de detectiv
particular, secretul profesional cu privire la actele, faptele, datele şi
împrejurările despre care a luat cunoştinţă în timpul desfăşurării activităţii;
b.să păstreze, chiar şi după încetarea calităţii de detectiv particular, secretul
profesional cu privire la actele, faptele, datele şi împrejurările despre care a
luat cunoştinţă în timpul desfăşurării activităţii, cu excepţia cazurilor expres
prevăzute de lege;
c.să păstreze, chiar şi după încetarea calităţii de detectiv particular, secretul
profesional cu privire la actele, faptele, datele şi împrejurările despre care a
luat cunoştinţă în timpul desfăşurării activităţii, cu excepţia celor comunicate
instanţelor judecătoreşti.
36. În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2003, detectivul particular
are următoarele obligaţii :
a. să uzeze de calitatea de detectiv particular, numai în interesul serviciului;
b. să uzeze de alte calitati oficiale, in cazul in care ii este solicitat de catre
clienti efectuarea unei investigaţii sub acoperire;
c. sa comunice datele din cazurile rezolvate organelor de politie, la
solicitatrea acestora.
37. În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2003, detectivului
particular îi este interzisă efectuarea de investigaţii cu privire la:
a. activitatea personalului unei societăţi comerciale;
b.activitatea personalului reprezentanţelor diplomatice;
c.activitatea personalului societăţilor pe acţiuni.
38. În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2003, detectivului
particular îi este interzisă efectuarea de investigaţii cu privire la:
a. activitatea persoanelor desfăşurată permanent ori temporar cu orice titlu
în interesul autorităţilor publice, instituţiilor sau altor persoane juridice de
interes public ori în serviciile de interes public;
b.activitatea persoanelor fizice;
c.activitatea persoanelor juridice.
39. În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2003, detectivului
particular îi este interzisă efectuarea de investigaţii cu privire la :
a. datele confidenţiale cu privire la convingerile politice, religioase, filozofice
sau sindicale şi exprimarea acestor convingeri, la orientarea sexuală,
sănătate, originea socială ori etnică a unei persoane;
b.date confidenţiale cu privire la conduita publică a unei persoane;
c.date confidenţiale cu privire la bonitatea unei societăţi comerciale.
40. În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2003, detectivului
particular îi este interzisă efectuarea de investigaţii cu privire la :
a. cauzele civile;
b. cauzele penale aflate în lucru la organele judiciare;
c.cauzele civile comerciale.
41. În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2003, detectivului
particular îi este interzisă efectuarea de investigaţii cu privire la :
a. activităţile specifice desfăşurate de instituţiile cu atribuţii în domeniul
apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale;
b. activităţile specifice desfăşurate în cadrul societăţilor comerciale;
c. activităţile specifice desfăşurate în cadrul unor fundaţii
nonguvernamentale.
42. În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2003, activitatea de
detectiv particular poate fi desfăşurată :
a. de persoanele atestate profesional;
b. de persoanele neatestate profesional, dar care au urmat cursurile unei scoli
de perfectionare in domeniu;
c.de orice persoană fizică.
43. Atestatul de detectiv particular se emite în urma unui examen de către
a.Inspectoratul General al Poliţiei Române;
b. inspectoratul de poliţie judeţean;
c. inspectoratul şcolar judeţean.
44. Care este autoritatea desemnată (conf.H.G.1349/2002) ce organizează
şi răspunde pe teritoriul României, de colectarea, transportul, distribuirea
şi protecţia corespondenţei clasificate ?
a. Ministerul Administratiei si Internelor;
b. Serviciul de Protecţie şi Pază;
c. Serviciul Român de Informaţii.
45. În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2003, atestatul de detectiv
particular se anulează dacă :
a.într-un interval de un an de la data la care a expirat termenul de
suspendare a atestatului, este săvârşită din nou una dintre faptele care atrag
măsura suspendării;
b. într-un interval de doi ani de la data la care a expirat termenul de
suspendare a atestatului este săvârşită din nou una dintre faptele care atrag
măsura suspendării;
c. într-un interval de trei ani de la data la care a expirat termenul de
suspendare a atestatului este săvârşită din nou una dintre faptele care atrag
măsura suspendării.
