Intrebari ce sunt incluse in testele grila pentru examenul de dobandire a calitatii de detectiv particular

0
6591

1.Detectivul particular este persoana atestata în conditiile legii :
a. 182/2004;
b. 329/2003;
c. 200/2004.
2. În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2003, detectivul
particular este persoana atestata care desfasoara activitati specifice de
investigare, referitoare la :
a.activitatea consulara a statelor care au ambasade pe teritoriul
României;
b.conduita si moralitatea publica a unei persoane;
c.cauzele penale aflate în lucru la organele judiciare.
3. În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2003, detectivul
particular este persoana atestata care desfasoara activitati specifice de
investigare, referitoare la :
a. activitatea persoanelor desfasurata permanent ori temporar, cu orice
titlu, în interesul autoritatilor publice, institutiilor sau altor persoane
juridice de interes public ori în serviciile de interes public;
b. cauzele penale aflate în lucru la organele judiciare;
c. date privind solvabilitatea ori seriozitatea unei persoane fizice sau
juridice, potentiala partenera într-o afacere.
4. În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2003, detectivul
particular este persoana atestata care desfasoara activitati specifice de
investigare, referitoare la :
a.bunurile care fac obiectul unor litigii de natura civila sau penala
înstrăinate, în scopul prejudicierii intereselor unei parti în proces;
b.activitatile specifice desfasurate de institutiile cu atributii în domeniul
apararii, ordinii publice si sigurantei nationale;
2
c.activitatea consulara a statelor care au ambasade pe teritoriul
României.
5. În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2003, detectivul
particular este persoana atestata care desfasoara activitati specifice de
investigare referitoare la :
a. asigurarea protectiei împotriva scurgerii unor informatii din sfera vietii
private sau a activitatii operatorilor economici care doresc sa pastreze
confidentialitatea acestora;
b. cauzele penale aflate în lucru la organele judiciare;
c.activitatile specifice desfasurate de institutiile cu atributii în domeniul
apararii, ordinii publice si sigurantei nationale.
6. În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2003, detectivul
particular își poate desfasura activitatea :
a. în cadrul asociatilor profesionale;
b. în cadrul cabinetelor individuale înființate conform legislatiei
comerciale si care functioneaza în baza licentei eliberate de Inspectoratul
General al Politiei Române;
c. în cadrul institutiilor publice.
7. În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2003, detectivul
particular își poate desfasura activitatea:
a. în cadrul societatilor specializate înființate conform legislatiei
comerciale si care functioneaza în baza licentei eliberate de Inspectoratul
General al Politiei Române;
b. în cadrul asociatiilor profesionale;
c. în cadrul societatilor comerciale.
8. Conform Normelor de aplicare a Legii nr. 329/2003,detectivul
particular poate comunica rezultatul verificarilor si investigatiilor
numai :
a. clientului care a solicitat investigatia;
b. institutiilor statului interesate;
c. societatilor comerciale pe actiuni interesate.
9. În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2003, obiectul de
activitate al societatilor specializate si a cabinetelor individuale de
detectivi particulari este :
a. principal;
b.unic;
3
c. secundar.
10. În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2003, conducatorii
executivi ai societatilor specializate de detectivi particulari, trebuie sa
fie :
a. absolventi ai facultatii de drept;
b. angajati ai unor unitati din cadrul sistemului de aparare;
c. fosti angajati ai unor unitati din cadrul sistemului de aparare, care sa fi
detinut grad de subofiter.
11. În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2003, conducatorii
executivi ai societatilor specializate de detectivi particulari, trebuie sa
fie:
a. maistri militari din cadrul M.Ap.N.;
b. subofiteri ai M.A.I.;
c. absolventi ai unei scoli de detectivi autorizate si acreditate de catre
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
12. În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2003, conducatorii
executivi ai societatilor specializate de detectivi particulari, trebuie:
a.sa fi îndeplinit functia de politist ori lucrator în cadrul unei institutii
publice cu atributii în domeniul ordinii publice sau sigurantei nationale cu
grad de ofiter;
b. sa fi fost politist ori lucrator în cadrul unei institutii publice;
c. sa fi fost subofiter sau maistru militar în cadrul unei institutii publice.
