Cine poate dobândi calitatea de detectiv particular în România

0
2678

În conformitate cu prevederile legale, activitatea de detectiv particular poate fi desfăşurată numai de persoanele care sunt atestate profesional de către o comisie instituită la nivelul inspectoratului de poliţie a judeţului, respectiv al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, în urma verificării cunoştinţelor de specialitate potrivit tematicii stabilite şi aprobate de către Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Poate dobândi calitatea de detectiv particular persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română sau cetăţenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spaţiului Economic European;
b) posedă cel puţin studii medii şi este absolventă a unei şcoli postliceale de detectivi sau a îndeplinit funcţia de poliţist ori lucrător în cadrul unor instituţii publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice sau siguranţei naţionale ori este absolventă a unei instituţii de învăţământ superior;
c) este aptă din punct de vedere medical;
d) să nu fi fost condamnată pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
e) nu desfăşoară o activitate care implică exerciţiul autorităţii publice;
f) a obţinut avizul inspectoratului de poliţie judeţean sau al Direcţiei generale de poliţie a municipiului Bucureşti, după caz;
g) a promovat examenul de atestare a calităţii de detectiv particular, ori deţine un certificat de calificare în această profesie sau un atestat similar eliberat în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European.

Legiuitorul nu face nici o referire expresă cu privire la vârsta celor care doresc să dobândească calitatea de detectiv particular.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ


5 + = 8