46. În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2003, informaţiile obţinute
în urma activităţilor desfăşurate de detectivul particular sunt destinate :
a.exclusiv clientului său;
b.partenerilor săi;
c. oricăror persoane interesate.
47. Exercitarea profesiei de detectiv particular este reglementată în mod
expres de :
a. Legea nr.329/2003;
b.Legea nr.462/2004;
c.Constituţia României.
48. Codul de procedură penală utilizează conceptul de procedură şi când
se referă la :
a. procedura despărţeniei;
b. procedura confruntării;
c. procedura cererilor privitoare la posesiune.
49. În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2003, informaţiile obţinute
de detectivul particular pot fi comunicate, la cerere, dacă acestea sunt
utile pentru aflarea adevărului:
a.societăţilor sau cabinetelor individuale de avocaţi;
b. instanţelor judecătoreşti şi Ministerului Public;
c. instituţiilor cu atribuţii în domeniul apararii nationale.
50. Cine poate participa cu rol consultativ, la lucrările comisiei de
examinare în vederea atestării ca detectiv particular (în afara membrilor
acesteia):
a. reprezentanţi anume mandataţi ai asociaţiilor profesionale de detectivi
particulari;
b. reprezentanţi ai poliţiei comunitare;
c.reprezentanţi ai administraţiei publice locale.
51. În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2003, detectivul particular
desfăşură activităţi specifice de investigare referitoare la:
a.activitatea persoanelor desfăşurată permanent sau temporar, cu orice titlu,
în interesul autorităţilor publice, instituţiilor sau altor persoane juridice de
interes public ori în serviciile de interes public;
b. conduita şi moralitatea publică a unei persoane;
c. cauzele penale aflate în lucru la organele judiciare.
52. Infracţiunea este una din instituţiile fundamentale ale dreptului penal,
alături de :
a.contravenţie;
b. sancţiune;
c. pedeapsă.
53. În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2003, controlul activităţii
specifice desfăşurate de societăţile specializate şi de cabinetele de
detectivi particulari, se efectuează de către:
a. organele de poliţie pe teritoriul de competenţă unde îşi au sediile ori
funcţionează;
b. organele de control ale administraţiei publice;
c. poliţişti anume desemnaţi de Inspectoratul General al Poliţiei Române cu
avizul Ministerului Public.
54. Capitalul social al societăţii pe acţiuni în comandită pe acţiuni, nu
poate fi mai mic de :
a. 10.000 euro;
b.25.000 euro;
c.15.000 euro.
55. Pentru realizarea obiectivului unic de activitate, societăţile
specializate şi cabinetele individuale de detectivi particulari, pot efectua :
a.activităţi de investigare, precum şi orice alte activităţi permise de lege, în
scopul soluţionării cazului;
b.percheziţii domiciliare;
c.interceptari ale convorbirilor in mediul ambiental.
56. În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2003, detectivul particular
îşi poate exercita profesia:
a. în cadrul societăţilor specializate sau al cabinetelor individuale de
detectivi particulari;
b.în cadrul societăţilor comerciale ce au ca obiect de activitate comerţul cu
amănuntul;
c. în cadrul unei instituţii de stat.
57. În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2003, detectivul particular
are următoarele obligaţii :
a.să comunice organelor de poliţie orice informaţie de interes operativ;
b.să comunice organelor statului interesate, anumite informaţii;
c. să folosească metode şi mijloace de investigare prin care să nu aducă
atingere normelor de drept ori drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti.
58. Conform dreptului la informaţie garantat de Constituţie, autorităţile
publice (potrivit competenţelor ce le revin), sunt obligate să asigure
informarea corectă a cetăţenilor cu privire la :
a. informaţii cu privire la datele personale potrivit legii;
b.informaţiile clasificate din domeniul siguranţei şi ordinii publice;
c.treburile publice.
59. Interceptările şi înregistrările pe bandă magnetică a unor convorbiri
sau comunicări, se pot efectua:
a. prin rezoluţie de către organele de cercetare penală;
b. numai cu autorizarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel;
c. prin ordonanţa procurorului, în situaţii de urgenţă, pentru o perioadă de cel
mult 48 ore.