13. În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2003, asociatii sau
actionarii, persoane fizice, ale societatilor specializate de detectivi
particulari nu trebuie sa fie :
a. condamnati pentru infractiuni săvârșite cu intentie;
b. condamnati pentru infractiuni săvârșite din culpa;
c. in curs de cercetare penala.
14. În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2003, în activitatea
desfasurata detectivul particular se supune:
a. legii;
b.societatilor comerciale;
c. persoanelor fizice autorizate.
15. În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2003, în activitatea
desfasurata detectivul particular se supune:
4
a. societatilor comerciale;
b. institutiilor publice
c. statutului societatii specializate sau al cabinetului individual de
detectivi particulari.
16. Conform H.G. nr. 1666/2004 privind Normele de aplicare a a Legii
nr.329/2003, detectivul angajat la societati specializate este obligat sa
comunice rezultatul investigatiilor:
a.societatilor pe actiuni în comandita simpla;
b. directorului executiv al societatii unde își desfasoara activitatea;
c. direct persoanei care a solicitat efectuarea investigatiilor.
17. În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2003,poate dobândi
calitatea de detectiv particular persoana care îndeplinește una din
urmatoarele conditii :
a. poseda cel putin studii medii si este absolventa a unei scoli postliceale
de detectivi particulari;
b. poseda cel putin studii medii;
c. poseda studii gimnaziale.
18. În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2003, poate dobândi
calitatea de detectiv particular persoana care îndeplinește una din
urmatoarele conditii :
a. a îndeplinit functia de politist ori lucrator în cadrul unor institutii
publice cu atributii în domeniul apararii, ordinii publice sau sigurantei
nationale;
b. îndeplinit functia de lucrator comercial;
c. a îndeplinit functia de agent de paza în cadrul unei firme specializate.
19. În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2003,poate dobândi
calitatea de detectiv particular persoana care îndeplinește una din
urmatoarele conditii :
a.este absolventa a unui liceu de specialitate;
b.este absolventa a unei scoli de specializare si perfectionare a fortei de
munca;
c. este absolventa a unei institutii de învățământ superior.
20. În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2003,poate dobândi
calitatea de detectiv particular persoana care îndeplinește una din
urmatoarele conditii :
a. este inapta din punct de vedere medical;
5
b. este apta din punct de vedere medical;
c. este apta partial din punct de vedere medical.
21. În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2003, poate dobândi
calitatea de detectiv particular persoana care îndeplinește una din
urmatoarele conditii :
a. nu desfasoara activitati in cadrul unei firme de paza;
b. nu desfasoara o activitate care implica exercitiul autoritatii publice;
c. nu desfasoara o activitate comerciala.
22. În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2003, poate dobândi
calitatea de detectiv particular persoana care îndeplinește una din
urmatoarele conditii :
a. a obtinut avizul Inspectoratului de politie judetean;
b. a obtinut avizul sectiei de politie de la domiciliu;
c. nu a obtinut avizul politiei.
23. În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2003, poate dobândi
calitatea de detectiv particular persoana care îndeplinește una din
urmatoarele conditii :
a.a promovat examenul de atestare a calitatii de detectiv particular;
b.detine un certificat de calificare într-o alta profesie;
c. nu a promovat examenul de atestare.
24. În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2003, detectivii
particulari din statele membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului
Economic European pot desfasura activitatile specifice acestei profesii
pe teritoriul României, exclusiv în baza :
a. unei cereri a unei persoane din exteriorul spatiului comunitatii
europene;
b.unei delegatii emise de societatea pe care o reprezinta;
c. unei cereri a persoanei interesate.
25. În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2003, calitatea de
detectiv particular încetează:
a. prin renuntare scrisa, care se depune la primaria de domiciliu;
b. prin renuntare scrisa, care se depune la Inspectoratul de Politie
Judetean;
c. prin renuntare scrisa, care se depune la sectia de politie de domiciliu.
6
26. În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2003, calitatea de
detectiv particular încetează:
a. când persoana în cauza nu mai îndeplinește conditiile prevazute de
art.5 lit.”a,c,e” din Legea 329/2003;
b. când persoana în cauza nu mai îndeplinește conditiile prevazute de
art.5 lit.”b si d” din Legea 329/2003;
c. când persoana în cauza nu mai îndeplinește conditiile prevazute de
art.5 lit.”f si g” din Legea 329/2003.
