ACTE NECESARE ÎN VEDEREA OBŢINERII PAŞAPORTULUI EUROPEAN PENTRU ARME DE FOC

0
2693

ACTE NECESARE ÎN VEDEREA OBŢINERII PAŞAPORTULUI EUROPEAN PENTRU ARME DE FOC

În vederea eliberării paşaportului european pentru arme de foc, cetăţenii români sau rezidenţii statelor membre care au reşedinţa sau, după caz, domiciliul în România, ce îndeplinesc condiţiile prevăzute de Lege vor depune, personal sau prin mandatar cu procură specială, la organul de poliţie competent care le-a acordat permisul de armă, un dosar cuprinzând următoarele documente:

 • cerere-tip, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 7;
 • două fotografii color cu dimensiunea 4 x 5 cm;
 • documentul de identitate al solicitantului, în original şi în copie, sau după caz, copie legalizată a documentului de identitate;
 • permisul de armă al solicitantului, în original şi în copie, sau după caz, copie legalizată a permisului de armă;
 • documente prin care se argumentează motivele introducerii armelor pe teritoriile statelor membre în perioada călătoriei.

Documentele originale prevăzute mai sus se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea.

În situaţia în care solicitantul şi-a schimbat domiciliul sau, după caz, reşedinţa în cazul rezidentului statului membru, de pe raza de competenţă a organului de poliţie care i-a acordat permisul de armă, acesta se prezintă pentru eliberarea paşaportului european al armelor de foc la organul de poliţie competent pe raza căruia şi-a stabilit noul domiciliu sau reşedinţa şi în evidenţa căruia se află la data solicitării.

În paşaportul european pentru arme de foc se înscriu numai armele letale pentru care titularul are drept de port şi folosire.

(1) În vederea obţinerii autorizaţiei de introducere pe teritoriul României a armelor de foc, prevăzută la art. 117 din Legea nr. 295/2004, rezidenţii statelor membre care doresc să călătorească în România cu arme de foc şi/sau muniţii şi au efectuată menţiunea în paşaportul european pentru arme de foc că introducerea armelor respective este supusă autorizării pe teritoriul României, vor depune, personal sau prin mandatar cu procură specială, la organul de poliţie competent din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, respectiv al oricărui inspectorat judeţean de poliţie sau la Inspectoratul General al Poliţiei Române, un dosar cuprinzând următoarele documente:

 1. cerere-tip, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5;
 2. paşaportul european pentru arme de foc al solicitantului, în original şi în copie, sau după caz copie legalizată a acestuia;
 3. documentul de identitate al solicitantului, în original şi în copie, sau după caz copie legalizată a acestuia.

(2) Documentele originale prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea.

Conform art. 12 din H.G. nr. 1914 /2006 în termen de 30 zile de la data depunerii cererii, organele de poliţie competente prevăzute la art. 11 alin. (1) eliberează autorizaţia de introducere pe teritoriul României a armelor de foc, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 6.

 

Procurarea armelor letale de pe teritoriul României

 

(1) Procurarea unei arme letale, precum şi a muniţiilor corespunzătoare, de pe teritoriul României, de către rezidenţii statelor membre, în scopul scoaterii acesteia din ţară, se poate face, în condiţiile prezentei legi, numai în baza autorizaţiei de procurare a armei sau, după caz, a muniţiei, eliberată de Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, de inspectoratele judeţene de poliţie în a căror rază teritorială de competenţă îşi desfăşoară activitatea de comercializare a armelor armurierul de la care urmează să fie procurată arma, precum şi de către Inspectoratul General al Poliţiei Române.

În vederea obţinerii autorizaţiei de procurare a armelor letale solicitantul va depune la formaţiunea de poliţie competentă teritorial un dosar ce va cuprinde următoarele documente :

 1. cerere-tip,
 2. documentul de identitate al solicitantului, în original şi în copie sau, după caz, copie legalizată a acestuia, însoţit de traducerea legalizată în limba română;
 3. autorizaţia prealabilă de procurare a armei sau, după caz, a muniţiilor, eliberată de autorităţile competente ale statului al cărui rezident este solicitantul, însoţită de traducerea legalizată în limba română.

În termen de 30 zile de la data depunerii cererii, organele de poliţie competente eliberează autorizaţia de procurare a armei letale, precum şi a muniţiilor corespunzătoare, de pe teritoriul României, în scopul scoaterii acestora din ţară.

 

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ


2 − 2 =