60. Interceptările şi înregistrările pe bandă magnetică a unor convorbiri
telefonice sau comunicări, se pot efectua de către :
a.Serviciul Român de Informaţii;
b.Societăţile specializate şi cabinetele individuale de detectivi particulari;
c.Serviciul de Protecţie şi Pază.
61. În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2003, detectivului
particular îi este interzis :
a. să se doteze şi să folosească mijloace tehnice de investigare şi comunicaţii;
b. să efectueze investigaţii cu privire la activitatea personalu- lui
reprezentaţelor diplomatice şi consulare sau a organizaţiilor cu statut similar;
c. să manifeste probitate şi conştiinciozitate profesională.
62. Informaţiile clasificate, în conformitate cu prevederile Legii
nr.182/2002, sunt :
a.secrete;
b.secrete de serviciu;
c.confidenţiale.
63. În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2003, detectivul particular
nu poate desfăşura activităţi de investigare cu privire la :
a.asigurarea protecţiei împotriva scurgerii unor informaţii din sfera vieţii
private sau activităţii agenţilor economici, care doresc să păstreze
confidenţialitatea acestora;
b. conduita şi moralitatea publică a unei persoane;
c. activitatea personală desfăşurată în interesul activităţilor publice şi
instituţiilor ori altor persoane juridice de interes public.
64. Sancţiunile privative de libertate pot fi de natură :
a. comercială;
b. civilă;
c.penală.
65. În conformitate cu prevederile legale, societăţile specializate şi
cabinetele individuale de detectivi particulari, au obligaţia :
a.să se afilieze în asociaţii profesionale;
b. să angajeze şi să folosească pentru activităţi specifice de investigaţii,
numai persoanele care au calitatea de detectiv particular;
c. să comunice datele şi informaţiile obţinute în procesul activităţilor de
investigaţii, tuturor instituţiile publice interesate.
66. Sesizarea organelor de urmărire penală se face prin :
a.petiţie;
b.reclamaţie;
c.plângere.
67. Printre principiile muncii de investigare sunt:
a.principiul legalităţii;
b. principiul universalităţii;
c.principiul teritorialităţii.
68. În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2003, condiţiile în care
încetează activitatea de detectiv particular sunt următoarele :
a. prin renunţare scrisă, depusă la organele competente;
b. când împotriva persoanei în cauză s-a pus în mişcare acţiunea penală;
c. – când persoana în cauză a împlinit vârsta de 70 de ani.
69. În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2003, exercitarea profesiei
de detectiv particular este incompatibilă cu:
a. activitatea salarizată în cadrul altor profesii care implică exerciţiul
autorităţii publice;
b.activităţi remunerate în cadrul unor firme de pază şi protecţie;
c.activităţi cu caracter didactic în cadrul unor unităţi de învăţământ.
70. În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2003, principiile etice care
trebuiesc respectate de detectivul particular:
a. dreptul persoanei la viaţă şi integritate fizică şi psihică;
b.păstrarea secretului profesional, chiar şi după încetarea calităţii de detectiv
particular;
c. libertatea şi siguranţa persoanei.
71. Dreptul la apărare este garantat de :
a. Codul Penal;
b.Constituţia României;
c. Legea nr.51/1995.
72. Percheziţia corporală poate fi dispusă de :
a.organul de urmărire penală;
b. organul de urmărire penală, numai în cazuri flagrante;
c.numai de judecător, indiferent de situaţie.
73. Pentru realizarea obiectului unic de activitate, societăţile specializate
şi cabinetele individuale de detectivi particulari, pot efectua :
a. percheziţii domiciliare;
b. consultanţă juridică;
c. activităţi de investigare.
74. Actul constitutiv al societăţii de detectivi particulari, are ca obiect de
activitate :
a. oricare activitate prevăzută în nomenclatorul de la Oficiul Registrul
Comerţului;
b.oricare altă activitate, cu excepţia celor care implică acte de comerţ;
c. obiect unic de activitate în materie de detectiv particular.
75. Printre condiţiile ce trebuie îndeplinite ca o persoană să poată dobândi
calitatea de detectiv particular, în conformitate cu prevederile Legii
nr.329/2003, sunt:
a. a satisfăcut stagiul militar;
b. este absolvent al unei şcoli postliceale de detectivi autorizate şi acreditate
de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului si Sportului.
c. posedă cunoştinţe teoretice şi deprinderi practice necesare acestei
activităţi.