27. În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2003, calitatea de
detectiv particular se suspenda:
a. când împotriva persoanei în cauza se pune în miscare actiunea penala
pentru o infractiune săvârșită cu intentie, în legatura cu activitatea sa de
detectiv;
b.când împotriva persoanei în cauza se pune în miscare actiunea penala
pentru o infractiune săvârșită din culpa;
c. când împotriva persoanei s-a luat masura sanctionarii contraventionale.
28. În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2003, calitatea de
detectiv particular se suspenda:
a. pe timpul cât detectivul particular se afla în una dintre situatiile
prevazute de art. 10 din Legea 329/2003;
b. pe timpul cât detectivul particular se afla în una dintre situatiile
prevazute de art. 11 din Legea 329/2003;
c. pe timpul cât detectivul particular se afla în una dintre situatiile
prevazute de art. 12 din Legea 329/2003.
29. În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2003, calitatea de
detectiv particular se suspenda:
a. în conditiile prevazute de art. 20 si art. 23 alin. 1 din Legea 329/2003;
b. în conditiile prevazute de art. 21 si 22 din Legea 329/2003;
c. în conditiile prevazute de art. 24 si 25 din Legea 329/2003.
30. În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2003, exercitarea
profesiei de detectiv particular este incompatibila cu :
a.activitatea salarizata în cadrul altor profesii, care nu implica exercitiul
autoritatii publice;
b.activitatea salarizata în cadrul altor profesii, care implica exercitiul
autoritatii publice;
c. activitatea salarizata în cadrul altor profesii, care implica autorizare
speciala.
7
31. În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2003, exercitarea
profesiei de detectiv particular este incompatibila cu :
a. activitati care influenteaza independenta profesiei ori contravin
bunelor moravuri;
b.activitati ce privesc solvabilitatea unor societati comerciale;
c. activitati care influenteaza activitatea altei societati specializata in
activitati de investigatii.
32. În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2003, exercitarea
profesiei de detectiv particular este incompatibila cu :
a. exercitarea nemijlocita de fapte de comert, cu exceptia celor
conforme obiectului de activitate si îndeplinirii atributiilor specifice;
b. exercitarea nemijlocita de fapte de comert, fara exceptie;
c.exercitarea nemijlocita de fapte de comert, cu exceptia celor conforme
cu cerintele europene.
33. În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2003, detectivul
particular are urmatoarele obligatii :
a. sa manifeste probitate si constiinciozitate profesionala, scopul
activitatii sale fiind aflarea adevarului în cauza pentru care a fost
angajat;
b. sa manifeste probitate si constiinciozitate profesionala, scopul fiind
personal;
c. sa manifeste probitate si constiinciozitate profesionala, scopul fiind în
interesul societatii pe care o reprezinta.
34. În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2003, detectivul
particular are urmatoarele obligatii :
a. sa foloseasca orice metode si mijloace de investigare prin care sa- si
atinga scopul pentru care a fost angajat ;
b.sa foloseasca metode si mijloace de investigare prin care sa nu aduca
atingere normelor de drept ori drepturilor si libertatilor cetatenesti;
c. sa foloseasca metode si mijloace de investigare care pot sa aduca
atingere normelor de drept ori drepturilor si libertatilor cetatenesti,
rezultatul in astfel de cazuri neputand fi folosit in mod oficial.
35. În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2003, detectivul
particular are urmatoarele obligatii :
a. sa pastreze,in orice situatie, chiar si dupa încetarea calitatii de
detectiv particular, secretul profesional cu privire la actele, faptele,
8
datele si împrejurările despre care a luat cunostinta în timpul desfasurarii
activitatii;
b.sa pastreze, chiar si dupa încetarea calitatii de detectiv particular,
secretul profesional cu privire la actele, faptele, datele si împrejurările
despre care a luat cunostinta în timpul desfasurarii activitatii, cu exceptia
cazurilor expres prevazute de lege;
c.sa pastreze, chiar si dupa încetarea calitatii de detectiv particular,
secretul profesional cu privire la actele, faptele, datele si împrejurările
despre care a luat cunostinta în timpul desfasurarii activitatii, cu exceptia
celor comunicate instantelor judecatoresti.
