ACTE NECESARE ÎN VEDEREA OBŢINERII AVIZULUI PE LICENŢELE DE IMPORT-EXPORT DE CĂTRE AGENŢII ECONOMICI PENTRU ARME DE FOC ŞI MUNIŢII

0
3489

ACTE NECESARE ÎN VEDEREA OBŢINERII AVIZULUI PE LICENŢELE DE IMPORT-EXPORT DE CĂTRE AGENŢII ECONOMICI PENTRU ARME DE FOC ŞI MUNIŢII

ACTE NECESARE DEPUNERII DOSARULUI

1. La prima solicitare a unui aviz:

 • cerere în care se solicită avizarea, pentru fiecare licenţă (dublu exemplar);
 • copie după factura proformă tradusă şi legalizată;
 • certificat constatator de la Registrul Comerţului;
 • cazierul fiscal al societăţii care solicită avizul pentru operaţiuni de import-export, eliberat de Direcţia Generală a Finanţelor Publice;
 • copie după statutul societăţii, în care să fie prevăzut, în mod expres faptul că societatea desfăşoară operaţiuni cu arme şi muniţii (comerţ, import-export, conform cod CAEN, 5147, 5248, 5250, etc.);
 • copie de pe autorizaţia emisă de Inspectoratele Judeţene de Poliţie sau după caz D.G.P.M.B. în baza art. 108 din Legea nr. 295/2004;
 • licenţele de import / export eliberate de Ministerul Afacerilor Externe – Direcţia Licenţe;
 • copie după contractul cu unitatea de jandarmi care să asigure paza transportului armelor şi muniţiilor (conform art. 25 (2) din Legea nr. 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor);
 • chitanţa în original a plăţii taxei pentru acordarea avizului, în regim normal sau de urgenţă;
 • delegaţia, în copie, a persoanei care depune dosarul, emisă de societatea care solicită avizul, cu semnătura şi ştampila conducătorului unităţii.

Având în vedere recodificarea activităţilor societăţile comerciale autorizate să desfăşoare operaţiuni cu arme şi muniţii au obligaţia ca până la sfârşitul anului în curs să se adreseze Oficiului Registrului Comerţului pentru înscrierea noilor coduri CAEN rev.2.

2. La următoarele solicitări:

 • cerere de avizare (dublu exemplar) pentru fiecare licenţă;
 • copie după factura proformă tradusă şi legalizată;
 • chitanţa în original a plăţii taxei pentru acordarea avizului, în regim normal sau de urgenţă;
 • delegaţia, în copie, a persoanei care depune dosarul, emisă de societatea care solicită avizul, cu semnătura şi ştampila conducătorului unităţii;

 

 

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ


9 − = 4