76. Printre condiţiile ce trebuie îndeplinite ca o persoană să poată dobândi
calitatea de detectiv particular, în conformitate cu prevederile Legii
nr.329/2003, sunt :
a. să nu desfăşoare o activitate care să implice activitatea publică a statului;
b. este absolvent al unui curs de specialitate;
c.posedă cunoştinţe teoretice şi practice.
77. Printre condiţiile ce trebuie îndeplinite ca o persoană să poată dobândi
calitatea de detectiv particular, în conformitate cu prevederile Legii
nr.329/2003, sunt :
a.este absolventă a unei şcoli de specialitate;
b. este aptă din punct de vedere medical;
c.posedă cunoştinţe teoretice şi practice în domeniu.
78. Printre condiţiile ce trebuie îndeplinite ca o persoană să poată dobândi
calitatea de detectiv particular, în conformitate cu prevederile Legii
nr.329/2003, sunt :
a.să nu fi fost condamnată pentru infracţiuni săvârşite din culpă;
b.să fi satisfăcut stagiul militar;
c.să nu fi fost condamnată pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie.
79. Printre condiţiile ce trebuie îndeplinite ca o persoană să poată dobândi
calitatea de detectiv particular, în conformitate cu prevederile Legii
nr.329/2003, sunt :
a. să posede studii superioare;
b. să posede studii medii;
c. să posede cursuri de specialitate.
80. Printre condiţiile ce trebuie îndeplinite ca o persoană să poată dobândi
calitatea de detectiv particular, în conformitate cu prevederile Legii
nr.329/2003, sunt :
a.să fi fost poliţist ori lucrător în cadrul unor instituţii publice cu atribuţii în
domeniul apărării, ordinii publice sau siguranţei naţionale;
b. să fi satisfăcut stagiul militar;
c. să nu fi fost condamnat.
81. Printre condiţiile ce trebuie îndeplinite ca o persoană să poată dobândi
calitatea de detectiv particular, în conformitate cu prevederile Legii
nr.329/2003, sunt :
a.are cetăţenia română sau a uneia dintre statele membre ale Uniunii
Europene, ori ale Spaţiului Economic European;
b.are cetăţenia uneia dintre fostele state C.S.I.;
c.are cetăţenie americană.
82. Scopul supravegherii fizice constă în :
a.stabilirea activităţii subiecţilor şi a legăturilor de interes ale acestora;
b.identificarea de mijloace de probă în anchete penale aflate în lucru la
organele judiciare;
c.obţinerea unor date cu privire la convingerile politice, religioase ori
sindicale.
83. În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2003, detectivului
particular îi este interzisă efectuarea de investigaţii cu privire la :
a. cauzele penale aflate în lucru la organele judiciare;
b. activitatea personalului societăţilor comerciale;
c. persoanele dispărute de la domiciliu.
84. În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2003, datele şi informaţiile
obţinute de către detectivul particular pot fi comunicate la cererea :
a. organelor judiciare;
b. instanţelor judecătoreşti;
c. membrilor familiei investigate.
85. Conform normelor de aplicare a legii 329/2003 privind modul de
eliberare a legitimaţiei de detectiv particular, aceasta se eliberează de
către :
a. unitatea de poliţie de la domiciliul detectivului;
b. de societăţile specializate sau cabinetul individual de detectivi particulari
unde detectivul s-a încadrat;
c.detectivul îşi procură (confecţionează) singur legitimaţia.
86. Legitimaţia de serviciu se predă în următoarele condiţii :
a. la cererea organului de poliţie;
b.odată cu încetarea activităţii la societatea specializată sau cabinetul
individual de detectiv;
c.niciodată.
87. În cazul în care detectivul particular pierde, distruge sau deteriorează
legitimaţia de serviciu, este obligat să sesizeze :
a. unitatea de poliţie de domiciliu;
b. unitatea de poliţie pe raza căreia s-a înregistrat evenimentul;
c. Inspectoratul General al Poliţiei Române.