36. În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2003, detectivul
particular are urmatoarele obligatii :
a. sa uzeze de calitatea de detectiv particular, numai în interesul
serviciului;
b. sa uzeze de alte calitati oficiale, in cazul in care ii este solicitat de
catre clienti efectuarea unei investigatii sub acoperire;
c.sa comunice datele din cazurile rezolvate organelor de politie, la
solicitarea acestora.
37. În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2003, detectivului
particular îi este interzisa efectuarea de investigatii cu privire la:
a. activitatea personalului unei societati comerciale;
b.activitatea personalului reprezentantelor diplomatice;
c.activitatea personalului societatilor pe actiuni.
38. În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2003, detectivului
particular îi este interzisa efectuarea de investigatii cu privire la:
a. activitatea persoanelor desfasurata permanent ori temporar cu orice
titlu în interesul autoritatilor publice, institutiilor sau altor persoane
juridice de interes public ori în serviciile de interes public;
b.activitatea persoanelor fizice;
c.activitatea persoanelor juridice.
39. În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2003, detectivului
particular îi este interzisa efectuarea de investigatii cu privire la :
a. datele confidentiale cu privire la convingerile politice, religioase,
filozofice sau sindicale si exprimarea acestor convingeri, la orientarea
sexuala, sanatate, originea sociala ori etnica a unei persoane;
b.date confidentiale cu privire la conduita publica a unei persoane;
c.date confidentiale cu privire la bonitatea unei societati comerciale.
9
40. În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2003, detectivului
particular îi este interzisa efectuarea de investigatii cu privire la :
a. cauzele civile;
b. cauzele penale aflate în lucru la organele judiciare;
c.cauzele civile comerciale.
41. În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2003, detectivului
particular îi este interzisa efectuarea de investigatii cu privire la :
a. activitatile specifice desfasurate de institutiile cu atributii în domeniul
apararii, ordinii publice si sigurantei nationale;
b. activitatile specifice desfasurate în cadrul societatilor comerciale;
c. activitatile specifice desfasurate în cadrul unor fundatii
nonguvernamentale.
42. În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2003, activitatea de
detectiv particular poate fi desfasurata :
a. de persoanele atestate profesional;
b. de persoanele neatestate profesional, dar care au urmat cursurile unei
scoli de perfectionare in domeniu;
c.de orice persoana fizica.
43. Atestatul de detectiv particular se emite în urma unui examen de
catre :
a.Inspectoratul General al Politiei Române;
b. inspectoratul de politie judetean;
c. inspectoratul scolar judetean.
44. Care este autoritatea desemnata (conf. H.G. 1349/2002) ce
organizeaza si raspunde pe teritoriul României, de colectarea,
transportul, distribuirea si protectia corespondentei clasificate ?
a. Ministerul Administratiei si Internelor;
b. Serviciul de Protectie si Paza;
c. Serviciul Român de Informatii.
45. În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2003, atestatul de
detectiv particular se anuleaza daca :
a.într-un interval de un an de la data la care a expirat termenul de
suspendare a atestatului, este săvârșită din nou una dintre faptele care
atrag masura suspendarii;
10
b. într-un interval de doi ani de la data la care a expirat termenul de
suspendare a atestatului este săvârșită din nou una dintre faptele care
atrag masura suspendarii;
c. într-un interval de trei ani de la data la care a expirat termenul
de suspendare a atestatului este săvârșită din nou una dintre faptele care
atrag masura suspendarii.
46. În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2003, informatiile
obtinute în urma activitatilor desfasurate de detectivul particular sunt
destinate :
a.exclusiv clientului sau;
b.partenerilor sai;
c. oricaror persoane interesate.
47. Exercitarea profesiei de detectiv particular este reglementata în
mod expres de :
a. Legea nr.329/2003;
b.Legea nr. 462/2004;
c.Constitutia României.
48. Codul de procedura penala utilizeaza conceptul de procedura si
când se refera la :
a. procedura desparteniei;
b. procedura confruntarii;
c. procedura cererilor privitoare la posesiune.
49. În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2003, informatiile
obtinute de detectivul particular pot fi comunicate, la cerere, daca
acestea sunt utile pentru aflarea adevarului:
a.societatilor sau cabinetelor individuale de avocati;
b. instantelor judecatoresti si Ministerului Public;
c. institutiilor cu atributii în domeniul apararii nationale.
