CONDIŢII ÎN CARE PERSOANELE JURIDICE POT EFECTUA OPERAŢIUNI CU ARME ŞI MUNIŢII

0
978

CONDIŢII ÎN CARE PERSOANELE JURIDICE POT EFECTUA OPERAŢIUNI CU ARME ŞI MUNIŢII

  • în obiectul de activitate să aibă incluse operaţiuni cu arme şi muniţii;
  • societatea să fie autorizată de unitatea de poliţie pe raza căreia îşi are sediul, conform art. 108 din Legea nr. 295/2004;
  • să deţină spaţiu pentru depozitare şi vânzare cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi a muniţiilor cu modificările şi completările ulterioare;
  • să deţină registru tip pentru evidenţierea operaţiunilor de vânzare a armelor şi muniţiilor, vizat de organele de poliţie competente;
  • persoanele care efectuează operaţiuni cu arme şi muniţii, să prezinte certificat de cazier judiciar din care să rezulte că nu au fost condamnate la o pedeapsă privativă de libertate mai mare de 1 an pentru infracţiuni comise cu intenţie.

Prin O.U. nr. 26/2008 a fost introdusă obligativitatea societăţilor comerciale autorizate să desfăşoare operaţiuni cu arme şi muniţii de a obţine avizul Inspectoratului Teritorial de Muncă pentru spaţiile destinate depozitării muniţiilor, capselor sau pulberilor pentru muniţii.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ


+ 9 = 11