88. În cazul furtului legitimaţiei de detectiv particular, societatea
specializată/cabinetul individual de detectiv, trebuie să :
a. opereze menţiunile ce se impun în Registrul de Evidenţă;
b.să publice într-un cotidian de circulaţie naţională, de înlocuire a
documentului şi operează menţiunile ce se impun în registrul de evidenţe;
c. emită o altă legitimaţie.
89. În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2003, examenul pentru
obţinerea atestatului de detectiv particular constă în :
a. probă scrisă;
b. probă scrisă eliminatorie şi interviu;
c.probă sportivă.
90. Documentele care atestă studiile eliberate în străinătate la examenul
de dobândire a calităţii de detectiv particular, trebuie recunoscute de :
a. Ministerul Administratiei si Internelor;
b. Serviciul Român de Informaţii;
c. Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului si Sportului.
91. Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului
Economic European dobândesc calitatea de detectiv particular pe teritoriul
României :
a.prin recunoaşterea de către D.G.P.M.B. a certificatului de calificare în
această profesie sau a atestatului similar eliberat într-unul dintre statele
membre ale UE sau ale spaţiului Economic European;
b. prin recunoaştere de către I.G.P.R. a certificatului de calificare în această
profesie sau a atestatului similar eliberat într-unul dintre statele membre ale
UE sau ale spaţiului Economic European;
c. prin recunoaştere de către cea mai apropiată unitate de poliţie a
certificatului de calificare în această profesie sau a atestatului similar eliberat
într-unul dintre statele membre ale UE sau ale spaţiului Economic European.
92. Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului
Economic European dobândesc calitatea de detectiv particular pe teritoriul
României :
a. prin depunerea unor documente de sănătate;
b. prin promovarea examenului de atestare a calităţii de detectiv particular;
c. prin depunerea unor documente de studii eliberate în statele de
provenienţă.
93. Examenul pentru dobândirea calităţii de detectiv particular se susţine
conform prevederilor Legii nr. 329/2003 :
a. anual;
b. lunar;
c. trimestrial.
94. Conform H.G.1666/2004 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii
nr.329/2003, detectivilor particulari, precum şi societăţilor specializate
/cabinetelor individuale, le este interzis :
a. să organizeze cursuri şi alte activităţi de pregătire fizică şi profesională;
b. să intercepteze convorbiri sau comunicări efectuate prin telefon, telegraf,
fax, reţele electronice ori alte mijloace de transmitere de voce;
c. să se doteze cu mijloace tehnice.
95. Conform H.G.1666/2004 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii
nr.329/2003, detectivilor particulari, precum şi societăţilor specializate
/cabinetelor individuale, le este interzis :
a. interceptarea, sustragerea, distrugerea, reţinerea sau deschiderea fără
drept a unei corespondenţe ori a altor trimiteri poştale adresate unei
persoane;
b. să se doteze cu mijloace tehnice de comunicaţii;
c. să organizeze cursuri de pregătire profesională pentru personalul propriu.
96. Conform H.G.1666/2004 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii
nr.329/2003, detectivilor particulari precum şi societăţilor specializate
/cabinetelor individuale, le este interzis:
a. interceptarea comunicaţiilor ambientale în spaţiu privat;
b. să încheie convenţii de colaborare între societăţi similare;
c. să organizeze cursuri de pregătire profesională cu personalul propriu.
97. Conform H.G.1666/2004 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii
nr.329/2003, detectivilor particulari precum şi societăţilor specializate
/cabinetelor individuale, le este interzis :
a. supravegherea foto-video prin amplasarea de mijloace tehnice în spaţii
publice;
b. supravegherea foto-video prin amplasarea de mijloace tehnice în spaţii
private;
c supravegherea foto-video prin filmarea directa de catre detectivul
perticular in locuri publice.
98. Conform prevederilor Legii nr. 329/2003, licenţa de funcţionare a unei
societăţi specializate sau cabinet individual de detectiv particular se emite
de către :
a. inspectoratul de poliţie judeţean;
b. Inspectoratul General al Poliţiei Române;
c. Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti.