50. Cine poate participa cu rol consultativ, la lucrarile comisiei de
examinare în vederea atestarii ca detectiv particular (în afara
membrilor acesteia):
a. reprezentanti anume mandatati ai asociatiilor profesionale de detectivi
particulari;
b. reprezentanti ai politiei comunitare;
c.reprezentanti ai administratiei publice locale.
11
51. În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2003, detectivul
particular desfasura activitati specifice de investigare referitoare la:
a.activitatea persoanelor desfasurata permanent sau temporar, cu orice
titlu, în interesul autoritatilor publice, institutiilor sau altor persoane
juridice de interes public ori în serviciile de interes public;
b. conduita si moralitatea publica a unei persoane;
c. cauzele penale aflate în lucru la organele judiciare.
52. Infractiunea este una din institutiile fundamentale ale dreptului
penal, alaturi de :
a.contraventie;
b. sanctiune;
c. pedeapsa.
53. În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2003, controlul
activitatii specifice desfasurate de societatile specializate si de
cabinetele de detectivi particulari, se efectueaza de catre:
a. organele de politie pe teritoriul de competenta unde își au sediile ori
functioneaza;
b. organele de control ale administratiei publice;
c. politisti anume desemnati de Inspectoratul General al Politiei Române
cu avizul Ministerului Public.
54. Capitalul social al societatii pe actiuni în comandita pe actiuni, nu
poate fi mai mic de :
a. 10.000 euro;
b.25.000 euro;
c.15.000 euro.
55. Pentru realizarea obiectivului unic de activitate, societatile
specializate si cabinetele individuale de detectivi particulari, pot
efectua :
a.activitati de investigare, precum si orice alte activitati permise de lege,
în scopul solutionarii cazului;
b.perchezitii domiciliare;
c.interceptari ale convorbirilor in mediul ambiental.
56. În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2003, detectivul
particular își poate exercita profesia:
a. în cadrul societatilor specializate sau al cabinetelor individuale de
detectivi particulari;
12
b.în cadrul societatilor comerciale ce au ca obiect de activitate comertul
cu amanuntul;
c. în cadrul unei institutii de stat.
57. În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2003, detectivul
particular are urmatoarele obligatii :
a.sa comunice organelor de politie orice informatie de interes operativ;
b.sa comunice organelor statului interesate, anumite informatii;
c. sa foloseasca metode si mijloace de investigare prin care sa nu aduca
atingere normelor de drept ori drepturilor si libertatilor cetatenesti.
58. Conform dreptului la informatie garantat de Constitutie,
autoritatile publice (potrivit competentelor ce le revin), sunt obligate
sa asigure informarea corecta a cetatenilor cu privire la :
a. informatii cu privire la datele personale potrivit legii;
b.informatiile clasificate din domeniul sigurantei si ordinii publice;
c.treburile publice.
59. Interceptarile si înregistrările pe banda magnetica a unor
convorbiri sau comunicari, se pot efectua:
a. prin rezolutie de catre organele de cercetare penala;
b. numai cu autorizarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel;
c. prin ordonanta procurorului, în situatii de urgenta, pentru o perioada
de cel mult 48 ore.
60. Interceptarile si înregistrările pe banda magnetica a unor
convorbiri telefonice sau comunicari, se pot efectua de catre :
a.Serviciul Român de Informatii;
b.Societatile specializate si cabinetele individuale de detectivi
particulari;
c.Serviciul de Protectie si Paza.
61. În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2003, detectivului
particular îi este interzis :
a. sa se doteze si sa foloseasca mijloace tehnice de investigare si
comunicatii;
b. sa efectueze investigatii cu privire la activitatea personalu- lui
reprezentatelor diplomatice si consulare sau a organizatiilor cu statut
similar;
c. sa manifeste probitate si constiinciozitate profesionala.
13
62. Informatiile clasificate, în conformitate cu prevederile Legii
nr.182/2002, sunt :
a.secrete;
b.secrete de serviciu;
c.confidentiale.
63. În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2003, detectivul
particular nu poate desfasura activitati de investigare cu privire la :
a.asigurarea protectiei împotriva scurgerii unor informatii din sfera vietii
private sau activitatii agentilor economici, care doresc sa pastreze
confidentialitatea acestora;
b. conduita si moralitatea publica a unei persoane;
c. activitatea personala desfasurata în interesul activitatilor publice si
institutiilor ori altor persoane juridice de interes public.
