ACTE NECESARE ÎN VEDEREA OBŢINERII PERMISULUI DE TRANSFER ARME ŞI MUNIŢII NELETALE DINTR-UN STAT MEMBRU AL U.E. ÎN ROMÂNIA

0
2279

ACTE NECESARE ÎN VEDEREA OBŢINERII PERMISULUI DE TRANSFER ARME ŞI MUNIŢII NELETALE DINTR-UN STAT MEMBRU AL U.E. ÎN ROMÂNIA

  • cerere-tip, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 19/ HG 1914/2006
  • documente, însoţite de traducerea legalizată în limba română, prin care se face dovada că sunt autorizaţi, de către autorităţile statului membru pe teritoriul căruia se află, să efectueze transferul armelor şi, după caz, al muniţiilor respective;
  • documente din care să reiasă că destinatarul din România este autorizat să procure şi să deţină armele care vor fi transferate către acesta;
  • documente din care să reiasă că paza transportului este asigurată pe teritoriul României; – contract cu o unitate de jandarmi care să aibă ca obiect paza transporturilor cu caracter special
  • împuternicirea legală a persoanei care solicită eliberarea permisului de transfer al armelor şi muniţiilor letale, după caz.

Termenul de eliberare al permisului de transfer este de 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii, iar termenul de valabilitate al acestuia este de 90 zile de la data eliberării.

În cazul în care obiectul transferului îl constituie arme letale cu ţeavă ghintuită, este necesar ca în prealabil să se solicite la ANCEX eliberarea permisului de efectuarea operaţiunilor necomerciale.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ


9 + = 18