99. Societăţile specializate şi cabinetele individuale de detectivi
particulari, au următoarele drepturi conform H.G 1666/2004:
a. să organizeze cursuri şi activităţi de pregătire profesională şi fizică,
specifice pentru perfecţionarea pregătirii personalului propriu;
b.să organizeze cursuri şi activităţi de pregătire profesională şi fizică,
specifice pentru perfecţionarea pregătirii altor societăţi similare;
c.să organizeze cursuri şi activităţi de pregătire profesională pentru toţi
detectivii interesaţi.
100. În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2003, controlul
societăţilor de specialitate/cabinetelor individuale de detectivi particulari,
se face :
a. o dată la 3 ani;
b. o dată la 2 ani;
c.o dată la 1 an.
101. În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2003, controlul
societăţilor de specialitate/cabinetelor individuale de detectivi particulari,
se face şi când sunt sesizări, respectiv:
a. trimestrial;
b. ori de câte ori sunt sesizări;
c. lunar.

Examenele se vor desfăşura după cum urmează:
1. Testul grilă va cuprinde un număr de 18 întrebări, dintre cele
menţionate mai sus, evaluate cu 0,5 puncte fiecare, iar un punct se
acordă din oficiu. Nota minimă de promovare a testului este 5 (cinci).
2. Candidaţii care au promovat testul grilă vor susţine proba a doua,
respectiv interviul, care va cuprinde întrebări pe linie specifică activităţii
de detectiv particular şi întrebări cu caracter general.
3. Candidaţii care nu promovează testul grilă, care are caracter
eliminatoriu, nu vor mai susţine interviul.
4. Cei care nu au promovat examenul, pot face contestaţie, iar o
comisie înfiinţată conform prevederilor Legii nr. 329/2003, va reanaliza
lucrarea şi în termen de 3 (trei) zile va comunica rezultatul.
5. Candidaţii declaraţi respinşi pot susţine examenul de atestare ca
detectiv particular în sesiunile următoare, organizate trimestrial de
Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti.

Sursa: Politia Romana

3 COMENTARII

 1. 59. Interceptările şi înregistrările pe bandă magnetică a unor convorbiri
  sau comunicări, se pot efectua:
  a. prin rezoluţie de către organele de cercetare penală;
  b. numai cu autorizarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel;
  c. prin ordonanţa procurorului, în situaţii de urgenţă, pentru o perioadă de cel
  mult 48 ore.
  Intrebarea cu numarul 59 din lista de intrebari pentru testarea la examenul de obtinere a atestatului de detectiv particular, prezentata anterior, contine 3 raspunsuri gresite. Corect ar fi “Interceptările şi înregistrările pe bandă magnetică a unor convorbiri
  sau comunicări, se pot efectua pe baza mandatului emis de judecator”

 2. Legea 329/2003, Art. 6. – Pentru susţinerea examenului de atestare a calităţii de detectiv particular, cei interesaţi trebuie să depună la inspectoratele de poliţie judeţene sau, după caz, la Direcţia generală de poliţie a municipiului Bucureşti, următoarele acte:
  a) cerere;
  b) curriculum-vitae;
  c) actul de stare civilă, copie legalizată;
  d) actul de studii, copie legalizată;
  e) actul de absolvire a unui curs de specialitate, în copie legalizată;
  f) certificate medicale şi de testare psihologică eliberate de către o unitate sanitară specializată, respectiv, de un laborator autorizat;
  g) certificat de cazier judiciar;
  h) declaraţie din care să rezulte că nu se află în situaţia prevăzută la art. 5 lit. e);
  i) dovada achitării tarifului pentru susţinerea examenului de atestare a cunoştinţelor, stabilit în conformitate cu dispoziţiile legale.

 3. Pentru Cursul de specialitate şi pregătire în vederea susţinerii examenului de atestare profesională – relaţii şi informaţii puteţi găsi şi pe site-ul Scolii de detectivi particulari „CONFIDENT”.

  Colectia INTERFERENTE DETECTIVISTICE:
  Vol. I – Cerinte legale
  Vol. II – Activitatea informativa
  Vol. III – Activitatea investigativa
  Vol. IV – Filajul
  Vol. V – Managementul agentiei
  Relatii la: www. detectiviparticulari. info

LĂSAȚI UN MESAJ


7 + 3 =