64. Sanctiunile privative de libertate pot fi de natura :
a. comerciala;
b. civila;
c.penala.
65. În conformitate cu prevederile legale, societatile specializate si
cabinetele individuale de detectivi particulari, au obligatia :
a.sa se afilieze în asociatii profesionale;
b. sa angajeze si sa foloseasca pentru activitati specifice de investigatii,
numai persoanele care au calitatea de detectiv particular;
c. sa comunice datele si informatiile obtinute în procesul activitatilor de
investigatii, tuturor institutiile publice interesate.
66. Sesizarea organelor de urmarire penala se face prin :
a.petitie;
b.reclamatie;
c.plângere.
67. Printre principiile muncii de investigare sunt:
a.principiul legalitatii;
b. principiul universalitatii;
c.principiul teritorialitatii.
68. În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2003, conditiile în care
încetează activitatea de detectiv particular sunt urmatoarele :
a. prin renuntare scrisa, depusa la organele competente;
14
b. când împotriva persoanei în cauza s-a pus în miscare actiunea penala;
c. – când persoana în cauza a împlinit vârsta de 70 de ani.
69. În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2003, exercitarea
profesiei de detectiv particular este incompatibila cu:
a. activitatea salarizata în cadrul altor profesii care implica exercitiul
autoritatii publice;
b.activitati remunerate în cadrul unor firme de paza si protectie;
c.activitati cu caracter didactic în cadrul unor unitati de învățământ.
70. În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2003, principiile etice
care trebuiesc respectate de detectivul particular:
a. dreptul persoanei la viata si integritate fizica si psihica;
b.pastrarea secretului profesional, chiar si dupa încetarea calitatii de
detectiv particular;
c. libertatea si siguranta persoanei.
71. Dreptul la aparare este garantat de :
a. Codul Penal;
b.Constitutia României;
c. Legea nr. 51/1995.
72. Perchezitia corporala poate fi dispusa de :
a.organul de urmarire penala;
b. organul de urmarire penala, numai în cazuri flagrante;
c.numai de judecator, indiferent de situatie.
73. Pentru realizarea obiectului unic de activitate, societatile
specializate si cabinetele individuale de detectivi particulari, pot
efectua :
a. perchezitii domiciliare;
b. consultanta juridica;
c. activitati de investigare.
74. Actul constitutiv al societatii de detectivi particulari, are ca obiect
de activitate :
a. oricare activitate prevazuta în nomenclatorul de la Oficiul Registrul
Comertului;
b.oricare alta activitate, cu exceptia celor care implica acte de comert;
c. obiect unic de activitate în materie de detectiv particular.
15
75. Printre conditiile ce trebuie îndeplinite ca o persoana sa poata
dobândi calitatea de detectiv particular, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 329/2003, sunt:
a. a satisfacut stagiul militar;
b. este absolvent al unei scoli postliceale de detectivi autorizate si
acreditate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
c. poseda cunostinte teoretice si deprinderi practice necesare acestei
activitati.
76. Printre conditiile ce trebuie îndeplinite ca o persoana sa poata
dobândi calitatea de detectiv particular, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 329/2003, sunt :
a. sa nu desfasoare o activitate care sa implice activitatea publica a
statului;
b. este absolvent al unui curs de specialitate;
c.poseda cunostinte teoretice si practice.
77. Printre conditiile ce trebuie îndeplinite ca o persoana sa poata
dobândi calitatea de detectiv particular, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 329/2003, sunt :
a.este absolventa a unei scoli de specialitate;
b. este apta din punct de vedere medical;
c.poseda cunostinte teoretice si practice în domeniu.
78. Printre conditiile ce trebuie îndeplinite ca o persoana sa poata
dobândi calitatea de detectiv particular, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 329/2003, sunt :
a.sa nu fi fost condamnata pentru infractiuni săvârșite din culpa;
b.sa fi satisfacut stagiul militar;
c.sa nu fi fost condamnata pentru infractiuni săvârșite cu intentie.
79. Printre conditiile ce trebuie îndeplinite ca o persoana sa poata
dobândi calitatea de detectiv particular, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 329/2003, sunt :
a. sa posede studii superioare;
b. sa posede studii medii;
c. sa posede cursuri de specialitate.
