Infiintarea unei firme sau a unui cabinet de detectiv particular

3
10402

După obţinerea atestatului de detectiv particular, persoana în cauză poate opta în a-şi desfăşura activitatea într-o societate comercială de profil, cabinet individual sau îşi poate înfiinţa o societate comercială sau cabinet individual de detectiv particular.

Pentru a înfiinţa o societate de detectivi particulari sau cabinet individual de detectivi, o persoană trebuie să îndeplinească următoarele condiţii :
– conducătorii executivi (directorul executiv) ai societăţilor specializate de detectivi particulari trebuie să fie absolvenţi ai facultăţii de drept sau ai unei şcoli postliceale de detectivi, ori să fi îndeplinit funcţia de poliţist ori lucrător în cadrul unei instituţii publice cu atribuţii în domeniul ordinii publice sau siguranţei naţionale cu grad de OFIŢER si îndeplineşte condiţiile art.5 lit.”c,d,e şi f” din Legea 329/2003,
respectiv:
c) – este aptă din punct de vedere medical;
d) – să nu fi fost condamnat pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
e) – nu desfăşoară o activitate care implică exerciţiul activităţii publice;
f) – a obţinut avizul D.G.P.M.B..
Asociaţii sau acţionarii persoane fizice ai societăţilor specializate de detectivi particulari înfiinţate conform art. 2 alin. 1 din Legea nr. 329/2003 trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute de art.5 lit.”d şi e” din Legea nr. 329/2003.
Pentru înfiinţarea societăţilor comerciale sau a cabinetelor individuale de detectivi particulari este necesară obţinerea avizului de principiu de la D.G.P.M.B.

Documente necesare :
– Cerere (din care să rezulte solicitarea avizului de principiu)
– Certificat de cazier judiciar ( din care să rezulte înfiinţarea SC.de detectivi particulari)
– Declaraţie notarială (din care să rezulte să nu desfăşoară activităţi care să implice autoritatea publică a statului).
După obţinerea avizului de principiu, înfiinţează societatea comercială la Oficiul Registrului Comerţului – societate ce trebuie să aibă unic obiect de activitate cod CAEN 8030 – Activitatea detectivi particulari.

După înfiinţarea societăţii comerciale, urmează obţinerea licenţei de funcţionare.

Documente necesare :
1. Adresă de solicitare a licenţei DGPMB – Serviciului de Investigaţii
Criminale (2 exemplare)
2. Adresă de solicitare a licenţei IGPR – Direcţiei de Investigaţii Criminale (2
exemplare)
3. Dovadă spaţiu (contract de vânzare-cumpărare, donaţie, etc.) – original şi
copie legalizată
4. Contract de comodat
5. Avizul de principiu
6. Documente director executiv
a) decizie de numire a directorului executiv de conducerea societăţii
b) C.V., cazier judiciar, diplomă studii legalizată, fişa medicală tip, copii
CI., CN şi C.C., declaraţie notarială
În cazul în care directorul executiv este atestat ca detectiv particular, nu mai
sunt necesare documentele de la lit.”b”ci numai copia atestatului
7. C.U.I.
8. Hotărâre judecătorească de la Registrul Comerţului
9. Tabel cu mijloacele tehnice aflate în dotarea societăţii
10. Regulamentul de organizare şi funcţionare întocmit de directorul executiv al
societăţii şi aprobat de Administratorul societăţii.
11. Două dosare cu şină.

Sursa: Politia Romana

3 COMENTARII

 1. Ca multe alteLe in aceasta tarisoara care se chiama ROMANIA, apare o mare ineptie: la ce trebuie pentru licenta sa trimitem dovada de spatiu (original si copie legalizata) cand, odata infiintata firma, este clar ca a existat aceasta dovada, intrucat la ORC nu-ti inregistreaza firma fara aceasta dovada (care este ceruta in original). DECI, DE CE MAI TREBUIE INCA ODATA? oricum, originalul nu mai este, pt ca a fost depus la ORC. ?/?

 2. Daca un cetatean strain dintr-o tara membra UE doreste sa deschida o agentie de investigatii in Romania trebuie sa indeplineasca aceleasi conditii? am in vedere un cetatean italian care desfasoara de 25 de ani acesta activitate in Italia si doreste sa deschida o agentie de investigatii si in Romania dar ca firma noua nu filiala sau sucursala a agentiei pe care o are. Multumesc!

 3. Buna ziua
  Intentionez sa sustin examenul penru dobandirea atestatului de Detectiv Privat.
  Dupa obtinerea atestatului de Detectiv Privat, doresc sa deschid un Cabinet individual de Detectiv Privat.
  Am terminat Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative, licentiat in Siinte Administrative.
  Intrebare:
  -Pot cere licenta de functionare a viitoarei societati in numele meu, eu fiind unic administrator si lucrator? Cu titlul meu de licenta?
  Va multumesc.

LĂSAȚI UN MESAJ


+ 8 = 15