80. Printre conditiile ce trebuie îndeplinite ca o persoana sa poata
dobândi calitatea de detectiv particular, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 329/2003, sunt :
16
a.sa fi fost politist ori lucrator în cadrul unor institutii publice cu atributii
în domeniul apararii, ordinii publice sau sigurantei nationale;
b. sa fi satisfacut stagiul militar;
c. sa nu fi fost condamnat.
81. Printre conditiile ce trebuie îndeplinite ca o persoana sa poata
dobândi calitatea de detectiv particular, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 329/2003, sunt :
a.are cetatenia româna sau a uneia dintre statele membre ale Uniunii
Europene, ori ale Spatiului Economic European;
b.are cetatenia uneia dintre fostele state C.S.I.;
c.are cetatenie americana.
82. Scopul supravegherii fizice consta în :
a.stabilirea activitatii subiectilor si a legaturilor de interes ale acestora;
b.identificarea de mijloace de proba în anchete penale aflate în lucru la
organele judiciare;
c.obtinerea unor date cu privire la convingerile politice, religioase ori
sindicale.
83. În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2003, detectivului
particular îi este interzisa efectuarea de investigatii cu privire la :
a. cauzele penale aflate în lucru la organele judiciare;
b. activitatea personalului societatilor comerciale;
c. persoanele disparute de la domiciliu.
84. În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2003, datele si
informatiile obtinute de catre detectivul particular pot fi comunicate
la cererea :
a. organelor judiciare;
b. instantelor judecatoresti;
c. membrilor familiei investigate.
85. Conform normelor de aplicare a legii 329/2003 privind modul de
eliberare a legitimatiei de detectiv particular, aceasta se elibereaza de
catre :
a. unitatea de politie de la domiciliul detectivului;
b. de societatile specializate sau cabinetul individual de detectivi
particulari unde detectivul s-a încadrat;
c.detectivul își procura (confectioneaza) singur legitimatia.
17
86. Legitimatia de serviciu se preda în urmatoarele conditii :
a. la cererea organului de politie;
b.odata cu încetarea activitatii la societatea specializata sau cabinetul
individual de detectiv;
c.niciodata.
87. În cazul în care detectivul particular pierde, distruge sau
deterioreaza legitimatia de serviciu, este obligat sa sesizeze :
a. unitatea de politie de domiciliu;
b. unitatea de politie pe raza careia s-a înregistrat evenimentul;
c. Inspectoratul General al Politiei Române.
88. În cazul furtului legitimatiei de detectiv particular, societatea
specializata/cabinetul individual de detectiv, trebuie sa :
a. opereze mentiunile ce se impun în Registrul de Evidenta;
b.sa publice într-un cotidian de circulatie nationala, de înlocuire a
documentului si opereaza mentiunile ce se impun în registrul de evidente;
c. emita o alta legitimatie.
89. În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2003, examenul
pentru obtinerea atestatului de detectiv particular consta în :
a. proba scrisa;
b. proba scrisa eliminatorie si interviu;
c.proba sportiva.
90. Documentele care atesta studiile eliberate în strainatate la
examenul de dobândire a calitatii de detectiv particular, trebuie
recunoscute de :
a. Ministerul Administratiei si Internelor;
b. Serviciul Român de Informatii;
c. Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
91. Cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului
Economic European dobândesc calitatea de detectiv particular pe
teritoriul României :
a.prin recunoasterea de catre D.G.P.M.B. a certificatului de calificare în
aceasta profesie sau a atestatului similar eliberat într-unul dintre statele
membre ale UE sau ale spatiului Economic European;
b. prin recunoastere de catre I.G.P.R. a certificatului de calificare în
aceasta profesie sau a atestatului similar eliberat într-unul dintre statele
membre ale UE sau ale spatiului Economic European;
18
c. prin recunoastere de catre cea mai apropiata unitate de politie a
certificatului de calificare în aceasta profesie sau a atestatului similar
eliberat într-unul dintre statele membre ale UE sau ale spatiului Economic
European.
92. Cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului
Economic European dobândesc calitatea de detectiv particular pe
teritoriul României :
a. prin depunerea unor documente de sanatate;
b. prin promovarea examenului de atestare a calitatii de detectiv
particular;
c. prin depunerea unor documente de studii eliberate în statele de
provenienta.
93. Examenul pentru dobândirea calitatii de detectiv particular se
sustine conform prevederilor Legii nr. 329/2003:
a. anual;
b. lunar;
c. trimestrial.
94. Conform H.G. 1666/2004 pentru aprobarea Normelor de aplicare a
Legii nr. 329/2003, detectivilor particulari, precum si societatilor
specializate /cabinetelor individuale, le este interzis :
a. sa organizeze cursuri si alte activitati de pregatire fizica si
profesionala;
b. sa intercepteze convorbiri sau comunicari efectuate prin telefon,
telegraf, fax, retele electronice ori alte mijloace de transmitere de voce;
c. sa se doteze cu mijloace tehnice.
95. Conform H.G. 1666/2004 pentru aprobarea Normelor de aplicare a
Legii nr. 329/2003, detectivilor particulari, precum si societatilor
specializate /cabinetelor individuale, le este interzis :
a. interceptarea, sustragerea, distrugerea, retinerea sau deschiderea fara
drept a unei corespondente ori a altor trimiteri postale adresate unei
persoane;
b. sa se doteze cu mijloace tehnice de comunicatii;
c. sa organizeze cursuri de pregatire profesionala pentru personalul
propriu.
19
96. Conform H.G. 1666/2004 pentru aprobarea Normelor de aplicare a
Legii nr. 329/2003, detectivilor particulari precum si societatilor
specializate /cabinetelor individuale, le este interzis:
a. interceptarea comunicatiilor ambientale în spatiu privat;
b. sa încheie conventii de colaborare între societati similare;
c. sa organizeze cursuri de pregatire profesionala cu personalul propriu.
97. Conform H.G. 1666/2004 pentru aprobarea Normelor de aplicare a
Legii nr. 329/2003, detectivilor particulari precum si societatilor
specializate /cabinetelor individuale, le este interzis :
a. supravegherea foto-video prin amplasarea de mijloace tehnice în spatii
publice;
b. supravegherea foto-video prin amplasarea de mijloace tehnice în spatii
private;
c supravegherea foto-video prin filmarea directa de catre detectivul
particular in locuri publice.
98. Conform prevederilor Legii nr. 329/2003, licenta de functionare a
unei societati specializate sau cabinet individual de detectiv particular
se emite de catre :
a. inspectoratul de politie judetean;
b. Inspectoratul General al Politiei Române;
c. Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti.
99. Societatile specializate si cabinetele individuale de detectivi
particulari, au urmatoarele drepturi conform H.G 1666/2004:
a. sa organizeze cursuri si activitati de pregatire profesionala si fizica,
specifice pentru perfectionarea pregatirii personalului propriu;
b.sa organizeze cursuri si activitati de pregatire profesionala si fizica,
specifice pentru perfectionarea pregatirii altor societati similare;
c.sa organizeze cursuri si activitati de pregatire profesionala pentru toti
detectivii interesati.
100. În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2003, controlul
societatilor de specialitate/cabinetelor individuale de detectivi
particulari, se face :
a. o data la 3 ani;
b. o data la 2 ani;
c.o data la 1 an.
20
101. În conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2003, controlul
societatilor de specialitate/cabinetelor individuale de detectivi
particulari, se face si când sunt sesizari, respectiv:
a. trimestrial;
b. ori de câte ori sunt sesizari;
c. lunar.
Examenele se vor desfasura dupa cum urmeaza:
1. Testul grila va cuprinde un numar de 18 întrebări, dintre cele
mentionate mai sus, evaluate cu 0,5 puncte fiecare, iar un punct se
acorda din oficiu. Nota minima de promovare a testului este 5 (cinci).
2. Candidatii care au promovat testul grila vor sustine proba a
doua, respectiv interviul, care va cuprinde întrebări pe linie specifica
activitatii de detectiv particular si întrebări cu caracter general.
3. Candidatii care nu promoveaza testul grila, care are caracter
eliminatoriu, nu vor mai sustine interviul.
4. Cei care nu au promovat examenul, pot face contestatie, iar o
comisie înființată conform prevederilor Legii nr. 329/2003, va reanaliza
lucrarea si în termen de 3 (trei) zile va comunica rezultatul.
5. Candidatii declarati respinsi pot sustine examenul de atestare
ca detectiv particular în sesiunile urmatoare, organizate trimestrial de
Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ


6 − = 2